Popis projektu

. Vybudovanie systému pripravenosti DHZO pozostáva z dvoch vzájomne prepojených fáz tvoriacich jeden ucelený celok. 

V prvej fáze pôjde o vybudovanie systémového operatívneho nástroja na dorozumievanie, aktiváciu a manažment intervenčných kapacít DHZO. Vytvorením platformy pre všetky relevantné hasičské jednotky schopné udržiavať a aktualizovať základné informácie o akcieschopnosti získa Slovenská republika okamžitý prehľad o disponibilných zdrojoch v príslušných krajoch. Následne bude možné adresne aktivovať relevantné a vhodne vybavené zdroje na riešenie vzniknutej mimoriadnej udalosti spôsobenej nielen zmenou klímy. Včasným a adresným informovaním všetkých relevantných hasičských jednotiek získava občan efektívnejšiu, adresnejšiu pomoc a informovanosť, čím zároveň vzniká nový nástroj včasného varovania na úrovni obce.

Druhá fáza je logickým prepojením predchádzajúcej, nakoľko systém nám nielen, že bude determinovať aktuálny stav síl schopných nasadenia, ale rovnako získame prehľad o stave, manažmente intervenčných kapacít a pripravenosti DHZO. Fáza Budovania pripravenosti DHZO,  sa zameriava na zvýšenie a posilnenie materiálno-technologického zabezpečenia. Počas druhej fázy, ktorá prebieha od roku 2014, sa prostredníctvom malých cisternových automobilových striekačiek posilňuje 94 DHZO a 7 kombinovaných hasičský automobil 6x6.

Projekt sa bude realizovať vo všetkých krajoch s výnimkou Bratislavského kraja.

:

- Počet systémov vyhodnocovania rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov: 1,

- Počet systémov na prenos údajov medzi lokálnou a/ alebo regionálnou a/ alebo národnou a/ alebo nadnárodnou úrovňou: 1,

- Počet subjektov zapojených do projektu: 1,

- Počet systémov včasného varovania: 1.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.07.2014 - 01.11.2018
Celková suma
16,310,727 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Systém pripravenosti dobrovoľných hasič…
Typ
B. Budovanie systém…
Plánovaný začiatok
01.07.2014
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2018
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet subjektov zapojených do projektu
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet systémov vyhodnocovania rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet systémov včasného varovania
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Plocha pokrytia územia zabezpečeného systémom včasného varovania
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (ha)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Plocha pokrytia obývaného územia zabezpečeného systémom včasného varovania
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (ha)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet systémov na prenos údajov medzi lokálnou a/ alebo regionálnou a/ alebo národnou a/ alebo nadnárodnou úrovňou
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.