Popis projektu

Cieľ projektu: zníženie spotreby energie pri prevádzke MsÚ Jarková 24 v Prešove, čím sa zabezpečí zníženie nákladov na vykurovanie, predĺženie životnosti konštrukcií a hospodárnosť budovy na úrovni ultranízkoenergetickej budovy (A1).

Hlavná aktivita projektu: Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy MsÚ Jarková 24, Prešov.

Opatrenia na dosiahnutie definovaného cieľa:

1. zateplenie obvodového plášťa

2. zateplenie strechy

3. výmena výplňových konštrukcií

4. inštalácia rekuperačných jednotiek

Dĺžka realizácie: 12 mesiacov, predpokladaný začiatok: marec 2018.

Merateľné ukazovatele projektu: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov (14,422 t ekviv. CO2), Podlahová plocha obnovenej budovy (2522,208 m2), Spotreba energie v budove po realizácii (79,794 MWh/rok), Spotreba energie v budove pred realizáciou(221,157 MWh/rok), Zníženie konečnej spotreby energie (141362,53 kWh/rok), Zníženie potreby energie (188047,90 kWh/rok), Zníženie produkcie emisií NOx (72,386 kg/rok), PM10 (290,86 kg/rok), SO2 (6,464 kg/rok), Zníženie ročnej spotreby primárnej energie (212339,66 kWh/rok), Zvýšenie kapacity výoby energie z OZE (0,010 MW).

Viac
Subjekt
Mesto Prešov
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2020 - 01.02.2021
Celková suma
1,202,400 €
Vlastné zdroje
60,120 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
23.06.2020
Plánovaný koniec
01.02.2021
Skutočný koniec
22.02.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
04.05.2020
Plánovaný koniec
01.02.2021
Skutočný koniec
22.02.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.02.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
485,192 (MWh/rok)
Cieľ
485,192 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
304111,3546 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
639028,7544 (kWh/rok)
Cieľ
605909,363 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
420609,1714 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
56,4 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
28.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
5,4 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
28.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
33,2 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
28.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.02.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
4626,62 (m2)
Cieľ
4626,62 (m2)
Naposledy aktualizované
28.02.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
181,0806 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.02.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2020
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
269,961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
269,961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2020
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
183,525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
183,525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
313,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2020
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
313,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
149,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
149,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
127,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2020
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
4,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2020
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
88,287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2020
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov IČO
Názov
DAG SLOVAKIA, a. s.
IČO
44886021
Názov
KP Techmont, s.r.o.
IČO
36509949
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.