Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklistickej infraštruktúry pomocou organizačných opatrení

Mesto Prešov

Popis projektu

 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej cyklistickej dopravy a zlepšenie infraštruktúry pre cyklistov dochádzajúcich do a  zo zamestnania v meste Prešov.

Rozvoj cyklistickej dopravy prostrednícvom budovania nových cyklotrás.

Zvýšenie dostupnosti a prístupnosti nových lokalít pre cyklistov.

Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti cyklistických trás.

Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste prostredníctvom budovania a zriadenia doplnkovej infraštruktúry cyklistickej trasy. 

Široká verejnosť

k.ú. mesta Prešov: KNC-9310/312, 9310/304, 16226/106, 16226/112, 16226/111, 16226/19, 9599, 9204/43, 9182/2, 9182/1, 9767/3, 9571, 9185, 9811/2, 9184, 8564, 9310/301,  9767/4, 9767/1, 9767/5, 9750/6, 9754, KNE: 883/5,  2628/301, 2628/105, 2628/5, 2628/4, 3504/6, 883/5, 884/2, 884/1, 884/102, 885/3, 882/3, 880/206, 881/1, 3392/902, 1016/1, 1017/1, 1018/1, 3393/2, 1021/1, 1020/2, 1023/2, 1024/2, 1029/101, 1031/101, 1031/402, 3393/12, 1073/401, 1073/2, 1075/101, 1075/102, 1072/3, 1065/504, 1065/403, 1063/302,1063/502, 1063/602, 1062/401, 1077/1, 1085/4, 2962/1, 3499/3, 3504/7, 3504/3, 3392/802, 883/2, 1085/1.

Doplnková infraštruktúra: KNC 9310/312, 9817/22, 9310/543, 9310/545, 9204/14, 9204/11, 8396/1, 8398, 9733/1, 9734, 5783/5, 5775/1, 5800/1, KNE: 1062/301, k. ú. Solivar KNC - 3584/49

Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií - 4,31 km,

Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry - 54 (50 ks cyklostojany, 4 ks sčítače),

Počet vybudovaných prvkov upokojovania dopravy - 0.

Viac
Subjekt
Mesto Prešov
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2023 - 01.12.2023
Celková suma
590,837 €
Vlastné zdroje
29,542 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Doplnková cyklistická infraštruktúra
Typ
A. UMR_Rekonštrukci…
Plánovaný začiatok
01.04.2023
Skutočný začiatok
28.04.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
20.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
02.01.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
20.12.2023
Názov
Zriadenie novej cyklistickej infraštruk…
Typ
A. UMR_Rekonštrukci…
Plánovaný začiatok
01.04.2023
Skutočný začiatok
28.04.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
20.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vybudovaných prvkov upokojovania dopravy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
54,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.11.2023
Riziko
-
Názov
Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií
Hodnota
0,0 (km)
Cieľ
4,31 (km)
Naposledy aktualizované
07.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 20230106 - Zriadenie novej cyklistickej inf.

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
226,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

Faktúra č. 20230106 - Doplnková cyklistická inf.

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

Faktúra č. 20230125 - Doplnková cyklistická inf.

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Faktúra č. 20230125 - Zriadenie novej cyklistickej inf.

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Riadenia projektu - 05/203 - PM

Mzdy 02-11/2023 - 302011BAK8

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Riadenia projektu - 08/203 - FM

Mzdy 02-11/2023 - 302011BAK8

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Riadenia projektu - 08/203 - PM

Mzdy 02-11/2023 - 302011BAK8

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Riadenia projektu - 09/203 - FM

Mzdy 02-11/2023 - 302011BAK8

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2023
Názov

Riadenia projektu - 11/203 - FM

Mzdy 02-11/2023 - 302011BAK8

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Riadenie projektu 02/2023 - PM

Mzdy 02-11/2023 - 302011BAK8

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Riadenie projektu 03/2023 - PM

Mzdy 02-11/2023 - 302011BAK8

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

Riadenia projektu - 07/203 - PM

Mzdy 02-11/2023 - 302011BAK8

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Riadenia projektu - 06/203 - PM

Mzdy 02-11/2023 - 302011BAK8

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Riadenie projektu 04/2023 - PM

Mzdy 02-11/2023 - 302011BAK8

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Riadenia projektu - 10/203 - FM

Mzdy 02-11/2023 - 302011BAK8

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

Riadenia projektu - 09/203 - PM

Mzdy 02-11/2023 - 302011BAK8

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,047 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,047 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,957 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Mesto Prešov
IČO
00327646
Názov
Eko Svip s.r.o.
IČO
36449717
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.