Popis projektu

Obec Terňa sa nachádza v okrese Prešov, počet obyvateľov 1260, je zriaďovateľom ZŠ s MŠ. Škola je štruktúrovaná ako plnoorganizovaná, ktorú navštevuje žiakov 305 a 66detí, je spádovou pre ďalších 7obcí. Predmetom projektu je "výstavba nového zdroja tepla na báze OZE výstavbou zariadenia na využitie aerotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla"prostredníctvom podaktivity B3.

V súčasnosti je budova ZŠ s MŠ tvorená 2ma samostatnými budovami. Vykurovanie budov zabezpečujú plynové kotly umiestnené v plynovej kotolni samostatne pre budovu ZŠ a MŠ.

Navrhovaná je výstavba nového zdroja tepla na báze OZE – sústava plynových TČ pre vykurovanie priestorov budovy ZŠ a MŠ,

:

- výstavba nového zdroja tepla na báze OZE

- inštalácia tepelných čerpadiel a súvisiacej technológie pre vykurovanie priestorov ZŠ s MŠ 

- modernizácia vykurovacieho systému za účelom zníženia spotreby energie a inštalácia systémov merania a riadenia pri prevádzke kotolne

- odstránenie negatívneho dopadu na ŽP a zníženie nákladov na vykurovanie

- zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Viac
Subjekt
Obec Terňa
Miesta realizácie
Terňa
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2020 - 01.11.2020
Celková suma
263,110 €
Vlastné zdroje
13,156 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba zdroja vykurovania na báze OZE…
Typ
B.Výstavba zariaden…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
14.03.2020
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
11.11.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
21.01.2020
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
30.12.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,1652 (MW)
Cieľ
0,128 (MW)
Naposledy aktualizované
09.02.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,1652 (MWt)
Cieľ
0,128 (MWt)
Naposledy aktualizované
09.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
71,25 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
14,248 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
09.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,6 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
09.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,072 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
09.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
11,7 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
09.02.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra - externé riadenie projektu

Faktúra - externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Terňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra - externé riadenie projektu

Faktúra - externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Terňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Faktúra - stavebný dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Terňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra - stavebný dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Terňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Terňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Terňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Faktúra - externé riadenie projektu

Faktúra - externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Terňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Terňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov IČO
Názov
Ing. Karol Petz
IČO
45324565
Názov
EKOMOS s.r.o.
IČO
31662340
Názov
Enviroprojekt, s. r. o.
IČO
45281688
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.