Popis projektu

Predmetom projektu je revitalizácia verejného priestranstva - plôch v meste Prešov, nachádzajúcich sa v lokalite Námestia mládeže, vrátane priestoru južne od námestia a v lokalite Duchnovičovho námestia. Uvedené plochy sú súčasťou verejného priestoru mesta, sú ohraničené frekventovanými cestnými komunikáciami, parkoviskami, riekou Torysa a jej premostením a okolitou zástavbou bytových domov okolitého sídliska. Ide o tri plochy, medzi ktorými sú vzájomné väzby v oblasti funkčného využitia.

Zlepšenie environmentálneho prostredia a vytvorenie predpokladov na efektívne a trvalo udržateľné využívanie záujmového územia Námestia mládeže a Duchnovičovho námestia a vytvoriť tak verejnú oddychovú pobytovú plochu.

 Zlepšenie kvality ovzdušia a sídelného prostredia pre obyvateľov mesta.

 Kvalitatívny rozvoj územia.

 Realizácia mestských prvkov, zelených parkov, ktoré biodiverzite poskytujú prostredie a ekosystémom umožňujú fungovanie - verejné priestranstvo - Námestie mládeže a Duchnovičovo námestie.

 24 mesiacov

Katastrálne územie mesta Prešov

P0679 - Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach 13 781,5 m2 

P0491 - Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry v počte 1

Viac
Subjekt
Mesto Prešov
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2022 - 01.12.2023
Celková suma
687,140 €
Vlastné zdroje
34,357 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
22.08.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
29.12.2023
Názov
Realizácia mestských prvkov, zelených p…
Typ
D. UMR_Mestské prvk…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
22.08.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
14.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.11.2023
Riziko
-
Názov
Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
13781,5 (m2)
Naposledy aktualizované
06.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

Faktúra

KP TECHMONT - FA č. 202234

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

Odkup pozemkov

Kúpna zmluva č. 202301025

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
61,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Riadenie projektu - projektový manažér

Mzdy 2-11/2023 - 302041BBU6

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
4,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Riadenie projektu - finančný manažér

Mzdy 2-11/2023 - 302041BBU6

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
3,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Faktúra

KP TECHMONT - FA č. 202315

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2023
Názov

Faktúra

KP TECHMONT - FA č. 202315

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

INTERBAU - FA č. FV230028

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2023
Názov

Faktúra

INTERBAU - FA č. FV230028

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

INTERBAU - FA č. FV230039

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

INTERBAU - FA č. FV230039

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Faktúra

INTERBAU - FA č. FV230046

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

INTERBAU - FA č. FV230046

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

Faktúra

KP TECHMONT - FA č. 202318

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

KP TECHMONT - FA č. 202318

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

Faktúra

INTERBAU - FA č. FV230051

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

INTERBAU - FA č. FV230051

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov

Faktúra Sadex

SADEX - FA č. FV5G5230806

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra Sadex

SADEX - FA č. FV5G5230806

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov

Faktúra - KP Techmont 1

KP TECHMONT - FA č. 202322

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra - KP Techmont 1

KP TECHMONT - FA č. 202322

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov

Faktúra - KP Techmont 2

KP TECHMONT - FA č. 202323

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra - KP Techmont 2

KP TECHMONT - FA č. 202323

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov

Faktúra

INTERBAU - FA č. FV230051

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

INTERBAU - FA č. FV230051

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Faktúra

KP TECHMONT - FA č. 202328

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

KP TECHMONT - FA č. 202328

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Faktúra

SADEX - FA č. FVSGS231004

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

SADEX - FA č. FVSGS231004

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Faktúra

SADEX - FA č. FVSGS230909

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

SADEX - FA č. FVSGS230909

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov IČO
Názov
Mesto Prešov
IČO
00327646
Názov
KP Techmont, s.r.o.
IČO
36509949
Názov
INTERBAU s. r. o.
IČO
44688997
Názov
SADEX Green solutions s. r. o.
IČO
51129191
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.