Popis projektu

Projekt Zníženie energetickej náročnosti verejných budov rieši zníženie spotreby energie v budove Hlavná č. 358, Jasov formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie.  Projekt má za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektu, znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie, zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Výsledky projektu budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Jasov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2017 - 01.05.2019
Celková suma
185,778 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
97,838 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
23.06.2017
Plánovaný koniec
01.05.2019
Skutočný koniec
22.05.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.02.2022
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0293 (Kg/rok)
Cieľ
0,041 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
08.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.02.2022
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,2441 (Kg/rok)
Cieľ
0,342 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
08.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
4,763 (Kg/rok)
Cieľ
6,671 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
08.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
10,1673 (t ekviv. CO2)
Cieľ
18,4 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
08.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
436,56 (m2)
Cieľ
437,0 (m2)
Naposledy aktualizované
08.02.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
56,7495 (MWh/rok)
Cieľ
26,5771 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
40422,7827 (kWh/rok)
Cieľ
79424,4419 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
91,6493 (MWh/rok)
Cieľ
91,6493 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
34899,84 (kWh/rok)
Cieľ
65072,2048 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
45615,96 (kWh/rok)
Cieľ
52845,49 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.02.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,521 €
Schválené na preplatenie
1,521 €
Realizácia
21.08.2018
Názov

stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,521 €
Schválené na preplatenie
1,521 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,317 €
Schválené na preplatenie
96,317 €
Realizácia
21.08.2018
Názov

stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102,124 €
Schválené na preplatenie
96,317 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov IČO
Názov
ER-STAVING s.r.o.
IČO
36714941
Názov
BRAAND GROUP, s.r.o.
IČO
45262357
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.