Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je sprístupnenie služieb infraštruktúry materských škôl, zvýšenie zaškolenosti detí materských škôl a zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelania rozšírením existujúcich kapacít materskej školy v obci Kendice.

Čiastkový cieľ 1: Vytvoriť podmienky na zvýšenie hrubej zaškolenosti detí vo veku 3 – 5 rokov

Čiastkový cieľ 2: Vytvorenie podmienok pre zavádzanie inkluzívneho vzdelávania.

Čiastkový cieľ 3: Vytvorenie podmienok pre pohybové aktivity detí predškolského veku a ich voľnočasové aktivity v areáli MŠ.

Čiastkový cieľ 4: Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu obstaraním interiérového vybavenia.

Realizácia projektu prispeje ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu v obci Kendice a blízkych obciach. Realizáciou aktivít budú odstránené nedostatky súvisiace s nedostatočnou kapacitou materskej školy. Stavebné úpravy umožnia využívanie priestorov školy deťmi s obmedzenou schopnosťou pohybu. Realizáciou projektu dôjde k navýšeniu kapacít materskej školy o 40 detí, celková kapacita materskej školy bude 84 detí okamžite po ukončení realizácie projektu.

Miesto realizácie projektu: Kendice 333, 082 01 Kendice

Viac
Subjekt
Obec Kendice
Miesta realizácie
Kendice
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2017 - 01.05.2022
Celková suma
514,933 €
Vlastné zdroje
25,747 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rekonštrukcia budovy materskej školy/el…
Typ
Podpora rekonštrukc…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
19.01.2017
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
02.05.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
26.06.2020
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
02.05.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet renovovaných predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK
Hodnota
1,0 (materská škola)
Cieľ
1,0 (materská škola)
Naposledy aktualizované
22.11.2023
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov pri renovovaných budovách
Hodnota
0,0 (tony CO2 eq)
Cieľ
8,17 (tony CO2 eq)
Naposledy aktualizované
22.11.2023
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie v renovovaných verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
42645,87 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.11.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
84,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
22.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
30,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
22.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Interiérové vybavenie

Kendice nadstavba MŠ, interiérové vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Kendice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie

Kendice nadstavba MŠ, interiérové vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Kendice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Stavebné práce od 26.6.2020 do 31.10.2020

Kendice nadstavba MŠ, stavebné práce 26.6.2020 - 30.10.2020

Vlastník dokladu
Obec Kendice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce od 26.6.2020 do 31.10.2020

Kendice nadstavba MŠ, stavebné práce 26.6.2020 - 30.10.2020

Vlastník dokladu
Obec Kendice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Stavebné práce

Kendice nadstavba MŠ, stavebné práce 1.11.2020 - 31.1.2021

Vlastník dokladu
Obec Kendice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Kendice nadstavba MŠ, stavebné práce 1.11.2020 - 31.1.2021

Vlastník dokladu
Obec Kendice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2021
Názov

Stavebné práce 1.4.2021 - 31.5.2021

Kendice nadstavba MŠ, stavebné práce 1.4.2021 - 31.5.2021

Vlastník dokladu
Obec Kendice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 1.4.2021 - 31.5.2021

Kendice nadstavba MŠ, stavebné práce 1.4.2021 - 31.5.2021

Vlastník dokladu
Obec Kendice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2021
Názov

Stavebné práce 1.2.2021 - 31.3.2021

Kendice nadstavba MŠ, stavebné práce 1.2.2021 - 31.3.2021

Vlastník dokladu
Obec Kendice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 1.2.2021 - 31.3.2021

Kendice nadstavba MŠ, stavebné práce 1.2.2021 - 31.3.2021

Vlastník dokladu
Obec Kendice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2021
Názov

Stavebné práce 1.6.2021 - 31.6.2021

Kendice nadstavba MŠ, stavebné práce 1.6.2021 - 31.6.2021

Vlastník dokladu
Obec Kendice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Stavebné práce 1.6.2021 - 31.6.2021

Kendice nadstavba MŠ, stavebné práce 1.6.2021 - 31.6.2021

Vlastník dokladu
Obec Kendice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Kendice nadstavba MŠ, stavebné práce 1.7.2021 - 27.9.2021

Vlastník dokladu
Obec Kendice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Kendice nadstavba MŠ, stavebné práce 1.7.2021 - 27.9.2021

Vlastník dokladu
Obec Kendice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2022
Názov

Stavebné práce

Kendice nadstavba MŠ, stavebné práce 1.9.2021 - 26.9.2021

Vlastník dokladu
Obec Kendice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Kendice nadstavba MŠ, stavebné práce 1.9.2021 - 26.9.2021

Vlastník dokladu
Obec Kendice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2022
Názov

Prípravná a projektová dokumentácia - Miamar s r.o. 001/2017

Miamar s r.o. 001/2017

Vlastník dokladu
Obec Kendice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

Prípravná a projektová dokumentácia - Miamar s r.o. 003/2017

Miamar s r.o. 003/2017

Vlastník dokladu
Obec Kendice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2017
Názov

Prípravná a projektová dokumentácia - Miamar s r.o. 006/2017

Miamar s r.o. 006/2017

Vlastník dokladu
Obec Kendice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2017
Názov

Stavebný dozor - Ing. Pavel Jurko SD 20210013

Ing. Pavel Jurko SD 20210013

Vlastník dokladu
Obec Kendice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

Stavebný dozor - Ing. Pavel Jurko SD 20210016

Ing. Pavel Jurko SD 20210016

Vlastník dokladu
Obec Kendice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2021
Názov

Externý manažment - ARR PSK ARR2020-055

ARR PSK ARR2020-055

Vlastník dokladu
Obec Kendice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Externý manažment - ARR PSK ARR2022-020

ARR PSK ARR2022-020

Vlastník dokladu
Obec Kendice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2022
Názov IČO
Názov
PEhAES, a.s.
IČO
00155764
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
IČO
37885341
Názov
Ing. Pavel Jurko
IČO
41748514
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.