Popis projektu

Predmetom projektu je Intenzifikácia úpravne vody Stakčín.

Východoslovenská vodárenská sústava, pre ktorú je zabezpečuje pitnú vodu predmetná úpravňa vody Stakčín z Vodárenskej nádrže Starina, zásobuje rozhodujúce časti okresov Humenné, Snina, Vranov nad Topľou, Prešov, Svidník a Stropkov v Prešovskom kraji a tiež okresy Michalovce, Trebišov, Košice – mesto a Košice – okolie v Košickom kraji.

V roku 2014 bolo z vodovodných systémov Východoslovenskej vodárenskej sústavy zásobovaných 934 402 obyvateľov. V nasledujúcich rokoch sa očakáva podstatné zintenzívnenie rozvoja verejných vodovodov na území v správe VVS, a.s. Košice v dôsledku realizácie vodohospodárskych stavieb s pomocou finančných prostriedkov EÚ.

Stavba rieši zásadnú rekonštrukciu a intenzifikáciu úpravne vody s cieľom realizovať radikálne zmeny na technologickom zariadení, ktoré si vyžadujú zmeny aj v stavebných konštrukciách.

Prevádzkovať predmetnú úpravňu vody Stakčín bude aj naďalej Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice – HS VS Starina – Košice, ktorá má oprávnenie na prevádzkovanie úpravni vôd a distribúciu pitnej vody.

Merateľné ukazovatele:

Realizáciou týchto aktivít umožníme obyvateľom 9 okresov a celkovo 40 obcí, aby sa mohli pripojiť na vodný zdroj Starina v kú Stakčín, čím sa navýši počet odberateľov vody z tohto vodného zdroja o 27 438. Zároveň sa úpravou technológie zásadným spôsobom skvalitnia parametre upravenej vody najmä v oblasti eutrofizácie vôd arzénom, antimónom, mikrobiológiou a biológiou

Aktivity projektu sú plne v súlade s cieľom smernice rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu ako aj zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a všetkými právnymi predpismi v rámci danej oblasti. Zároveň je objekt plne v súlade s príslušnými vyhláškami najmä s vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z.

Investorom ako aj prevádzkovateľom projektu bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. a užívateľmi občania regiónu v počte viac ako 354 000.

Viac
Subjekt
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice
Miesta realizácie
Stakčín
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2022 - 01.12.2023
Celková suma
37,038,898 €
Vlastné zdroje
3,703,890 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Zabezpečenie podmienok v oblasti zásobo…
Typ
A.Zabezpečenie podm…
Plánovaný začiatok
01.11.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrekonštruovaných úpravní povrchových vôd
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou pitnej vody
Hodnota
-
Cieľ
341043,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.