Popis projektu

Cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke Materskej školy na ulici Bernoláková 19 v Prešove, čím sa zabezpečí zníženie nákladov na vykurovanie, predĺženie životnosti konštrukcií a hospodárnosť budovy na úrovni ultranízkoenergetickej budovy (A1). Hlavnou aktivitou projektu je Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy MŠ Bernoláková 19, Prešov  a to prostredníctvom zníženia spotreby energie zlepšením tepelno-technických vlastností obvodového plášťa, strešného plášťa a otvorových konštrukcií, zavedením rekuperácie, modernizáciou osvetlenia, výmenou potrubia teplej úžitkovej vody a výmenou telies ústredného vykurovania za nové spolu s ich vyregulovaním a osadením termostatických ventilov.

Merateľné ukazovatele projektu: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov (8,35 t ekviv. CO2), Podlahová plocha obnovenej budovy (2502 m2), Spotreba energie v budove po realizácii (33,14 MWh/rok), Spotreba energie v budove pred realizáciou(206,36 MWh/rok), Zníženie konečnej spotreby energie (173220 kWh/rok), Zníženie potreby energie (485330 kWh/rok), Zníženie produkcie emisií NOx (27,9 kg/rok), PM10 (5,08 kg/rok), SO2 (25,4 kg/rok), Zníženie ročnej spotreby primárnej energie (360314,6 kWh/rok), Zvýšenie kapacity výoby energie z OZE (0,006MW).

Viac
Subjekt
Mesto Prešov
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2017 - 01.01.2018
Celková suma
911,635 €
Vlastné zdroje
45,582 €
Vyčerpané z projektu
868,888 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
04.07.2017
Plánovaný koniec
01.01.2018
Skutočný koniec
12.01.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
23.05.2017
Plánovaný koniec
01.04.2018
Skutočný koniec
12.04.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MW)
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
31.12.2017
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MWt)
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
31.12.2017
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2017
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
28,454 (t ekviv. CO2)
Cieľ
8,359 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
14.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
3,3707 (Kg/rok)
Cieľ
5,08 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
14.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
17,5278 (Kg/rok)
Cieľ
26,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
14.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
19,2132 (Kg/rok)
Cieľ
28,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
14.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.06.2022
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.06.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2502,02 (m2)
Cieľ
2502,024 (m2)
Naposledy aktualizované
14.06.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
136,8017 (MWh/rok)
Cieľ
41,94 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
206,3603 (MWh/rok)
Cieľ
206,3603 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
69558,6 (kWh/rok)
Cieľ
164420,3152 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
432324,891 (kWh/rok)
Cieľ
426194,7682 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
86696,8836 (kWh/rok)
Cieľ
224092,3747 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.06.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
189,236 €
Schválené na preplatenie
189,236 €
Realizácia
25.10.2017
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
189,236 €
Schválené na preplatenie
189,236 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
349,055 €
Schválené na preplatenie
349,055 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
349,055 €
Schválené na preplatenie
349,055 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
281,438 €
Schválené na preplatenie
281,438 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
281,438 €
Schválené na preplatenie
281,438 €
Realizácia
-
Názov

projektový manažér február 2018

IÚD - osobné výdavky 2/2018

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
528 €
Realizácia
07.03.2018
Názov

projektový manažér - január 2018

IÚD - osobné výdavky 1/2018

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
832 €
Schválené na preplatenie
832 €
Realizácia
06.02.2018
Názov

projektový manažér december 2017

IÚD - osobné výdavky 12/2017

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
216 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

projektový manažér november 2017

IÚD - osobné výdavky 11/2017

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
278 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

projektový manažér október 2017

IÚD - osobné výdavky 10/2017

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
512 €
Schválené na preplatenie
512 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

projektový manažér september 2017

IÚD - osobné výdavky 09/2017

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
346 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

projektový manažér august 2017

IÚD - osobné výdavky 08/2017

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
208 €
Realizácia
07.09.2017
Názov

projektový mmanažér júl 2017

IÚD - osobné výdavky 07/2017

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
288 €
Realizácia
07.08.2017
Názov

projektový manažér jún 2017

IÚD - osobné výdavky 06/2017

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
401 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

projektový manažér máj 2017

IÚD - osobné výdavky 5/2017

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
309 €
Schválené na preplatenie
309 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

stála tabuľa

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
TAMPEX Prešov, spol. s r.o.
Žiadaná suma
492 €
Schválené na preplatenie
492 €
Realizácia
29.01.2018
Názov

dočasný pútač

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
TAMPEX Prešov, spol. s r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2017
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,748 €
Schválené na preplatenie
44,748 €
Realizácia
12.01.2018
Názov IČO
Názov
Mesto Prešov
IČO
00327646
Názov
TAMPEX Prešov, spol. s r.o.
IČO
36466280
Názov
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
IČO
10739254
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.