Popis projektu

Ministerstvo vnútra SR (ďalej aj MV SR) je jediným orgánom v oblasti riadenia, koordinácie a implementácie procesov a postupov pre Okresné úrady, Policajný zbor a Hasičský a záchranný zbor. Projekt prispeje k úspešnému naplneniu cieľov a princípov reformy verejnej správy (ďalej aj VS). Zameranie a výstupy budú na úrovni organizačných útvarov MV SR s celoštátnou pôsobnosťou. Cieľom je zabezpečiť Zjednodušenie dátovej a procesnej integrácie vo VS, čím sa dosiahne:

 • Zníženie času na získanie právneho alebo metodického výkladu v konaní,
 • Počet integrácií do centrálnej integračnej a dátovej vrstvy,
 • Vybudovanie a zapísanie do katalógu SaaS komponentu pre Call Centrum.

Predpokladané výsledky projektu sú:

 • Zvýšenie spokojnosti občanov s fungovaním VS,
 • Štandardizované podporné procesy a back-office,
 • Zvýšenie efektivity zamestnancov VS,
 • Zníženie vynakladaných zdrojov občanov, podnikateľov a VS.

Identifikované cieľové skupiny sú:

 • MV SR - Prevádzkovateľ cloudových služieb, 
 • Inštitúcia VS,
 • Pracovník VS,
 • Partner cloudovej služby.

Realizácia projektu bude na celom území Slovenska a Merateľný ukazovateľ je "Počet nových optimalizovaných úsekov VS - s koncovou hodnotou 5. Ďalšie informácie nachádzajú: 

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Partneri
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.11.2019 - 01.09.2022
Celková suma
16,387,034 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Testovanie
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Nasadenie
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.04.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza a dizajn
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napríklad pre analýzu rizík)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.