Popis projektu

Predmetom projektu je objekt základnej školy na Richterovej ulici č. 1171. Ide o viacpodlažný objekt so sedlovou a plochou strechou, ktorý pozostáva z viacerých traktov. Vykurovanie je riešené vlastnou plynovou kotolňou. Vykurovací systém je v zlom technickom stave, bez možnosti regulácie. Tento stav má negatívny vplyv na prevádzku a využiteľnosť objektu, čo sa nepriaznivo odráža v energetickej hospodárnosti budovy a v množstve emisií znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia. Vykurovanie objektu je nevyhovujúce z hygienického, bezpečnostného, energetického a ekonomického hľadiska.

Na zníženie energetickej náročnosti objektu, zníženie nákladov na vykurovanie a zlepšenie tepelnej pohody boli v energetickom audite navrhnuté opatrenia, ktoré rieši tento projekt.

Výstavba zariadenia na využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla na zabezpečenie tepelnej energie pre potreby vykurovania v objekte školy v Sládkovičove.

Zníženie energetickej náročnosti objektu školy v Sládkovičove prostredníctvom výstavby zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie.

budú  premietnuté do hodnôt merateľných ukazovateľov. V dôsledku realizácie navrhovaných opatrení plánujeme dosiahnuť  nasledujúce cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov projektu:

P0290 Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora: 0 podnikov

P0706 Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov: 606,146 MW

P0707 Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov: 606,146 MWt

P0705 Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov: 0,00 MWe

P0084 Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE: 606,146 MWh/rok

P0080 Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE: 0,00 MWh/rok

P0103 Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov: 161,75 t ekviv. CO2

P0692 Zníženie produkcie emisií PM10: 0,00304 t/rok

P0694 Zníženie produkcie emisií SO2: 0,00012 t/rok

P0691 Zníženie produkcie emisií NOx: 0,106 t/rok

Viac
Subjekt
Mesto Sládkovičovo
Miesta realizácie
Sládkovičovo
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2020 - 01.05.2022
Celková suma
1,195,981 €
Vlastné zdroje
59,799 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba zariadení na využitie aeroterm…
Typ
B.Výstavba zariaden…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
14.05.2020
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
03.05.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
20.11.2020
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
30.06.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0001 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
20.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,4737 (MW)
Cieľ
0,4737 (MW)
Naposledy aktualizované
20.07.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,4737 (MWt)
Cieľ
0,4737 (MWt)
Naposledy aktualizované
20.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,4737 (MWh/rok)
Cieľ
0,4737 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
161,75 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
20.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,003 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
20.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,106 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
20.07.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Sládkovičovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Riadenie projektu - externé 12/2020

Riadenie projektu-externé 12/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sládkovičovo
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2021
Názov

Riadenie projektu - externé 1/2021

Riadenie projektu - externé 1/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sládkovičovo
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2021
Názov

Riadenie projektu - externé 2/2021

Riadenie projektu - externé 2/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sládkovičovo
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2021
Názov

Riadenie projektu - externé 3/2021

Riadenie projektu - externé 3/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sládkovičovo
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2021
Názov

Riadenie projektu - externé 4/2021

Riadenie projektu - externé 4/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sládkovičovo
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Riadenie projektu - externé 5/2021

Riadenie projektu - externé 5/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sládkovičovo
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2021
Názov

Riadenie projektu - externé 6/2021

Riadenie projektu - externé 6/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sládkovičovo
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2021
Názov

Riadenie projektu - externé 8/2021

Riadenie projektu - externé 8/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sládkovičovo
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

Riadenie projektu - externé 7/2021

Riadenie projektu - externé 7/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sládkovičovo
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2021
Názov

Riadenie projektu - externé 9/2021

Riadenie projektu - externé 9/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sládkovičovo
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2021
Názov

Riadenie projektu - externé 2/2022

Riadenie projektu - externé 2/2022

Vlastník dokladu
Mesto Sládkovičovo
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2022
Názov

Riadenie projektu - externé 3/2022

Riadenie projektu - externé 3/2022

Vlastník dokladu
Mesto Sládkovičovo
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Riadenie projektu - externé 4/2022

Riadenie projektu - externé 4/2022

Vlastník dokladu
Mesto Sládkovičovo
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2022
Názov

Riadenie projektu - externé 5/2022

Riadenie projektu - externé 5/2022

Vlastník dokladu
Mesto Sládkovičovo
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2022
Názov

Riadenie projektu - externé 6/2022

Riadenie projektu - externé 6/2022

Vlastník dokladu
Mesto Sládkovičovo
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Sládkovičovo
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
1,055,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Sládkovičovo
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
1,055,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2021
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Sládkovičovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Sládkovičovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2021
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Sládkovičovo
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
33,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Sládkovičovo
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
49,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Sládkovičovo
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
33,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Adifex, a. s.
IČO
46715894
Názov
Aktívny život, n.o.
IČO
37970984
Názov
HajPo, s.r.o.
IČO
47067390
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.