Popis projektu

Hlavný cieľ projektu: zníženie spotreby energie pri prevádzke Materskej školy na ulici Važecká 18 v Prešove, čím sa zabezpečí zníženie nákladov na vykurovanie, predĺženie životnosti konštrukcií a hospodárnosť budovy na úrovni ultranízkoenergetickej budovy (A1).

Hlavná aktivita projektu: Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy MŠ Važecká 18, Prešov a to prostredníctvom zníženia spotreby energie zlepšením tepelno-technických vlastností obvodového plášťa, strešného plášťa a otvorových konštrukcií, zavedením rekuperácie, rekonštrukcia osvetľovacej sústavy, výmenou potrubia teplej úžitkovej vody a výmenou telies ústredného vykurovania za nové spolu s ich vyregulovaním a osadením termostatických ventilov.

Miesto realizácie projektu: Važecká 18, 080 01 Prešov

Dĺžka: 9 mesiacov
Merateľné ukazovatele projektu: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov (43,08 t ekviv. CO2), Podlahová plocha obnovenej budovy (2 619,75 m2), Spotreba energie v budove po realizácii (151,25 MWh/rok), Spotreba energie v budove pred realizáciou(347,54 MWh/rok), Zníženie konečnej spotreby energie (196 292 kWh/rok), Zníženie potreby energie (271 280 kWh/rok), Zníženie produkcie emisií NOx (33,381 kg/rok), PM10 (1,997 kg/rok), SO2 (2,023 kg/rok), Zníženie ročnej spotreby primárnej energie (322 522 kWh/rok).

Viac
Subjekt
Mesto Prešov
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2018 - 01.01.2020
Celková suma
640,831 €
Vlastné zdroje
32,042 €
Vyčerpané z projektu
572,406 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
22.06.2018
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
14.01.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
22.06.2018
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
14.01.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
327,9373 (MWh/rok)
Cieľ
327,9373 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.04.2022
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
30,6542 (t ekviv. CO2)
Cieľ
44,633 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
09.04.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
8,6442 (Kg/rok)
Cieľ
2,03 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
09.04.2022
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
30,9904 (Kg/rok)
Cieľ
34,98 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
09.04.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.04.2022
Riziko
-
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
133652,3 (kWh/rok)
Cieľ
224184,589 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.04.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
395844,225 (kWh/rok)
Cieľ
322543,62 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.04.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
178726,4021 (kWh/rok)
Cieľ
310369,3929 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.04.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.04.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2619,75 (m2)
Cieľ
2619,75 (m2)
Naposledy aktualizované
09.04.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
194,285 (MWh/rok)
Cieľ
103,7527 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.04.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,616 €
Schválené na preplatenie
84,616 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,616 €
Schválené na preplatenie
84,616 €
Realizácia
16.11.2018
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82,955 €
Schválené na preplatenie
82,955 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82,955 €
Schválené na preplatenie
82,955 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,780 €
Schválené na preplatenie
108,780 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,780 €
Schválené na preplatenie
108,780 €
Realizácia
24.06.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,492 €
Schválené na preplatenie
66,492 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,492 €
Schválené na preplatenie
66,492 €
Realizácia
22.08.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,850 €
Schválené na preplatenie
2,850 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,850 €
Schválené na preplatenie
2,850 €
Realizácia
22.08.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
232,344 €
Schválené na preplatenie
226,713 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
226,713 €
Schválené na preplatenie
226,713 €
Realizácia
22.08.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2019
Názov IČO
Názov
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
IČO
10739254
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.