Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP v krajskom meste Prešov na obdobie 6/2017 - 12/2019

Mesto Prešov

Popis projektu

Projekt je zameraný na zabezpečenie efektívnej realizácie činností a funkcií súvisiacich s implementáciou IROP. Hlavným cieľom projektu je zabepečenie riadneho a plynulého procesu implementácie IROP v zmysle kopetencií SO pre IROP mesta Prešov a podpora administratívnych kapacít SO pre IROP mesta Prešov. Dosahovanie cieľa projektu jevyjadrené v hodnotách merateľných ukazovateľov. Miesto realizácie projektu: mesto Prešov, Sprostredkovateľský orgán pre IROP.

Viac
Subjekt
Mesto Prešov
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2017 - 01.12.2019
Celková suma
122,321 €
Vlastné zdroje
6,116 €
Vyčerpané z projektu
122,321 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Personálne zabezpečenie implementácie I…
Typ
Podpora administrat…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
07.06.2017
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
07.06.2017
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet zrealizovaných zasadnutí výborov, pracovných skupín a komisií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Priemerný počet refundovaných AK
Hodnota
2,8095 (FTE)
Cieľ
2,7533 (FTE)
Naposledy aktualizované
21.01.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Celková cena práce

Sumarizačný hárok mzdy zamestnanci SO pre IROP 7/17 - 12/17

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
30,453 €
Schválené na preplatenie
30,453 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

celková cena práce

Sumarizačný hárok mzdy zamestnanci SO pre IROP 01/2018 - 07/2018

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
36,682 €
Schválené na preplatenie
36,575 €
Realizácia
06.08.2018
Názov

Celková cena práce

Sumarizačné hárky dohodári pre IROP + sumár

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
8,112 €
Schválené na preplatenie
8,082 €
Realizácia
06.08.2018
Názov

celková cena práce

Sumarizačné hárky dohodári pre IROP_8/18

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
980 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

celková cena práce

Sumarizačný hárok mzdy zamestnanci SO pre IROP 08/2018 - 12/2018

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
23,577 €
Schválené na preplatenie
23,577 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

celková cena práce

Sumár mzdy zamestnanci SO pre IROP 01/2019 - 04/2019

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
18,301 €
Schválené na preplatenie
18,301 €
Realizácia
07.05.2019
Názov

celková cena práce

Sumarizačný hárok mzdy zamestnanci SO pre IROP 12/2019

Vlastník dokladu
Mesto Prešov
Dodávateľ
Mesto Prešov
Žiadaná suma
4,353 €
Schválené na preplatenie
4,353 €
Realizácia
09.01.2020
Názov IČO
Názov
Mesto Prešov
IČO
00327646
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.