Popis projektu

Projekt rieši rozšírenie funkčnosti a inštitucionálnej podpory špecializovaného záchranného modulu  “Pátracie a záchranárske činnosti stredného rozsahu v mestskom prostredí“ (ďalej len MUSAR - Medium urban search and rescue) dislokovaného na Záchrannej brigáde v Žiline, ktorý Slovenská republika má vybudovaný len na národnej úrovni. Existujúci modul taktiež nespĺňa minimálne štandardy vyplývajúce s požiadaviek zápisu do CECIS, či uznávané medzinárodné usmernenia. Cieľom projektu je modernizácia modulu na úroveň európskeho štandardu a jeho schopnosť participovať v subkoordinácii s inými modulmi pôsobiacimi počas zásahu v  oblasti postihnutej mimoriadnou udalosťou spôsobenou zmenou klímy. Vzhľadom k špecifickým podmienkam pôsobenia modulu v mestskom prostredí, si vybavenie modulu vyžaduje predovšetkým moderné pátracie technológie ktoré dnes HaZZ nemá k dispozícii. Hlavnou úlohou je schopnosť poskytnúť v prípade mimoriadnej udalosti dva základné nástroje pomoci, ktoré sú predmetom projektu.

Rozšírenie funkčnosti modulu MUSAR je koncipované v súlade s Vykonávacím rozhodnutím komisie zo dňa 16. októbra 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá vykonávania rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany č. 2014/762/EÚ, zmenené a doplnené 2018/142 z 15. januára 2018.

Hlavnou úlohou modulu je schopnosť poskytnúť v prípade mimoriadnej udalosti dva základné nástroje pomoci, ktoré sú predmetom projektu.

  • Nástoj na pátranie po obetiach pod troskami ich lokalizácia a záchrana.
  • Zabezpečenie priechodnosti nestabilného prostredia a úprava podmienok na prácu ostatných záchranných zložiek v súlade s úlohami vyplývajúcimi s nasadením modulu v prostredí zasiahnutom mimoriadnou udalosťou spôsobenou zmenou klímy.

Projekt svojím charakterom prispieva k zvýšeniu efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy, čím dochádza k naplneniu hlavného špecifického cieľa pre danú výzvu.

Merateľnými ukazovateľmi projektu sú:

  • Počet vytvorených špecializovaných záchranných modulov: 1,
  • Počet zariadení na elimináciu rizík súvisiacich so zmenou klímy: 8.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2019 - 01.12.2023
Celková suma
4,059,597 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
02.10.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Vybudovanie technickej a inštitucionáln…
Typ
B. Vybudovanie tech…
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
02.10.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zariadení na elimináciu rizík súvisiacich so zmenou klímy
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených špecializovaných záchranných modulov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.06.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

1.1 - 1.4 mzdové výdavky tvorcovia štandardných operačných postupov (HaZZ 1,2,3,4)

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky - tvorcovia štandardných operačných postupov

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

1.3 Prekladateľ do anglického jazyka

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky - prekladateľ do angl. jazyka

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

2.1 Projektový manažér - interný

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky - projektový manažér - interný

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

1.1 - Technické vybavenie modulu - nafukovací záchranný stan "Typ A" (sada)

Faktúra 40100035 LUING PYREX

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

1.1 - Technické vybavenie modulu - nafukovací záchranný stan "Typ B" (sada)

Faktúra 40100035 LUING PYREX

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

1.1 - Technické vybavenie modulu - nafukovací záchranný stan "Typ B" (sada)

Faktúra 40100035 LUING PYREX

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

2.1 Projektový manažér interný

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky - 2.1 Projektový manažér - interná

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

1.4 Výcvikár

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky_položky rozpočtu 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

1.5 Veliteľ modulu

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky_položky rozpočtu 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

1.8 Osobný výdavok - Terénny pomocný pracovník

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky_položky rozpočtu 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

1.6 Osobný výdavok - Expert/špecialista

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky_položky rozpočtu 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

1.7 Osobný výdavok - Odborný/technický pracovník

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky_položky rozpočtu 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

1.9 - Technické vybavenie modulu - stabilizačná súprava - drevo - Pochôdzna OSB doska 2500x1250x22

Faktúra FV20220022 TRUZADO

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

1.9 - Technické vybavenie modulu - stabilizačná súprava - drevo - Pochôdzna pol OSB doska 1250x1250x22

Faktúra FV20220022 TRUZADO

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

1.9 - Technické vybavenie modulu - stabilizačná súprava - drevo - Pevnostný klín malý 30x10x5

Faktúra FV20220022 TRUZADO

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

1.9 - Technické vybavenie modulu - stabilizačná súprava - drevo - Motyčka do výkopov

Faktúra FV20220022 TRUZADO

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

1.9 - Technické vybavenie modulu - stabilizačná súprava - drevo - Kotviaca tyč 120x2

Faktúra FV20220022 TRUZADO

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

1.9 - Technické vybavenie modulu - stabilizačná súprava - drevo - Príložky OSB 30x30x2,2

Faktúra FV20220022 TRUZADO

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

1.9 - Technické vybavenie modulu - stabilizačná súprava - drevo - Pevnostný klín veľký 45x10x10

Faktúra FV20220022 TRUZADO

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

1.9 - Technické vybavenie modulu - stabilizačná súprava - drevo - Vyberač do výkopov nerezový

Faktúra FV20220022 TRUZADO

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

1.9 - Technické vybavenie modulu - stabilizačná súprava - drevo - dopínací pás 5t s ráčňou

Faktúra FV20220022 TRUZADO

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

1.9 - Technické vybavenie modulu - stabilizačná súprava - drevo - Debniaca doska certifikovaná Strongback 1250x2500

Faktúra FV20220022 TRUZADO

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

1.9 - Technické vybavenie modulu - stabilizačná súprava - drevo - Cribbing pod vysokotlaké vaky 10x10x55

Faktúra FV20220022 TRUZADO

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

1.9 - Technické vybavenie modulu - stabilizačná súprava - drevo - Pevnostný hranol (lepený) 100x100x4000

Faktúra FV20220022 TRUZADO

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

1.9 - Technické vybavenie modulu - stabilizačná súprava - drevo - Reep s karabínou

Faktúra FV20220022 TRUZADO

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

1.9 - Technické vybavenie modulu - stabilizačná súprava - drevo - Pevnostný hranol (lepený) 150x150x4000

Faktúra FV20220022 TRUZADO

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

1.9 - Technické vybavenie modulu - stabilizačná súprava - drevo - Lano spúšťacie

Faktúra FV20220022 TRUZADO

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

1.9 - Technické vybavenie modulu - stabilizačná súprava drevo

Faktúra FV20220022 TRUZADO po výzve

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

1.9 - Technické vybavenie modulu - stabilizačná súprava drevo - odvod DPH

Faktúra FV20220022 TRUZADO po výzve

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

2.1 Projektový manažér interný - podporné aktivity

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,427 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2024
Názov

1.4 Výcvikár

Súhrnný účtovný doklad_mzdové výdavky_položky rozpočtu_1.4,1.5,1.6,1.7,1.8

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

1.7 Osobný výdavok - Odborný technický pracovník

Súhrnný účtovný doklad_mzdové výdavky_položky rozpočtu_1.4,1.5,1.6,1.7,1.8

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

1.6 osobný výdavok - expert/špecialista

Súhrnný účtovný doklad_mzdové výdavky_položky rozpočtu_1.4,1.5,1.6,1.7,1.8

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

1.8 Osobný výdavok - terénny pomocný pracovník

Súhrnný účtovný doklad_mzdové výdavky_položky rozpočtu_1.4,1.5,1.6,1.7,1.8

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

1.5 Veliteľ modulu

Súhrnný účtovný doklad_mzdové výdavky_položky rozpočtu_1.4,1.5,1.6,1.7,1.8

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

2.1 Projektový manažér interný - podporné aktivity

Súhrnný účtovný doklad_mzdové výdavky_podporné aktivity

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

1.1 - Technické vybavenie modulu - elektrický kompresor na nafukovanie a odsávanie vzduchu

Faktúra 43100153 LUING PYREX

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

1.1 - Technické vybavenie modulu - sada základného náradia

Faktúra 43100153 LUING PYREX

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

1.1 - Technické vybavenie modulu - prepravný vak

Faktúra 43100153 LUING PYREX

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

1.1 - Technické vybavenie modulu - nafukovací stan

Faktúra 43100153 LUING PYREX

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

1.1 - Technické vybavenie modulu - osvetlenie do stanu

Faktúra 43100153 LUING PYREX

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

1.1 - Technické vybavenie modulu - prenosné WC

Faktúra 43100153 LUING PYREX

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

1.1 - Technické vybavenie modulu - nádrž na splaškovú vodu

Faktúra 43100153 LUING PYREX

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

1.1 - Technické vybavenie modulu - mobilná umývárka

Faktúra 43100153 LUING PYREX

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

1.1 - Technické vybavenie modulu - odnímateľná identifikačná plachta

Faktúra 43100153 LUING PYREX

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

1.1 - Technické vybavenie modulu - kufríkový stôl

Faktúra 43100153 LUING PYREX

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

1.1 - Technické vybavenie modulu - vysokotlaková hadica s manometrom

Faktúra 43100153 LUING PYREX

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

1.1 - Technické vybavenie modulu - hygienická vložka

Faktúra 43100153 LUING PYREX

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

1.1 - Technické vybavenie modulu - vykurovací agregát s nepriamym spaľovaním

Faktúra 43100153 LUING PYREX

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

1.1 - Technické vybavenie modulu - samostatná vnútorná podlaha

Faktúra 43100153 LUING PYREX

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

1.1 - Technické vybavenie modulu - samostatná podkladná podlaha pod stan

Faktúra 43100153 LUING PYREX

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

1.1 - Technické vybavenie modulu - odnímateľná hygienická priehradka

Faktúra 43100153 LUING PYREX

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

1.1 - Technické vybavenie modulu - sprcha

Faktúra 43100153 LUING PYREX

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

1.1 - Technické vybavenie modulu - systém MUSAR - bezpilotný letecký systém pre operatívne pátranie a záchranu osôb v oblasti zásahu

Faktúra 24F3211 TELINK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

1.1 - Technické vybavenie modulu - systém MUSAR - bezpilotný letecký systém pre podrobné pátranie a záchranu osôb v oblasti zásahu

Faktúra 24F3211 TELINK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
649,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

1.1 - Technické vybavenie modulu - špeciálny záchranársky kontajner č. 1 s vyhľadávacím a vyslobodzovacím vybavením

Faktúra 20230589 3MON

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
962,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

1.1 - Technické vybavenie modulu - špeciálny záchranársky EC kontajner s vybavením

Faktúra 20230589 3MON

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
494,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

1.1 - Technické vybavenie modulu - špeciálny záchranársky kontajner č. 2 - so stabilizačným a vyslobodzovacím vybavením-

Faktúra 20230589 3MON

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
535,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

1.1 - Technické vybavenie modulu - skladovací kontajner USAR 4 ks + skladovací kontajner systém MUSAR 1 ks

Faktúra 20230563 3MON

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
632,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

1.10 - Mobilné vešiaky a vrecia do WC - vrecia do WC

Faktúra 43100160 LUING PYREX

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

1.10 - Mobilné vešiaky a vrecia do WC - mobilné vešiaky

Faktúra 43100160 LUING PYREX

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov IČO
Názov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO
00151866
Názov
LUING PYREX, spol. s r.o.
IČO
64608484
Názov
3MON, s. r. o.
IČO
46031391
Názov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO
00151866
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.