Popis projektu

Predkladaný projekt má za cieľ znížiť energetickú náročnosť školskej budovy, ktorá je v 100%-nom vlastníctve žiadateľa, a v ktorej sídli Materská škola. Prevádzka objektu je energeticky neúnosne náročná a pre obec veľmi finančne náročná. Jediným riešením ako vyhovieť požiadavkám obyvateľov je zatepliť objekt v súlade s normami SR. Preto sa obec rozhodla nechať si vypracovať odbornú technickú dokumentáciu a podať žiadosť o NFP v rámci výziev, ktoré jej to umožnia. Realizácia projektu z externých zdrojov je jediným možným východiskom, nakoľko obec nedisponuje dostatočným množstvom vlastných financií. V rámci stavebných úprav bude zateplená celá fasáda budovy, strecha a vymenené okná a dvere a vykurovanie. Z energetickej kategórie G sa realizáciou projektu presunie objekt do kategórie A0. Vykurovanie zemným plynom bude nahradené kombináciou tepelných čerpadiel a fotovoltaických článkov.

Viac
Subjekt
Obec Spišský Štvrtok
Miesta realizácie
Spišský Štvrtok
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2015 - 01.06.2019
Celková suma
431,236 €
Vlastné zdroje
21,562 €
Vyčerpané z projektu
402,484 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.02.2015
Skutočný začiatok
04.02.2015
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
04.06.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
10.07.2018
Plánovaný koniec
01.08.2019
Skutočný koniec
31.08.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0384 (MW)
Cieľ
0,0384 (MW)
Naposledy aktualizované
11.10.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0314 (MWt)
Cieľ
0,0314 (MWt)
Naposledy aktualizované
11.10.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,007 (MWe)
Cieľ
0,007 (MWe)
Naposledy aktualizované
11.10.2019
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
40,506 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
7,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
56,454 (t ekviv. CO2)
Cieľ
38,26 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
11.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,124 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
27,924 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.10.2019
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.10.2019
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
105,5423 (MWh/rok)
Cieľ
105,5423 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
92930,1224 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
308568,469 (kWh/rok)
Cieľ
300965,9944 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
111409,347 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
634,16 (m2)
Cieľ
634,16 (m2)
Naposledy aktualizované
11.10.2019
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
12,6122 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.10.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
402,984 €
Schválené na preplatenie
402,484 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
402,484 €
Schválené na preplatenie
402,484 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

stavebný dozor

Stavebný dozor MŠ_2019_002

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
IKF Service, s.r.o.
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2019
Názov

stavebný dozor

Stavebný dozor MŠ_2019_036

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
IKF Service, s.r.o.
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2019
Názov

energetický certifikát

Energetický certifikát MŠ

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2019
Názov

externý manažment

Externý manažment MŠ_2019_016

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
IKF Service, s.r.o.
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2019
Názov

externý manažment

Externý manažment MŠ_2019_050

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
IKF Service, s.r.o.
Žiadaná suma
726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2019
Názov

externý manažment

Externý manažment MŠ_2019_084

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
IKF Service, s.r.o.
Žiadaná suma
634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2019
Názov

projektová dokumentácia časť elektroinštalácia

Projektová dokumentácia MŠ elektroinštalácia

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
IKF Service, s.r.o.
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2016
Názov

stavebný dozor

Stavebný dozor MŠ_2018_115

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
IKF Service, s.r.o.
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2019
Názov

stavebný dozor

Stavebný dozor MŠ_2019_026

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
IKF Service, s.r.o.
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2019
Názov

stavebný dozor

Stavebný dozor MŠ_2019_044

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
IKF Service, s.r.o.
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2019
Názov

externý manažment

Externý manažment MŠ_2019_001

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
IKF Service, s.r.o.
Žiadaná suma
634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2019
Názov

externý manažment

Externý manažment MŠ_2019_025

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
IKF Service, s.r.o.
Žiadaná suma
634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2019
Názov

externý manažment

Externý manažment MŠ_2019_071

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
IKF Service, s.r.o.
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

projektová dokumentácia architektúra

Projektová dokumentácia MŠ architektúra

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2015
Názov

stavebný dozor

Stavebný dozor MŠ_2019_017

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
IKF Service, s.r.o.
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2019
Názov

energetický audit

Energetický audit MŠ

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2016
Názov

externý manažment

Externý manažment MŠ_2018_114

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
IKF Service, s.r.o.
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2019
Názov

externý manažment

Externý manažment MŠ_2019_037

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
IKF Service, s.r.o.
Žiadaná suma
461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2019
Názov

externý manažment

Externý manažment MŠ_2019_064

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
IKF Service, s.r.o.
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2019
Názov

publicita projektu MŠ

Publicita MŠ

Vlastník dokladu
Obec Spišský Štvrtok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Spišský Štvrtok

Suma celkom
402,484 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
402,484 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Názov IČO
Názov
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
IČO
36168335
Názov
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z
IČO
35790253
Názov
IKF Service, s.r.o.
IČO
36504254
Názov
Ing. Pavel Novotný - ENPROJEKT
IČO
14373700
Názov
Ing. Vít Svoboda
IČO
14372398
Názov
Petit Press, a.s.
IČO
35790253
Názov
Ing. Jela Neuzerová - ENPROJEKT
IČO
11950587
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.