Popis projektu

Projekt je realizovaný v obci Drienov, ktorá leží na Východe Slovenska, medzi mestami Košice a Prešov a patrí do Prešovského okresu.  

Účelom predkladaného projektu je vybudovanie nového zdroja tepla pre účely vykurovania ÚVK objektov základnej školy v obci, na báze OZE výstavbou zariadenia na využitie aerotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla, čím dôjde k úspore palív pri výrobe tepla.

Navrhovanou výstavbou nového zdroja tepla na báze OZE sa dosiahne zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky zdroja tepla, zníženie emisií znečisťujúcich látok a zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia. Úspora zemného plynu po realizácii investície predstavuje 7500 m3/rok.

Viac
Subjekt
Obec Drienov
Miesta realizácie
Drienov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2019 - 01.11.2020
Celková suma
356,575 €
Vlastné zdroje
17,829 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba zariadení na: výr. biometánu, …
Typ
B.Výstavba zariaden…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
23.12.2019
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
10.11.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
27.09.2019
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
20.11.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,2065 (MW)
Cieľ
0,2065 (MW)
Naposledy aktualizované
18.02.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,2065 (MWt)
Cieľ
0,2065 (MWt)
Naposledy aktualizované
18.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
70,8 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
14,248 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
18.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,5999 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
18.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,072 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
18.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
11,7 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
18.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce na stavbe "Zmena spôsobu vykurovania s využitím aerotermálnej energie ZŠ Drienov za mesiac máj 2020

Faktúra - stavebné práce (ZŠ Drienov) do 31.05.2020

Vlastník dokladu
Obec Drienov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
152,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na stavbe "Zmena spôsobu vykurovania s využitím aerotermálnej energie ZŠ Drienov za mesiac máj 2020

Faktúra - stavebné práce (ZŠ Drienov) do 31.05.2020

Vlastník dokladu
Obec Drienov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
152,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na stavbe "Zmena spôsobu vykurovania s využitím aerotermálnej energie ZŠ Drienov za mesiac máj 2020

Faktúra - stavebné práce (ZŠ Drienov) do 31.05.2020

Vlastník dokladu
Obec Drienov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
152,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Stavebné práce v rámci projektu

Faktúra - stavebné práce do 30.10.2020 (ZŠ Drienov)

Vlastník dokladu
Obec Drienov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
167,865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Stavebné práce v rámci projektu

Faktúra - stavebné práce do 30.10.2020 (ZŠ Drienov)

Vlastník dokladu
Obec Drienov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
167,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce do 10.11.2020

Vlastník dokladu
Obec Drienov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce do 10.11.2020

Vlastník dokladu
Obec Drienov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externé riadenie projektu

Faktúra - externé riadenie ZŠ č. 2

Vlastník dokladu
Obec Drienov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2020
Názov

Externé riadenie projektu

Faktúra - externé riadenie ZŠ č. 1

Vlastník dokladu
Obec Drienov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2020
Názov

Služby - stavebný dozor

Faktúra - stavebný dozor ZŠ

Vlastník dokladu
Obec Drienov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov IČO
Názov
Euroleader Consulting, s.r.o.
IČO
47878452
Názov
BETPRES, s.r.o
IČO
31684343
Názov
DATIVUS s.r.o.
IČO
50281887
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.