Popis projektu

Miesto realizácie: Obec Ľubotín, Na rovni 302/12. Hlavný cieľ: Znížiť energetickú náročnosť budovy obecného úradu, zvýšiť hospodárnosť jeho prevádzky a zabezpečiť bezbariérový prístup k službám v ňom poskytovaných. Hlavnou aktivitou - Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ - sa zrealizuje zateplenie obvodového a strešného plášťa budovy; výmena otvorových konštrukcií; výmena rozvodov kúrenia, elektriny a svietidiel; zmena technológie vykurovania, vetrania a ohrevu vody; opatrenia na riešenie bezbariérovosti objektu; inštalácia meracej a regulačnej techniky; dokončovacie stavebné práce. Súčasťou tejto aktivity sú stavebné práce (rekonštrukcia objektu), projektová dokumentácia, energetický audit, stavebný dozor a energetický certifikát. V rámci podporných aktivít bude zabepčené riadenie projektu (externé) a informovanosť a komunikácia (plagát). Realizáciou projektu sa dosiahne: zníženie emisií skleníkových plynov; zníženie spotreby energie na vykurovanie, ohrev vody, a svietenie; budova, po realizácii opatrení, splní kritéria ultranízkoenergetickej budovy; jednotlivé miesta spotreby sú v navrhovanom stave v energetickej triede B alebo lepšej a globálny ukazovateľ (primárna energia) v energetickej triede A1. Zníži sa produkcia emisií NOx, PM10, SO2; zlepší sa dostupnosť objektu pre zdravotne postihnutých a imobilných ľudí.

Viac
Subjekt
Obec Ľubotín
Miesta realizácie
Ľubotín
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2016 - 01.11.2018
Celková suma
247,933 €
Vlastné zdroje
12,397 €
Vyčerpané z projektu
247,933 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
10.05.2016
Plánovaný koniec
01.11.2018
Skutočný koniec
16.11.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
30.07.2018
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
31.01.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.03.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.03.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
695,0 (m2)
Cieľ
657,34 (m2)
Naposledy aktualizované
14.03.2021
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
37,8102 (t ekviv. CO2)
Cieľ
17,167 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
14.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
14.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
8,0543 (Kg/rok)
Cieľ
4,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
14.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
27,519 (Kg/rok)
Cieľ
23,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
14.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
35,4933 (MWh/rok)
Cieľ
33,9246 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
107,9467 (MWh/rok)
Cieľ
107,9467 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
72453,36 (kWh/rok)
Cieľ
74022,076 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
90692,6566 (kWh/rok)
Cieľ
83160,0834 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
75418,7876 (kWh/rok)
Cieľ
92166,3625 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.03.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce - ZoD č. 14/2018

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ľubotín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
160,458 €
Schválené na preplatenie
160,458 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Stavebné práce - ZoD č. 14/2018

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ľubotín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
160,458 €
Schválené na preplatenie
160,458 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Fakrúra - práce

Vlastník dokladu
Obec Ľubotín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,475 €
Schválené na preplatenie
67,475 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

Stavebné práce

Fakrúra - práce

Vlastník dokladu
Obec Ľubotín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,475 €
Schválené na preplatenie
67,475 €
Realizácia
-
Názov

Výkon činnosti stavebného dozoru

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Ľubotín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
3,360 €
Realizácia
-
Názov

Výkon činnosti stavebného dozoru

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Ľubotín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
3,360 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

Externý projektový manažment

Faktúra - ext. manažment

Vlastník dokladu
Obec Ľubotín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,616 €
Schválené na preplatenie
5,616 €
Realizácia
31.01.2019
Názov

Informačný plagát

Faktúra - informačný plagát

Vlastník dokladu
Obec Ľubotín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

Projektová dokumentácia - 2. platba

Faktúra - projekt dokum /2. platba

Vlastník dokladu
Obec Ľubotín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,200 €
Schválené na preplatenie
2,200 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Projektová dokumentácia - 1. platba

Faktúra - projekt dokum /1. platba

Vlastník dokladu
Obec Ľubotín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,800 €
Schválené na preplatenie
8,800 €
Realizácia
15.11.2017
Názov IČO
Názov
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
IČO
36168335
Názov
Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX
IČO
10770879
Názov
LAKATA s. r. o.
IČO
44553501
Názov
Special Care a Consulting s.r.o.
IČO
36817147
Názov
EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o.
IČO
47320834
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.