Popis projektu

Hlavný cieľ projektu: Sprístupnenie a skvalitnenie predprimárneho vzdelávania v MŠ Čapajevova, Prešov.

Špecifické ciele projektu:

ŠC 1: Zvýšenie kapacity materskej školy o 25 detí.

ŠC 2: Zabezpečenie bezpečného pohybu a pobytu detí v areály materskej školy spolu.

ŠC 3: Zabezpečenie potrebného vybavenia pre poskytovanie výchovno-vzdelávacieho procesu.

ŠC 4: Vytvorenie podmienok pre zavádzanie prvkov inkluzívneho vzdelávania.

Hlavné aktivity projektu:

1.Rozširovanie kapacity MŠ Čapajevova prístavbou a stavebnými úpravami objektu.

2. Stavebno-technické úpravy areálu MŠ Čapajevova vrátane zriadenia detského ihriska.

3. Obstaranie vybavenia MŠ Čapajevova.

Miesto realizácie a dĺžka realizácie projektu: Mesto Prešov, Čapajevova 17, 12 mesiacov.

Realizácia projektu sleduje nasledovné merateľné ukazovatele, ktoré budú naplnené realizáciou hlavných aktivít projektu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl 190, Počet podporených materských škôl-1 MŠ, Počet renovovaných verejných budov- 1, Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach- 683,6  , Počet podporených areálov MŠ- 1 areál, Počet podporených MŠ materiálno-technickým vybavením- 1 MŠ.

Viac
Subjekt
Mesto Prešov
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2018 - 01.02.2020
Celková suma
558,124 €
Vlastné zdroje
27,906 €
Vyčerpané z projektu
468,229 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie vybavenia MŠ Čapajevova.
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
14.09.2018
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Úprava areálu materskej školy a zriaden…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
14.09.2018
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Rozširovanie kapacity MŠ Čapajevova prí…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Roz…
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
14.09.2018
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
02.07.2018
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
172,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
09.08.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.08.2019
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.08.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
1257,58 (m2)
Naposledy aktualizované
09.08.2019
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
683,6 (m2)
Naposledy aktualizované
09.08.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených areálov MŠ
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.08.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.08.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,151 €
Schválené na preplatenie
85,151 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,151 €
Schválené na preplatenie
85,151 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

Faktúra VF_1812002

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,515 €
Schválené na preplatenie
14,515 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra VF_1812002

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,515 €
Schválené na preplatenie
14,515 €
Realizácia
28.03.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,879 €
Schválené na preplatenie
42,879 €
Realizácia
28.03.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,879 €
Schválené na preplatenie
42,879 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,252 €
Schválené na preplatenie
32,252 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,888 €
Schválené na preplatenie
17,888 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,252 €
Schválené na preplatenie
32,252 €
Realizácia
24.06.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,888 €
Schválené na preplatenie
17,888 €
Realizácia
24.06.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,403 €
Schválené na preplatenie
31,403 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,403 €
Schválené na preplatenie
31,403 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,699 €
Schválené na preplatenie
62,699 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,029 €
Schválené na preplatenie
28,029 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,699 €
Schválené na preplatenie
62,699 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,029 €
Schválené na preplatenie
28,029 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,520 €
Schválené na preplatenie
17,520 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,520 €
Schválené na preplatenie
17,520 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135,124 €
Schválené na preplatenie
135,124 €
Realizácia
07.10.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135,124 €
Schválené na preplatenie
135,124 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
769 €
Schválené na preplatenie
769 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
769 €
Schválené na preplatenie
769 €
Realizácia
07.10.2019
Názov IČO
Názov
IBEG, a.s.
IČO
36456861
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.