Popis projektu

Cieľom projektu je materiálno-technické zabezpečenie a služobné cesty (ďalej len "MTZ a SC") pre troch zamestnancov Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity/Ministerstva vnútra SR (ďalej len "ÚSVRK/MV SR") vykonávajúcich následné činnosti koordinátora horizontálnej priority marginalizované rómske komunity (ďalej len "HP MRK"). Títo zamestnanci sú zároveň cieľovou skupinou.

Projekt je zameraný na MTZ ako napríklad: kancelárske potreby, spotrebný materiál. Ďalej na SC ako napríklad: Kontroly na mieste (ďalej len "KnM") projektov s ukončenou realizáciu financovaných z alokácie pre lokálne stratégie komplexného prístupu (ďalej len "LSKxP"), vzdelávanie, pracovné porady a iné.

Napĺňanie hlavnej aktivity projektu sa bude sledovať prostredníctvom povinných merateľných ukazovateľov:

"P0348 - Počet pracovníkov vybavených materiálno-technickým zabezpečením z TP",

"P0851 - Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest".

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2017 - 01.12.2018
Celková suma
4,929 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
257 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Materiálno-technické zabezpečenie a slu…
Typ
E. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
02.11.2017
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet pracovníkov vybavených materiálno-technickým zabezpečením
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.03.2019
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
8,0 (počet)
Cieľ
25,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.03.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet preložených dokumentov do cudzieho jazyka
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zakúpeného MTZ
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

CP_Štefanec_6.-7.11.2017

CP_Štefanec_6.-7.11.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

CP_Štefanec_13.- 14.11.2018

CP_Štefanec_13.- 14.11.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
20.11.2018
Názov

CP_Štefanec_7.- 8.12.2017

CP_Štefanec_7.-.8.12.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
12.02.2018
Názov

CP_Gróffová_8.11.2017

CP_Gróffová_8.11.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
05.12.2017
Názov

CP_Štefanec_12.12.2017

CP_Štefanec_12.12.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
12.02.2017
Názov

CP_Štefanec_3.- 4.10.2018

CP_Štefanec_3.- 4.10.2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
16.10.2018
Názov

CP_Gróffová_15.11.2017

CP_Gróffová_15.11.2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
07.11.2017
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.