Popis projektu

Predmetom projektu sú činnosti súvisiace so zabepečením stavebného povolenia pre realizáciu stavby - Most na ulici Jána Pavla II. v Prešove, t.j. vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na demoláciu starého mosta a naprojektovanie nového mosta s napojením na cyklistickú infraštruktúru. 

: Vytvorenie predpokladov hladkej realizácie projektov prostredníctvom aktuálnej a kompletnej projektovej dokumentácie pre realizáciu plánovaných projektov. V prípade predkladaného projektu sa jedná o činnosti súvisiace so získaním stavebného povolenia na základe prípravy projektovej dokumentácie v rozsahu dokumentácie pre stavebné povolenie. 

: Predprojektová príprava

: Obstaranie dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia

: Mesto Prešov

: Počet obstaraných dokumentácií - 1

Viac
Subjekt
Mesto Prešov
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2023 - 01.12.2023
Celková suma
82,172 €
Vlastné zdroje
4,109 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie projektovej dokumentácie - d…
Typ
A. Obstaranie proje…
Plánovaný začiatok
01.04.2023
Skutočný začiatok
21.04.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
15.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2023
Skutočný začiatok
21.04.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
29.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obstaraných dokumentácií
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 20231223

Faktúra - ISPO, spol. s.r.o

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
Žiadaná suma
59,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov IČO
Názov
ISPO
IČO
17085501
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.