Popis projektu

Cieľ projektu: Zlepšenie prístupu ku kvalitnému predprimárnemu vzdelávaniu v MŠ Važecká Prešov.

Špecifické ciele projektu:

ŠC 1: Vytvorenie nových kapacít materskej školy v počte 23 miest.

ŠC 2: Vytvorenie vhodných podmienok pre športové vyžitie detí predškolského veku a na voľnočasové aktivity detí v rámci areálu MŠ.

ŠC 3: Skvalitnenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu obstaraním nového vybavenia materskej školy.

ŠC 4: Vytvorenie podmienok pre zavádzanie prvkov inkluzívneho vzdelávania.

Hlavné aktivity projektu:

1.Rozširovanie kapacity MŠ Važecká zmenou dispozície objektu.

2. Stavebno-technické úpravy areálu MŠ Važecká vrátane zriadenia detského ihriska.

3. Obstaranie vybavenia MŠ Važecká.

Miesto realizácie a dĺžka realizácie projektu: Mesto Prešov, Važecká 18, 12 mesiacov.

Realizácia projektu sleduje nasledovné merateľné ukazovatele, ktoré budú naplnené realizáciou hlavných aktivít projektu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl v počte 210 , Počet podporených materských škôl-1, Počet renovovaných verejných budov-1, Podlahová plocha renovovaných verejných budov, Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach- 837,39m2, Počet podporených areálov MŠ, Počet podporených MŠ materiálno-technickým vybavením.

Viac
Subjekt
Mesto Prešov
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2018 - 01.01.2020
Celková suma
360,859 €
Vlastné zdroje
18,043 €
Vyčerpané z projektu
344,077 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
3. Obstaranie vybavenia MŠ Važecká
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
22.06.2018
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
01.08.2019
Názov
2.Stavebno-technické úpravy areálu MŠ V…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
22.06.2018
Plánovaný koniec
01.05.2019
Skutočný koniec
17.04.2019
Názov
1.Rozširovanie kapacity MŠ Važecká zmen…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Roz…
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
22.06.2018
Plánovaný koniec
01.04.2019
Skutočný koniec
17.04.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
22.06.2018
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
31.01.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
210,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
1673,74 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
837,39 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených areálov MŠ
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,732 €
Schválené na preplatenie
8,732 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,732 €
Schválené na preplatenie
8,732 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,220 €
Schválené na preplatenie
10,220 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,220 €
Schválené na preplatenie
10,220 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,353 €
Schválené na preplatenie
83,353 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,217 €
Schválené na preplatenie
1,217 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,217 €
Schválené na preplatenie
1,217 €
Realizácia
06.05.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,353 €
Schválené na preplatenie
83,353 €
Realizácia
06.05.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,138 €
Schválené na preplatenie
55,138 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,451 €
Schválené na preplatenie
71,451 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,451 €
Schválené na preplatenie
71,451 €
Realizácia
17.06.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,138 €
Schválené na preplatenie
55,138 €
Realizácia
17.06.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,491 €
Schválené na preplatenie
54,491 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,374 €
Schválené na preplatenie
47,374 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,491 €
Schválené na preplatenie
54,491 €
Realizácia
26.06.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,374 €
Schválené na preplatenie
47,374 €
Realizácia
26.06.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,101 €
Schválené na preplatenie
12,101 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,101 €
Schválené na preplatenie
12,101 €
Realizácia
30.07.2019
Názov IČO
Názov
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
IČO
10739254
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.