Popis projektu

Projekt Zníženie energetickej náročnosti verejných budov rieši zníženie spotreby energie v budove Bánovská cesta 8111/8080, Žilina formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie.  Projekt má za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektu, znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie, zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Výsledky projektu budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Žilina
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2014 - 01.10.2020
Celková suma
213,255 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.11.2014
Skutočný začiatok
26.11.2014
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
30.10.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2014
Skutočný začiatok
26.11.2014
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
30.10.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0025 (MW)
Cieľ
0,0025 (MW)
Naposledy aktualizované
07.09.2022
Riziko
-
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
68767,7 (kWh/rok)
Cieľ
129447,8873 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.09.2022
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0025 (MWt)
Cieľ
0,0025 (MWt)
Naposledy aktualizované
07.09.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
162,33 (MWh/rok)
Cieľ
101,6498 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.09.2022
Riziko
Áno
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
2,4544 (MWh/rok)
Cieľ
2,478 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.09.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.09.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
231,0977 (MWh/rok)
Cieľ
231,0977 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.09.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.09.2022
Riziko
-
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
218432,3159 (kWh/rok)
Cieľ
201603,2654 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.09.2022
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
35,8274 (t ekviv. CO2)
Cieľ
70,6 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
07.09.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
85921,0803 (kWh/rok)
Cieľ
182151,0137 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.09.2022
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2021,16 (m2)
Cieľ
2036,59 (m2)
Naposledy aktualizované
07.09.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2015
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Suma celkom
263 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezákonné a/alebo d… Nezverejnenie oznám…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
P.S.in, a.s.
IČO
47764821
Názov
Ing. Barbora Bašeová
IČO
43360572
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.