Popis projektu

Projekt Zníženie energetickej náročnosti verejných budov rieši zníženie spotreby energie v budove Okružná 441, Strážske formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie.  Projekt má za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektu, znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie, zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Výsledky projektu budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. 

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Strážske
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2017 - 01.11.2018
Celková suma
192,945 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
169,344 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
15.07.2017
Plánovaný koniec
01.11.2018
Skutočný koniec
29.11.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
13,5091 (t ekviv. CO2)
Cieľ
25,3 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
28.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,5785 (Kg/rok)
Cieľ
1,1669 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
28.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0694 (Kg/rok)
Cieľ
0,14 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
28.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
11,2816 (Kg/rok)
Cieľ
22,7542 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
28.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.07.2022
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.07.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1538,7 (m2)
Cieľ
1490,0 (m2)
Naposledy aktualizované
28.07.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
92,2304 (MWh/rok)
Cieľ
49,8226 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
142,0867 (MWh/rok)
Cieľ
142,0867 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
49856,27 (kWh/rok)
Cieľ
92264,0693 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
146370,2 (kWh/rok)
Cieľ
149000,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
65809,0662 (kWh/rok)
Cieľ
127010,7653 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.07.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
111,121 €
Schválené na preplatenie
111,121 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
111,121 €
Schválené na preplatenie
111,121 €
Realizácia
03.10.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,083 €
Schválené na preplatenie
4,083 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,083 €
Schválené na preplatenie
4,083 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,620 €
Schválené na preplatenie
51,620 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,735 €
Schválené na preplatenie
51,620 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,520 €
Schválené na preplatenie
2,520 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,520 €
Schválené na preplatenie
2,520 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2018
Názov IČO
Názov
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
IČO
10739254
Názov
Jozef Vaľo, PRO –STAV
IČO
37319256
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.