Popis projektu

Projekt Zníženie energetickej náročnosti verejných budov rieši zníženie spotreby energie v budove Hlubockého 13, Stará Turá formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie. Projekt má za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektu, znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie, zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Výsledky projektu budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. 

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Stará Turá
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2018 - 01.07.2019
Celková suma
204,977 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
196,090 €
Nezrovnalosti
3,791 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2018
Skutočný začiatok
22.03.2018
Plánovaný koniec
01.07.2019
Skutočný koniec
25.07.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
62,1352 (t ekviv. CO2)
Cieľ
25,0 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
06.02.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.02.2023
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
12,3339 (Kg/rok)
Cieľ
13,6 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
06.02.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0754 (Kg/rok)
Cieľ
0,08 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
06.02.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,6167 (Kg/rok)
Cieľ
0,7 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
06.02.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
121833,3344 (kWh/rok)
Cieľ
122234,4662 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.02.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.02.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
676,35 (m2)
Cieľ
649,0 (m2)
Naposledy aktualizované
06.02.2023
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
46,626 (MWh/rok)
Cieľ
50,9168 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.02.2023
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
148,1217 (MWh/rok)
Cieľ
148,1217 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.02.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
87408,75 (kWh/rok)
Cieľ
81774,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.02.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
101495,7 (kWh/rok)
Cieľ
97204,8438 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.02.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,692 €
Schválené na preplatenie
81,692 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,692 €
Schválené na preplatenie
81,692 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,607 €
Schválené na preplatenie
66,607 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,607 €
Schválené na preplatenie
66,607 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,711 €
Schválené na preplatenie
26,711 €
Realizácia
21.02.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,713 €
Schválené na preplatenie
26,711 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
1,080 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
1,080 €
Realizácia
29.07.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,188 €
Schválené na preplatenie
18,921 €
Realizácia
14.07.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
1,080 €
Realizácia
15.07.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
3,791 €
Vrátená suma
3,791 €
Suma na vymáhanie
3,791 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
KT-STAVs.r.o
IČO
36319414
Názov
Ing. Vladimír Balaj - ENERGODOZOR
IČO
50989901
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.