Popis projektu

Cieľom projektu je zabezpečenie stabilizácie administratívnych kapacít sprostredkovateľského orgánu zapojeného do implementácie OP ĽZ  prostredníctvom financovania miezd spolu s realizáciou spravodlivého a motivačného systému odmeňovania zamestnancov a zavedením a realizáciou transparentného systému hodnotenia ich výkonnosti. V rámci implementácie projektu sa budú financovať mzdy zamestnancov a odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru sprostredkovateľského orgánu vykonávajúcich činnosti týkajúce sa prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, kontroly a auditu pri zabezpečovaní implementácie OP ĽZ v programovom období 2014-2020. Aktivity projektu budú realizované v súlade s vyzvaním na celom území SR okrem Bratislavského samosprávneho kraja, t.j. všetky kraje menej rozvinutého regiónu. Cieľovou skupinou sú najmä zamestnanci odboru inklúzie marginalizovaných rómskych komunít, organizačného odboru, odboru právnych služieb a odboru rozpočtu a financovania (platobná jednotka) vrátane zamestnancov zamestnaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podieľajúcich sa na implementácii OP ĽZ. Povinné projektové merateľné ukazovatele na sledovanie cieľa projektu sú: počet zamestnancov RO/SORO platených z prostriedkov TP a počet odídených administratívnych kapacít RO/SORO.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Košický kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2018 - 01.07.2021
Celková suma
6,313,057 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
1,261,961 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Mzdové zabezpečenie oprávnených zamestn…
Typ
Personálna oblasť –…
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
05.02.2018
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
08.06.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
05.02.2018
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
08.06.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet odídených administratívnych kapacít RO/SORO
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
20,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.07.2021
Riziko
-
Názov
Priemerný počet AK RO/SORO refundovaných z prostriedkov TP
Hodnota
97,0 (počet)
Cieľ
108,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.07.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 04/2019 - 09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44,371 €
Schválené na preplatenie
44,371 €
Realizácia
-
Názov

Na invalidné poistenie - 625004

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 04/2019 - 09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27,682 €
Schválené na preplatenie
27,682 €
Realizácia
-
Názov

Na starobné poistenie - 625002

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 04/2019 - 09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
130,784 €
Schválené na preplatenie
130,784 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 04/2019 - 09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38,059 €
Schválené na preplatenie
38,059 €
Realizácia
-
Názov

Doplatok k platu a ďalší plat - 616

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 04/2019 - 09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,026 €
Schválené na preplatenie
1,026 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 04/2019 - 09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,191 €
Schválené na preplatenie
14,191 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat - 611

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 04/2019 - 09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
599,205 €
Schválené na preplatenie
599,205 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok - 612001

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 04/2019 - 09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
269,356 €
Schválené na preplatenie
269,356 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny z TP - 614

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 04/2019 - 09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51,430 €
Schválené na preplatenie
51,430 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do VZP - 621

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 04/2019 - 09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51,952 €
Schválené na preplatenie
51,952 €
Realizácia
-
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 04/2019 - 09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,076 €
Schválené na preplatenie
13,076 €
Realizácia
-
Názov

Na úrazové poistenie - 625003

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 04/2019 - 09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,471 €
Schválené na preplatenie
7,471 €
Realizácia
-
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 04/2019 - 09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,226 €
Schválené na preplatenie
9,226 €
Realizácia
-
Názov

Náhrady príjmu - 642015

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 04/2019 - 09/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,131 €
Schválené na preplatenie
4,131 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat - 611

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2019 - 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
297,243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok - 612001

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2019 - 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
146,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náhrady príjmu - 612015

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2019 - 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2019 - 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do VZP - 621

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2019 - 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odmeny z TP - 614

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2019 - 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
100,203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2019 - 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2019 - 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Doplatok k platu a ďalší plat - 616

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2019 - 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2019 - 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na starobné poistenie - 625002

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2019 - 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
77,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na invalidné poistenie -i 625004

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2019 - 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 624007

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2019 - 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na úrazové poistenie - 625003

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 10/2019 - 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na invalidné poistenie - 625004

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na starobné poistenie - 625002

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - 637027

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do VZP - 621

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na úrazové poistenie - 625003

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Príplatky a príspevky - 642030

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2020 - 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náhrada príjmu - 642015

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2020 - 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2020 - 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2020 - 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na invalidné poistenie - 625004

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2020 - 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na úrazové poistenie - 625003

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2020 - 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,767 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na starobné poistenie - 625002

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2020 - 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2020 - 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2020 - 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do VZP - 621

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2020 - 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Doplatok k platu a ďalší plat - 616

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2020 - 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odmeny z TP - 614

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2020 - 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2020 - 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok - 612001

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2020 - 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
139,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat - 611

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 01/2020 - 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
325,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 04/2020 - 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náhrada príjmu - 642015

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 04/2020 - 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 04/2020 - 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,939 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na úrazové poistenie - 625003

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 04/2020 - 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do VZP - 621

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 04/2020 - 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28,653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok - 612001

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 04/2020 - 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
152,343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat - 611

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 04/2020 - 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
325,930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 04/2020 - 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odmeny z TP - 614

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 04/2020 - 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 04/2020 - 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na starobné poistenie - 625002

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 04/2020 - 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
69,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na invalidné poistenie - 625004

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 04/2020 - 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 04/2020 - 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Príplatky a príspevky - 642030

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 04/2020 - 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - 637027

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru za rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
103,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na poistenie do rezervného fondu - 625007

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru za rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru za rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na invalidné poistenie - 625004

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru za rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na úrazové poistenie - 625003

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru za rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na starobné poistenie - 625002

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru za rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do VZP - 621

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru za rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru za rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných ŽP - 623

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru za rok 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na invalidné poistenie - 625004

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 07 - 09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náhrada príjmu - 642015

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 07 - 09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 07 - 09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na úrazové poistenie - 625003

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 07 - 09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 07 - 09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do VZP - 621

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 07 - 09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28,763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok - 612001

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 07 - 09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
130,135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat - 611

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 07 - 09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
354,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 07 - 09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 07 - 09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na starobné poistenie - 625002

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 07 - 09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68,209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 07 - 09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23,141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Príplatky a príspevky - 642030

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 07 - 09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Príplatky a príspevky - 642030

Súhrn mzdových nákladov za 10 - 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náhrada príjmu - 642015

Súhrn mzdových nákladov za 10 - 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na poistenie do rezervného fondu - 625007

Súhrn mzdových nákladov za 10 - 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005

Súhrn mzdových nákladov za 10 - 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na invalidné poistenie - 625004

Súhrn mzdových nákladov za 10 - 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na úrazové poistenie - 625003

Súhrn mzdových nákladov za 10 - 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na starobné poistenie - 625002

Súhrn mzdových nákladov za 10 - 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
76,876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001

Súhrn mzdových nákladov za 10 - 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623

Súhrn mzdových nákladov za 10 - 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do VZP - 621

Súhrn mzdových nákladov za 10 - 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32,679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 621002

Súhrn mzdových nákladov za 10 - 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat - 611

Súhrn mzdových nákladov za 10 - 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
321,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok - 612001

Súhrn mzdových nákladov za 10 - 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
151,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odmeny - 614

Súhrn mzdových nákladov za 10 - 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
71,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru za rok 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru za rok 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - 637027

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru za rok 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do VZP - 621

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru za rok 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru za rok 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na starobné poistenie - 625002

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru za rok 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na úrazové poistenie - 625003

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru za rok 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na invalidné poistenie - 625004

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru za rok 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru za rok 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Príplatky a príspevky - 642030

Súhrn mzdových nákladov za 01 - 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na poistenie do rezervného fondu - 625007

Súhrn mzdových nákladov za 01 - 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na invalidné poistenie - 625004

Súhrn mzdových nákladov za 01 - 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na starobné poistenie - 625002

Súhrn mzdových nákladov za 01 - 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,869 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623

Súhrn mzdových nákladov za 01 - 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002

Súhrn mzdových nákladov za 01 - 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat - 611

Súhrn mzdových nákladov za 01 - 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
325,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok - 612001

Súhrn mzdových nákladov za 01 - 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
163,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do VZP -621

Súhrn mzdových nákladov za 01 - 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001

Súhrn mzdových nákladov za 01 - 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na úrazové poistenie - 625003

Súhrn mzdových nákladov za 01 - 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005

Súhrn mzdových nákladov za 01 - 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náhrada príjmu - 642015

Súhrn mzdových nákladov za 01 - 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do VZP - 621

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 04-05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 04-05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náhrada príjmu - 642015

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 04-05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 04-05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odmeny - 614

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 04-05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 04-05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Príplatky a príspevky - 642030

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 04-05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 04-05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na úrazové poistenie - 625003

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 04-05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat - 611

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 04-05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
222,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok - 612001

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 04-05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
97,641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na starobné poistenie - 625002

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 04-05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46,531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na invalidné poistenie - 625004

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 04-05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na poistenie do rezervného fondu - 625007

Súhrn mzdových nákladov za obdobie 04-05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,787 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625007 - Na poistnenie do rezervného fondu Solidarity

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru za obdobie 01-05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625004 - Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru za obdobie 01-05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625002 - Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru za obdobie 01-05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru za obdobie 01-05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru za obdobie 01-05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 - Poistné do VZP

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru za obdobie 01-05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

62500 - na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru za obdobie 01-05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625005 - Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru za obdobie 01-05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625003 - Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok odmien za zamestnancov mimopracovného pomeru za obdobie 01-05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.