Popis projektu

Projekt Zníženie energetickej náročnosti verejných budov rieši zníženie spotreby energie v budove okružná č. 19, Banská Bystrica formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie. Projekt má za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektu, znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie, zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Výsledky projektu budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Banská Bystrica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2018 - 01.06.2020
Celková suma
1,462,285 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
1,388,794 €
Nezrovnalosti
870 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
10.07.2018
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
23.06.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MWt)
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
10.09.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
1,6824 (Kg/rok)
Cieľ
3,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
320,7321 (t ekviv. CO2)
Cieľ
145,6 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
33,6481 (Kg/rok)
Cieľ
54,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,2019 (Kg/rok)
Cieľ
0,3 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
7523,8 (m2)
Cieľ
7669,0 (m2)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
733,904 (MWh/rok)
Cieľ
541,4625 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
1106,079 (MWh/rok)
Cieľ
1106,079 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
372175,0 (kWh/rok)
Cieľ
564616,5278 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
430915,2 (kWh/rok)
Cieľ
415841,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
595408,5341 (kWh/rok)
Cieľ
798992,0118 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MW)
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
10.09.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
377,795 €
Schválené na preplatenie
377,795 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
177,851 €
Schválené na preplatenie
177,851 €
Realizácia
14.12.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
499,814 €
Schválené na preplatenie
499,369 €
Realizácia
14.12.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,520 €
Schválené na preplatenie
15,520 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,520 €
Schválené na preplatenie
15,520 €
Realizácia
03.05.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,502 €
Schválené na preplatenie
73,502 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,502 €
Schválené na preplatenie
73,502 €
Realizácia
03.05.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,030 €
Schválené na preplatenie
69,030 €
Realizácia
18.06.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,030 €
Schválené na preplatenie
69,030 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,792 €
Schválené na preplatenie
54,792 €
Realizácia
18.07.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,792 €
Schválené na preplatenie
54,792 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2020
Názov

stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,002 €
Schválené na preplatenie
7,002 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2020
Názov

stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113,933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2020
Názov

stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,109 €
Schválené na preplatenie
113,933 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Suma celkom
870 €
Vrátená suma
870 €
Suma na vymáhanie
870 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
P.S.in, a.s.
IČO
47764821
Názov
STAVOINVESTA, s.r.o.
IČO
31608132
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.