Popis projektu

Projekt Zníženie energetickej náročnosti verejných budov rieši zníženie spotreby energie v budove Liptovská Osada č. 550, Liptovská Osada formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie. Projekt má za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektu, znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie, zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Výsledky projektu budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Liptovská Osada
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2019 - 01.06.2020
Celková suma
67,726 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budov…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
03.08.2019
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
24.06.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
8,7156 (t ekviv. CO2)
Cieľ
10,6 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
21.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.10.2021
Riziko
-
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
36579,36 (kWh/rok)
Cieľ
42654,36 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
21.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
68474,6208 (kWh/rok)
Cieľ
83160,7889 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
21.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
225,0 (m2)
Cieľ
225,0 (m2)
Naposledy aktualizované
21.10.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
14,1325 (MWh/rok)
Cieľ
8,7239 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
21.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
39,3503 (MWh/rok)
Cieľ
39,3503 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
21.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
25217,8 (kWh/rok)
Cieľ
30626,4553 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
21.10.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.07.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov IČO
Názov
PMGSTAV SK, s.r.o.
IČO
44756518
Názov
Ing. Pavol Šín - PO - VVV
IČO
41418379
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.