Popis projektu

Projekt Zníženie energetickej náročnosti verejných budov rieši zníženie spotreby energie v budove Užhorodská 5, Michalovce formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie. Inštalácia zariadenia OZE má prispieť k zlepšeniu energetickej hospodárnosti budovy, a to s dôrazom na ochranu životného prostredia. Projekt má za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektu, znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie, zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Výsledky projektu budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. 

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Michalovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2017 - 01.05.2019
Celková suma
206,429 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
193,770 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
10.06.2017
Plánovaný koniec
01.05.2019
Skutočný koniec
22.05.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,005 (MW)
Cieľ
0,005 (MW)
Naposledy aktualizované
19.02.2023
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,005 (MWe)
Cieľ
0,005 (MWe)
Naposledy aktualizované
19.02.2023
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
5,632 (MWh/rok)
Cieľ
5,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
19.02.2023
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
66,3467 (t ekviv. CO2)
Cieľ
34,1 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
19.02.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
2,9001 (Kg/rok)
Cieľ
3,381 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
19.02.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
12,003 (Kg/rok)
Cieľ
12,387 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
19.02.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
23,0996 (Kg/rok)
Cieľ
31,532 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
19.02.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.02.2023
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.02.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1065,2 (m2)
Cieľ
1065,2 (m2)
Naposledy aktualizované
19.02.2023
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
118,932 (MWh/rok)
Cieľ
59,9772 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
19.02.2023
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
207,123 (MWh/rok)
Cieľ
207,123 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
19.02.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
88191,0 (kWh/rok)
Cieľ
147145,7579 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
19.02.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
120481,16 (kWh/rok)
Cieľ
125700,64 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
19.02.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
106473,8685 (kWh/rok)
Cieľ
178552,0443 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
19.02.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
109,206 €
Schválené na preplatenie
109,031 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
109,031 €
Schválené na preplatenie
109,031 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,372 €
Schválené na preplatenie
66,372 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,372 €
Schválené na preplatenie
66,372 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,779 €
Schválené na preplatenie
15,779 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,438 €
Schválené na preplatenie
1,438 €
Realizácia
14.12.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,150 €
Schválené na preplatenie
1,150 €
Realizácia
18.04.2019
Názov IČO
Názov
merga s.r.o.
IČO
35912782
Názov
Jozef Vaľo, PRO –STAV
IČO
37319256
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.