Popis projektu

Projekt sa realizuje v gescii Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) v súlade s cieľom Prioritnej osi 14: PODPORA UTEČENCOV V EURÓPE (CARE) a jej špecifickým cieľom 14.2: Zabezpečenie procesu prijatia a integrácia odídencov z Ukrajiny.

Hlavným cieľom projektu je zmiernenie socioekonomických dopadov osôb utekajúcich z Ukrajiny pred vojnovým konfliktom na územie Slovenskej republiky a zabezpečenie ich základných ľudských práv a slobôd, najmä ochrana života a ľudskej dôstojnosti a to prostredníctvom podpory stability pracovných miest zamestnancov odborných útvarov MV SR, Policajného zboru SR a Hasičského a záchranného zboru SR a tým zabezpečiť ich schopnosť plnohodnotne reagovať pri zabezpečovaní komplexného procesu od začiatku vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine a pri manažovaní migračnej vlny.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity, ktorou je:

HA 1 - Podpora odborných kapacít poskytujúcich odborné služby osobám utekajúcim z Ukrajiny

Celé územie Slovenskej republiky

Realizáciou národného projektu dôjde k zabezpečeniu adekvátneho odmeňovania nad rámec štandardných výkonov a mimoriadneho nasadenia, ako aj k stabilizovaniu oprávnených zamestnancov silových, bezpečnostných zložiek, oprávnených zamestnancov odborných útvarov Ministerstva vnútra (ďalej len „MV SR“), ktorí plnohodnotne reagovali a boli a sú maximálne súčinní pri zabezpečovaní komplexného procesu od začiatku vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine ako aj pri manažovaní migračnej vlny.

Realizácia projektu prispeje k podpore stability pracovných miest zamestnancov  vybraných odborných útvarov MV SR zameraným na zachovanie dostupnosti poskytovania kvalitných verejných služieb efektívnym spôsobom a na podporu poskytovania špecializovaných služieb v oblasti poskytovania bezpečnostných služieb ako aj podporných činností v krízových situáciách udržania verejného poriadku, efektívneho manažmentu krízových situácií a prijímania opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, vrátane určovania postupov a činností pri odstraňovaní mimoriadnej udalosti v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky  spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny. Zníženie počtu personálnych kapacít môže mať dopad na poskytovanie kvalitných a dostupných verejných služieb efektívnym spôsobom. Vzhľadom k uvedenému sú investície do motivovania zamestnancov prostredníctvom ich lepšieho finančného ohodnotenia jednou z kľúčových priorít na národnej úrovni.

Realizáciou projektu budú dosiahnuté tieto merateľné ukazovatele projektu:

P0992 Počet osôb nad 18 rokov, ktorým bola poskytnutá intervencia (CARE) ................. 60 620

P0991 Počet osôb do 18 rokov, ktorým bola poskytnutá intervencia (CARE).................... 33 470

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2022 - 01.07.2023
Celková suma
21,000,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora odborných kapacít poskytujúcich…
Typ
A. Distribúcia a or…
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
24.02.2022
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
31.07.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet osôb do 18 rokov, ktorým bola poskytnutá intervencia (CARE)
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
33470,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.06.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet osôb nad 18 rokov, ktorým bola poskytnutá intervencia (CARE)
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
60620,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.06.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdové výdavky oprávnených zamestnancov 02/22-03/23

Sumarizačný hárok č. 1 (mzdy UA od 2/22-3/23)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,527,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky oprávnených zamestnancov 04-07/23

Sumarizačný hárok č. 1 (mzdy UA od 4/23-7/23)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,472,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.