Popis projektu
Subjekt
Mesto Stará Ľubovňa
Miesta realizácie
Stará Ľubovňa
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2020 - 01.10.2022
Celková suma
167,565 €
Vlastné zdroje
8,378 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno-technické úpravy pre potreby o…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.08.2021
Skutočný začiatok
13.09.2021
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
15.03.2022
Názov
Obstaranie IKT učební v ZŠ Komenského 6…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
01.12.2020
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
28.10.2022
Názov
Obstaranie polytechnických učební v ZŠ …
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
01.12.2020
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
28.10.2022
Názov
Obstaranie prírodovedných učební fyziky…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
01.12.2020
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
28.10.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
01.12.2020
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
28.10.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
682,0 (osoby)
Cieľ
586,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
16.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok - ZŠ Komenského

Faktúra č. VF20221009

Vlastník dokladu
Mesto Stará Ľubovňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok - ZŠ Komenského

Faktúra č. VF20221009

Vlastník dokladu
Mesto Stará Ľubovňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok - ZŠ Komenského

Faktúra č. VF20221009

Vlastník dokladu
Mesto Stará Ľubovňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

Didaktické pomôcky - ZŠ Komenského ul. č. 6

Faktúra č. 212000416

Vlastník dokladu
Mesto Stará Ľubovňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2022
Názov

Didaktické pomôcky - ZŠ Komenského ul. č. 6

Faktúra č. 212000416

Vlastník dokladu
Mesto Stará Ľubovňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2022
Názov

Didaktické pomôcky - ZŠ Komenského ul. č. 6

Faktúra č. 212000416

Vlastník dokladu
Mesto Stará Ľubovňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2022
Názov

Stavebno technické úpravy ZŠ Komenského

Faktúra č. 202133 stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Stará Ľubovňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2021
Názov

Stavebno technické úprav ZŠ Komenského

Faktúra č. 202139 stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Stará Ľubovňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2021
Názov

Stavebno technické úpravy ZŠ Komenského

Faktúra č. 202205 stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Stará Ľubovňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Technické a technologické vybavenie - IKT

Faktúra č. 232000134

Vlastník dokladu
Mesto Stará Ľubovňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,083 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov

Technické a technologické vybavenie - IKT

Faktúra č. 232000134

Vlastník dokladu
Mesto Stará Ľubovňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,787 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov

Technické a technologické vybavenie - IKT

Faktúra č. 232000134

Vlastník dokladu
Mesto Stará Ľubovňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov IČO
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
DREVONA INTERIORS s.r.o.
IČO
47188049
Názov
BAUMAN stavby, s.r.o.
IČO
52203204
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.