Popis projektu

Skvalitnenie poskytovaných služieb obecnej knižnice Chminianska Nová Ves interierovou modernizáciou kultúrneho zázemia, zlepšenia úrovne priestorového riešenia v zmysle stavebných úprav vnútorného priestoru objektu ako aj zabezpečenie materiálno-technického vybavenia za účelom reflektovať na ochorenie COVID-19 a prípadnú potrebu aplikácie protipandemických opatrení.

Primárny cieľ projektu "Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice Chminianská Nová Ves" je v obecnej knižnici zlepšiť prístup pre jej návštevníkov, pre zamestnancov a širokej verejnosti prostredníctvom modernizácie vnútorných priesstorov objektu, zlepšenia úrovne technického vybavenia a materiálno-technického vybavenia, predmetom ktorého je ochrana zdravia proti COVID-19.

V rámci výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75 so špecifickým cieľom 7.7 Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii projekt rieši modernizáciu a rekonštrukciu obecnej knižnice v obci Chminianská Nová Ves.

1. Zlepšenie úrovne súčasných hygienických štandardov obecnej knižnici Chminianská Nová Ves za účelom lepšie reflektovať na ochoreniu COVID-19

2. Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v obecnej knižnici Chminianská Nová Ves.

P0974 Počet podporených kultúrnych objektov – 1

Chminianska Nová Ves

Viac
Subjekt
Obec Chminianska Nová Ves
Miesta realizácie
Chminianska Nová Ves
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2023 - 01.10.2023
Celková suma
116,165 €
Vlastné zdroje
5,808 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zlepšenie úrovne hygienických štandardo…
Typ
A. Investície do ob…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
04.07.2023
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
16.10.2023
Názov
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb …
Typ
A. Investície do ob…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
03.07.2023
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
27.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených kultúrnych objektov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.10.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Chminianska Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Chminianska Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Čistiaca súprava

Faktúra - hygienické vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Chminianska Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

Bezkontaktný dávkovač dezinfekcie so stojanom

Faktúra - hygienické vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Chminianska Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

Sterilizátor kníh

Faktúra - hygienické vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Chminianska Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

Terminál na meranie teploty a dezinfekcia

Faktúra - hygienické vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Chminianska Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

Germicídny žiarič

Faktúra - hygienické vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Chminianska Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

Germicídny žiarič

Faktúra - hygienické vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Chminianska Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sterilizátor kníh

Faktúra - hygienické vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Chminianska Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Terminál na meranie teploty a dezinfekcia

Faktúra - hygienické vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Chminianska Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Bezkontaktný dávkovač dezinfekcie so stojanom

Faktúra - hygienické vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Chminianska Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Čistiaca súprava

Faktúra - hygienické vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Chminianska Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
PEhAES, a.s.
IČO
00155764
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.