Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice

Košice - mestská časť Sever

Počet žiadostí
17
Projekty
16
Úspešnosť žiadostí
94%
Celková suma
99,836,183 €
Nezrovnalosti
417,477 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody

Východoslovenská vodárenská s…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
37,038,898 €
Vlastné zdroje
3,703,890 €
Projekt

Kráľovský Chlmec - rozšírenie jednotnej a splaško…

Východoslovenská vodárenská s…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
13,789,410 €
Suma
13,833,009 €
Vlastné zdroje
1,383,301 €
Projekt

Streda nad Bodrogom – kanalizácia a ČOV

Východoslovenská vodárenská s…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
12,044,658 €
Vlastné zdroje
1,204,466 €
Projekt

Trhovište, Bánovce nad Ondavou - kanalizácia a ČOV

Východoslovenská vodárenská s…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
417,477 €
Vyčerpané z projektu
10,033,506 €
Suma
11,394,739 €
Vlastné zdroje
1,139,474 €
Projekt

Čierna nad Tisou - splašková kanalizácia priľahlý…

Východoslovenská vodárenská s…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
9,480,136 €
Suma
10,523,288 €
Vlastné zdroje
1,052,329 €
Projekt

Rochovce - Slavošovce - Čierna Lehota Kanalizácia…

Východoslovenská vodárenská s…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,663,742 €
Vlastné zdroje
966,374 €
Projekt

Streda nad Bodrogom - kanalizácia a ČOV

Východoslovenská vodárenská s…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,353,928 €
Vlastné zdroje
935,393 €
Projekt

Malcov - Lenartov - kanalizácia a ČOV

Východoslovenská vodárenská s…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,856,475 €
Vlastné zdroje
785,648 €
Projekt

Tulčícko - Terniansky skupinový vodovod

Východoslovenská vodárenská s…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,217,431 €
Vlastné zdroje
421,743 €
Projekt

Kuzmice-Kanalizácia a ČOV

Východoslovenská vodárenská s…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,124,839 €
Vlastné zdroje
412,484 €
Projekt

Moravany-Kanalizácia

Východoslovenská vodárenská s…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,172,592 €
Vlastné zdroje
317,259 €
Projekt

Fintice - kanalizácia

Východoslovenská vodárenská s…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,253,562 €
Vlastné zdroje
125,356 €
Projekt

Ploské-Ortáše-vodovod a Ploské-Ortáše-prívod vody…

Východoslovenská vodárenská s…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,108,100 €
Vlastné zdroje
110,810 €
Projekt

Košická Polianka - vodovod

Východoslovenská vodárenská s…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
191,511 €
Suma
1,059,416 €
Vlastné zdroje
105,942 €
Projekt

ČOV Michalovce - Plynojem, Kogeneračná jednotka

Východoslovenská vodárenská s…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
297,800 €
Vlastné zdroje
119,120 €
Projekt

Sady nad Torysou - vodovod

Východoslovenská vodárenská s…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
48,083 €
Vlastné zdroje
4,808 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Sady nad Torysou - vodovod

Východoslovenská vodárenská s…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
48,083 €
Vlastné zdroje
4,808 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.