Popis projektu

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ v Petrovciach. Uvedené sa dosiahne prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ. Predmetom projektovej dokumentácie stavby je zateplenie fasád, zateplenie podstrešného priestoru, výmena obvodových okenných dverných výplní a s tým súvisiace drobné stavebné úpravy objektu Obecného úradu Petrovce. Taktiež sa predpokladá obkopanie, doizolovanie a oddrenážovanie
základov stavby. Súčasne sa zrealizuje ústredné vykurovanie s centrálnym plynovým zdrojom a reguláciou kúrenia, rekuperácia na 2. nadzemnom podlaží a obnova nn rozvodov. Zrealizuje sa  rekonštrukcia osvetlenia. Realizáciou uvedených opatrení bude budova spadať do kategórie 
ultranízkoenergetických budov. Úspora na vykurovaní bude 75,1%. Cieľová hodnota ukazovateľa projektu – Zníženie potreby energie vo  verejných budovách je 106606,4  kWh/rok, hodnota value for money je 2,63

Viac
Subjekt
Obec Petrovce
Miesta realizácie
Petrovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2017 - 01.03.2020
Celková suma
335,379 €
Vlastné zdroje
16,769 €
Vyčerpané z projektu
216,986 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
03.04.2017
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
16.03.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2018
Skutočný začiatok
23.02.2019
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
16.03.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
9,5 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
16.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,92 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
16.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
10,96 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
16.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
20,785 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.07.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
53,63 (MWh/rok)
Cieľ
53,5007 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.07.2020
Riziko
-
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
32715,6847 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
796,16 (m2)
Cieľ
796,16 (m2)
Naposledy aktualizované
16.07.2020
Riziko
-
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
112139,6808 (kWh/rok)
Cieľ
106606,3688 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
35791,0443 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.07.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

faktúra 159118 stavebné práce zateplenie OÚ

Vlastník dokladu
Obec Petrovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

faktúra 159118 stavebné práce zateplenie OÚ

Vlastník dokladu
Obec Petrovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

faktúra 159118 stavebné práce zateplenie OÚ

Vlastník dokladu
Obec Petrovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

stavebné práce

fa Pehaes č. 2 - zateplenie OÚ

Vlastník dokladu
Obec Petrovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145,566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2020
Názov

stavebné práce

fa Pehaes č. 2 - zateplenie OÚ

Vlastník dokladu
Obec Petrovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145,566 €
Schválené na preplatenie
145,566 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

fa Pehaes č. 3 - zateplenie OÚ

Vlastník dokladu
Obec Petrovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2020
Názov

stavebné práce

fa Pehaes č. 3 - zateplenie OÚ

Vlastník dokladu
Obec Petrovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,420 €
Schválené na preplatenie
71,420 €
Realizácia
-
Názov

externý manažment projektu

externý manažment - zateplenie OÚ

Vlastník dokladu
Obec Petrovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

externý manažment projektu

externý manažment - zateplenie OÚ

Vlastník dokladu
Obec Petrovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

projekt

projekt pre stavebné povolenie zateplenie OÚ

Vlastník dokladu
Obec Petrovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2017
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor - zateplenie OÚ

Vlastník dokladu
Obec Petrovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2019
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor - zateplenie OÚ

Vlastník dokladu
Obec Petrovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2019
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor - zateplenie OÚ

Vlastník dokladu
Obec Petrovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2020
Názov IČO
Názov
PEhAES, a.s.
IČO
00155764
Názov
JADOZ s.r.o.
IČO
50297465
Názov
Perfect Dot s.r.o.
IČO
36671517
Názov
ADB Consulting, s.r.o.
IČO
36490458
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.