Popis projektu

Hlavným cieľom národného projektu je zamestnancov verejnej správy  založeného na dodržiavaní princípov hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti využitia finančných prostriedkov v tejto oblasti pri uplatňovaní systémového prístupu vo vzdelávaní a stanovených minimálnych štandardoch ďalšieho vzdelávania zamestnancov verejnej správy. Cieľovou skupinou projektu sú zamestnanci verejnej správy na všetkých úrovniach a projekt bude realizovaný po celom území Slovenskej republiky prostredníctvom troch hlavných aktivít:

Aktivita č. 1: Tvorba analýz a metodík/Analýza súčasného stav - je zameraná na uskutočnenie analýzy súčasného  stavu zabezpečovania ďalšieho vzdelávania zamestnancov verejnej správy, ako aj na komplexnú ekonomickú analýzu ďalšieho vzdelávania zamestnancov verejnej správy.

Aktivita č. 2: Tvorba koncepcie ďalšieho vzdelávania zamestnancov VS - poskytne odpovede na 4 základné otázky – Čo? Koho? Kto? a za koľko? bude vzdelávať.

Aktivita č. 3: Vytvorenie rámcových vzdelávacích programov - prvý bude zameraný na prierezové tematické okruhy vzdelávania s vymedzením ich časového rozsahu, na základe ktorých bude možné vypracovať jednotlivé vzdelávacie moduly. Druhý  bude predstavovať tematické okruhy odborného, špecifického vzdelávania zamestnancov VS v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR s vymedzením ich časového rozsahu, na základe ktorých bude možné vypracovať jednotlivé vzdelávacie moduly.  

Hodnota merateľného ukazovateľa projektu P0178 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov je stanovená v celkovom počte 5.  Národný projekt  je v súlade so špecifickým cieľom 1.2. Modernizované riadenie ľudských zdrojov  a zvýšené kompetencie zamestnancov.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Košický kraj, Bratislavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2017 - 01.02.2018
Celková suma
983,359 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
483,835 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Efektívna verejná správa

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Tvorba analýz a metodík / Analýza súčas…
Typ
vytvorenie koncepčn…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.02.2018
Skutočný koniec
28.02.2018
Názov
Tvorba koncepcie ďalšieho vzdelávania z…
Typ
vytvorenie koncepčn…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.02.2018
Skutočný koniec
28.02.2018
Názov
Vytvorenie rámcových vzdelávacích progr…
Typ
vytvorenie koncepčn…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.02.2018
Skutočný koniec
28.02.2018
Názov
Vytvorenie rámcových vzdelávacích progr…
Typ
vytvorenie koncepčn…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.02.2018
Skutočný koniec
28.02.2018
Názov
Tvorba analýz a metodík / Analýza súčas…
Typ
vytvorenie koncepčn…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.02.2018
Skutočný koniec
28.02.2018
Názov
Tvorba koncepcie ďalšieho vzdelávania z…
Typ
vytvorenie koncepčn…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.02.2018
Skutočný koniec
28.02.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.02.2018
Skutočný koniec
28.02.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.02.2018
Skutočný koniec
28.02.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.09.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 riadenie projektu (ostatné príplatky)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
474 €
Schválené na preplatenie
471 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 riadenie projektu (poistné na OÚ - UP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 riadenie projektu (poistné na OÚ - SP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
259 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 riadenie projektu (poistné na OÚ - SP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 riadenie projektu (poistné na OÚ - NP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 riadenie projektu (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
755 €
Schválené na preplatenie
583 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 riadenie projektu (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
190 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 riadenie projektu (poistné do VZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 riadenie projektu (ostatné príplatky)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
165 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 riadenie projektu (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 riadenie projektu (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
67 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 riadenie projektu (poistné do VZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
124 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 riadenie projektu (poistné na OÚ - UP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 riadenie projektu (poistné na OÚ - IP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 riadenie projektu (poistné na OÚ - PN)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 riadenie projektu (poistné na OÚ - NP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 riadenie projektu (poistné na OÚ - PN)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 riadenie projektu (poistné na OÚ - IP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 aktivita 1 (poistné na OÚ - SP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
308 €
Schválené na preplatenie
303 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 aktivita 1 (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
344 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 aktivita 1 (poistné na OÚ - UP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 aktivita 1 (poistné na OÚ - IP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 aktivita 1 (ostatné príplatky)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
252 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 aktivita 1 (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,018 €
Schválené na preplatenie
980 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 aktivita 1 (poistné na OÚ - SP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
106 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 aktivita 1 (poistné na OÚ - NP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 aktivita 1 (ostatné príplatky)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 aktivita 1 (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 aktivita 1 (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
271 €
Schválené na preplatenie
270 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 aktivita 1 (poistné do VZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
150 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 aktivita 1 (poistné na OÚ - NP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 aktivita 1 (poistné na OÚ - UP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 aktivita 1 (poistné na OÚ - IP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 aktivita 1 (poistné do VZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 03-04/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 aktivita 1 (poistné do SP - NP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 aktivita 1 (poistné do SP - IP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 aktivita 1 (poistné do VZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
264 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 aktivita 1 (ostatné príplatky)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 aktivita 1 (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,926 €
Schválené na preplatenie
2,710 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 aktivita 1 (poistné do SP - RF)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 aktivita 1 (ostatné príplatky)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 aktivita 1 (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
117 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 aktivita 1 (poistné do SP - NP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 aktivita 1 (poistné do SP - SP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
150 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 aktivita 1 (poistné do SP - UP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 aktivita 1 (poistné do SP - SP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
458 €
Schválené na preplatenie
428 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 aktivita 1 (poistné do SP - UP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 aktivita 1 (poistné do SP - IP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
92 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 aktivita 1 (poistné do SP - PN)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 aktivita 1 (poistné do SP - RF)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
145 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 aktivita 1 (príplatok za pohotovosť)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 aktivita 1 (poistné do VZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 aktivita 1 (poistné do SP - PN)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 aktivita 1 (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
334 €
Schválené na preplatenie
334 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 aktivita 1 (príplatok za pohotovosť)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 aktivita 1 (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,026 €
Schválené na preplatenie
951 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03 - 04/2017 riadenie projektu (poistné do VZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03 - 04/2017 riadenie projektu (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
425 €
Schválené na preplatenie
424 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03 - 04/2017 riadenie projektu (ostatné príplatky)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03 - 04/2017 riadenie projektu (poistné do ostatných ZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03 - 04/2017 riadenie projektu (poistné do SP - NP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03 - 04/2017 riadenie projektu (ostatné príplatky)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03 - 04/2017 riadenie projektu (poistné do ostatných ZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03 - 04/2017 riadenie projektu (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
809 €
Schválené na preplatenie
737 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03 - 04/2017 riadenie projektu (poistné do SP - SP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03 - 04/2017 riadenie projektu (poistné do SP - IP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03 - 04/2017 riadenie projektu (poistné do SP - PN)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03 - 04/2017 riadenie projektu (poistné do SP - RF)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03 - 04/2017 riadenie projektu (poistné do VZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03 - 04/2017 riadenie projektu (poistné do SP - UP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03 - 04/2017 riadenie projektu (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
258 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03 - 04/2017 riadenie projektu (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
149 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03 - 04/2017 riadenie projektu (poistné do SP - NP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03 - 04/2017 riadenie projektu (poistné do SP - SP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
163 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03 - 04/2017 riadenie projektu (poistné do SP - UP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03 - 04/2017 riadenie projektu (poistné do SP - IP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03 - 04/2017 riadenie projektu (poistné do SP - PN)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03 - 04/2017 riadenie projektu (poistné do SP - RF)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 03-04/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 1 (poistné Soc. poisťovňa - IP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 1 (transfery - PN)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 1 (poistné Soc. poisťovňa - SP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
259 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 1 (poistné Soc. poisťovňa - SP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 1 (ostatné príplatky)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 1 (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
595 €
Schválené na preplatenie
586 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 1 (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 1 (poistné Soc. poisťovňa - NP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 1 (poistné Soc. poisťovňa - UP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 1 (poistné Soc. poisťovňa - PvN)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 1 (ostatné príplatky)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 1 (poistné VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
163 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 1 (poistné Soc. poisťovňa - NP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 1 (poistné Soc. poisťovňa - UP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 1 (poistné Soc. poisťovňa - IP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 1 (poistné Soc. poisťovňa - PvN)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 1 (poistné Soc. poisťovňa - RFS)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 1 (transfery - PN)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 1 (poistné Soc. poisťovňa - RFS)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 1 (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,696 €
Schválené na preplatenie
1,672 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 1 (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
179 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 1 (poistné VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 aktivita 1 (poistné VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 aktivita 1 (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 aktivita 1 (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
245 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 aktivita 1 (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 aktivita 1 (ostatné príplatky)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
67 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 aktivita 1 (poistné na osobitné účely - NZ)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 aktivita 1 (poistné na osobitné účely - VD)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 aktivita 1 (poistné na osobitné účely - UZ)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 aktivita 1 (poistné na osobitné účely - IVD)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 aktivita 1 (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
770 €
Schválené na preplatenie
698 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 aktivita 1 (ostatné príplatky)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
191 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 aktivita 1 (poistné VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
109 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 aktivita 1 (poistné na osobitné účely - NZ)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 aktivita 1 (poistné na osobitné účely - VD)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
219 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 aktivita 1 (poistné na osobitné účely - UZ)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 aktivita 1 (poistné na osobitné účely - IVD)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 2 (poistné Soc. poisťovňa - NP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 2 (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 2 (poistné VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 2 (poistné Soc. poisťovňa - SP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 2 (poistné Soc. poisťovňa - UP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 2 (poistné Soc. poisťovňa - IP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 2 (poistné Soc. poisťovňa - PvN)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 2 (poistné Soc. poisťovňa - RFS)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 2 (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 2 (poistné VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 2 (poistné Soc. poisťovňa - NP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 2 (poistné Soc. poisťovňa - SP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 2 (poistné Soc. poisťovňa - UP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 2 (poistné Soc. poisťovňa - IP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 2 (poistné Soc. poisťovňa - PvN)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 2 (poistné Soc. poisťovňa - RFS)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 2 (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 2 (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 05-06/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 05-06/2017 riadenie projektu (poistné Soc. poisťovňa - IP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 05-06/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 05-06/2017 riadenie projektu (poistné Soc. poisťovňa - UP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 05-06/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 05-06/2017 riadenie projektu (poistné Soc. poisťovňa - SP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 05-06/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 05-06/2017 riadenie projektu (poistné Soc. poisťovňa - NP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 05-06/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 05-06/2017 riadenie projektu (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 05-06/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
254 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 05-06/2017 riadenie projektu (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 05-06/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
431 €
Schválené na preplatenie
407 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 05-06/2017 riadenie projektu (ostatné príplatky)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 05-06/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 05-06/2017 riadenie projektu (poistné VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 05-06/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 05-06/2017 riadenie projektu (poistné ostatné zdrav. poisťovne)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 05-06/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 05-06/2017 riadenie projektu (poistné VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 05-06/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 05-06/2017 riadenie projektu (poistné ostatné zdrav. poisťovne)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 05-06/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 05-06/2017 riadenie projektu (poistné Soc. poisťovňa - NP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 05-06/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 05-06/2017 riadenie projektu (poistné Soc. poisťovňa - SP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 05-06/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
266 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 05-06/2017 riadenie projektu (poistné Soc. poisťovňa - UP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 05-06/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 05-06/2017 riadenie projektu (poistné Soc. poisťovňa - IP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 05-06/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 05-06/2017 riadenie projektu (poistné Soc. poisťovňa - PvN)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 05-06/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 05-06/2017 riadenie projektu (poistné Soc. poisťovňa - RFS)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 05-06/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 05-06/2017 riadenie projektu (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 05-06/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
725 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 05-06/2017 riadenie projektu (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 05-06/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,230 €
Schválené na preplatenie
1,161 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 05-06/2017 riadenie projektu (poistné Soc. poisťovňa - RFS)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 05-06/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 05-06/2017 riadenie projektu (poistné Soc. poisťovňa - PvN)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 05-06/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 05-06/2017 riadenie projektu (ostatné príplatky)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 05-06/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 riadenie projektu (poistné na osobitné účely - IVD)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 riadenie projektu (poistné na osobitné účely - UZ)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 riadenie projektu (poistné na osobitné účely - VD)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
97 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 riadenie projektu (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
249 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 riadenie projektu (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
67 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 riadenie projektu (ostatné príplatky)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
165 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 riadenie projektu (poistné VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 riadenie projektu (poistné na osobitné účely - NZ)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 riadenie projektu (poistné na osobitné účely - IVD)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 riadenie projektu (poistné na osobitné účely - VP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 riadenie projektu (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
711 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 riadenie projektu (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
190 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 riadenie projektu (ostatné príplatky)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
471 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 riadenie projektu (poistné VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 riadenie projektu (poistné na osobitné účely - NZ)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 riadenie projektu (poistné na osobitné účely - VD)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
276 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 riadenie projektu (poistné na osobitné účely - UZ)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 riadenie projektu (poistné na osobitné účely - VP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 05-06/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky DoVP 06/2017 aktivita 1 (Odmeny - Dohody)

Sumarizačný hárok personálne výdavky DoVP 06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38,717 €
Schválené na preplatenie
38,165 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky DoVP 06/2017 aktivita 1 (poistné VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky DoVP 06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,223 €
Schválené na preplatenie
2,190 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky DoVP 06/2017 aktivita 1 (poistné ostatné zdrav. poisťovne)

Sumarizačný hárok personálne výdavky DoVP 06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,035 €
Schválené na preplatenie
1,015 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky DoVP 06/2017 aktivita 1 (poistné Soc. poisťovňa - SP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky DoVP 06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,420 €
Schválené na preplatenie
5,343 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky DoVP 06/2017 aktivita 1 (poistné Soc. poisťovňa - UP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky DoVP 06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
305 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky DoVP 06/2017 aktivita 1 (poistné Soc. poisťovňa - RFS)

Sumarizačný hárok personálne výdavky DoVP 06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,839 €
Schválené na preplatenie
1,813 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky DoVP 06/2017 aktivita 1 (Odmeny - Dohody)

Sumarizačný hárok personálne výdavky DoVP 06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
110,379 €
Schválené na preplatenie
108,805 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky DoVP 06/2017 aktivita 1 (poistné Soc. poisťovňa - SP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky DoVP 06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,453 €
Schválené na preplatenie
15,233 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky DoVP 06/2017 aktivita 1 (poistné Soc. poisťovňa - UP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky DoVP 06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
883 €
Schválené na preplatenie
870 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky DoVP 06/2017 aktivita 1 (poistné Soc. poisťovňa - IP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky DoVP 06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,986 €
Schválené na preplatenie
2,939 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky DoVP 06/2017 aktivita 1 (poistné Soc. poisťovňa - RFS)

Sumarizačný hárok personálne výdavky DoVP 06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,242 €
Schválené na preplatenie
5,168 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky DoVP 06/2017 aktivita 1 (poistné VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky DoVP 06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,338 €
Schválené na preplatenie
6,245 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky DoVP 06/2017 aktivita 1 (poistné ostatné zdrav. poisťovne)

Sumarizačný hárok personálne výdavky DoVP 06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,950 €
Schválené na preplatenie
2,893 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky DoVP 06/2017 aktivita 1 (poistné Soc. poisťovňa - IP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky DoVP 06/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,047 €
Schválené na preplatenie
1,031 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 aktivita 2 (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
253 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 aktivita 2 (poistné na osobitné účty IVD)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 aktivita 2 (poistné na osobitné účty UZ)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 aktivita 2 (poistné na osobitné účty VD)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
308 €
Schválené na preplatenie
230 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 aktivita 2 (poistné na osobitné účty NZ)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 aktivita 2 (poistné VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
159 €
Schválené na preplatenie
119 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 aktivita 2 (ostatné príplatky)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
202 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 aktivita 2 (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,049 €
Schválené na preplatenie
736 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 aktivita 2 (poistné na osobitné účty IVD)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 aktivita 2 (poistné na osobitné účty UZ)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 aktivita 2 (poistné na osobitné účty VD)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 aktivita 2 (poistné na osobitné účty NZ)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 aktivita 2 (poistné VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 aktivita 2 (ostatné príplatky)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 aktivita 2 (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 aktivita 2 (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
368 €
Schválené na preplatenie
258 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 07-08/2017 riadenie projektu (poistné Soc. poisťovňa RFS)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 07-08/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 07-08/2017 riadenie projektu (poistné VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 07-08/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
168 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 07-08/2017 riadenie projektu (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 07-08/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,708 €
Schválené na preplatenie
1,668 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 07-08/2017 riadenie projektu (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 07-08/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
257 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 07-08/2017 riadenie projektu (poistné Soc. poisťovňa RFS)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 07-08/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
114 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 07-08/2017 riadenie projektu (poistné Soc. poisťovňa PvN)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 07-08/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 07-08/2017 riadenie projektu (poistné Soc. poisťovňa IP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 07-08/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 07-08/2017 riadenie projektu (poistné Soc. poisťovňa UP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 07-08/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 07-08/2017 riadenie projektu (poistné ostatné zdrav. poisťovne)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 07-08/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
73 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 07-08/2017 riadenie projektu (ostatné príplatky)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 07-08/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 07-08/2017 riadenie projektu (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 07-08/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
732 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 07-08/2017 riadenie projektu (poistné Soc. poisťovňa PvN)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 07-08/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 07-08/2017 riadenie projektu (poistné Soc. poisťovňa IP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 07-08/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 07-08/2017 riadenie projektu (poistné Soc. poisťovňa UP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 07-08/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 07-08/2017 riadenie projektu (poistné Soc. poisťovňa SP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 07-08/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
118 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 07-08/2017 riadenie projektu (poistné Soc. poisťovňa NP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 07-08/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 07-08/2017 riadenie projektu (poistné ostatné zdrav. poisťovne)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 07-08/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 07-08/2017 riadenie projektu (poistné VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 07-08/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 07-08/2017 riadenie projektu (ostatné príplatky)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 07-08/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 07-08/2017 riadenie projektu (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 07-08/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
599 €
Schválené na preplatenie
585 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 07-08/2017 riadenie projektu (poistné Soc. poisťovňa SP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 07-08/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
343 €
Schválené na preplatenie
337 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 07-08/2017 riadenie projektu (poistné Soc. poisťovňa NP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 07-08/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 riadenie projektu (poistné na osobitné účty VP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 riadenie projektu (poistné na osobitné účty IVD)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 riadenie projektu (poistné na osobitné účty UZ)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 riadenie projektu (poistné na osobitné účty VD)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
204 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 riadenie projektu (poistné na osobitné účty NZ)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 riadenie projektu (poistné VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
105 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 riadenie projektu (ostatné príplatky)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
439 €
Schválené na preplatenie
438 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 riadenie projektu (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
207 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 riadenie projektu (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
724 €
Schválené na preplatenie
409 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 riadenie projektu (poistné na osobitné účty VP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 riadenie projektu (poistné na osobitné účty IVD)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 riadenie projektu (poistné na osobitné účty UZ)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 riadenie projektu (poistné na osobitné účty VD)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 riadenie projektu (poistné na osobitné účty NZ)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 riadenie projektu (poistné VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 riadenie projektu (ostatné príplatky)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
154 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 riadenie projektu (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 riadenie projektu (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 07-08/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 2 (transfery - nemocenské dávky)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 2 (poistné Soc. poisťovňa RFS)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
157 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 2 (poistné Soc. poisťovňa PvN)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 2 (poistné Soc. poisťovňa IP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
99 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 2 (poistné Soc. poisťovňa UP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 2 (poistné Soc. poisťovňa SP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
464 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 2 (poistné Soc. poisťovňa NP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 2 (poistné VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
286 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 2 (ostatné príplatky)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 2 (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
594 €
Schválené na preplatenie
591 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 2 (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,813 €
Schválené na preplatenie
2,668 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 2 (transfery - nemocenské dávky)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 2 (poistné Soc. poisťovňa RFS)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 2 (poistné Soc. poisťovňa PvN)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 2 (poistné Soc. poisťovňa IP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 2 (poistné Soc. poisťovňa UP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 2 (poistné Soc. poisťovňa SP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
163 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 2 (poistné Soc. poisťovňa NP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 2 (ostatné príplatky)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 2 (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
207 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 2 (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
987 €
Schválené na preplatenie
936 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 2 (doplatok k platu)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 2 (poistné VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 2 (doplatok k platu)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 1 (poistné Soc. poisťovňa IP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 1 (poistné Soc. poisťovňa UP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 1 (poistné Soc. poisťovňa RFS)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 1 (poistné Soc. poisťovňa PvN)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 1 (poistné Soc. poisťovňa UP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 1 (poistné Soc. poisťovňa SP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 1 (poistné Soc. poisťovňa NP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 1 (poistné VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 1 (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 1 (poistné Soc. poisťovňa RFS)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 1 (poistné Soc. poisťovňa PvN)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 1 (poistné Soc. poisťovňa IP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 1 (poistné Soc. poisťovňa SP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 1 (poistné Soc. poisťovňa NP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 1 (poistné VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 1 (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 1 (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 1 (doplatok k platu)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 1 (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
114 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 1 (doplatok k platu)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 07-08/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra PWC

Faktúra PWC Slovensko, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,043 €
Schválené na preplatenie
37,043 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Faktúra PWC

Faktúra PWC Slovensko, s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105,607 €
Schválené na preplatenie
105,607 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 riadenie projektu (poistné na osobitné účty IVD)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 riadenie projektu (poistné na osobitné účty NP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 riadenie projektu (poistné na osobitné účty VD)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 riadenie projektu (poistné na osobitné účty UZ)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 riadenie projektu (poistné na osobitné účty VP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 riadenie projektu (poistné na osobitné účty UZ)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 riadenie projektu (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
691 €
Schválené na preplatenie
657 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 riadenie projektu (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
191 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 riadenie projektu (ostatné príplatky)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
406 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 riadenie projektu (poistné do VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
125 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 riadenie projektu (poistné na osobitné účty NP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 riadenie projektu (poistné na osobitné účty VD)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
250 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 riadenie projektu (poistné na osobitné účty IVD)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 riadenie projektu (poistné na osobitné účty VP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 riadenie projektu (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
231 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 riadenie projektu (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
67 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 riadenie projektu (ostatné príplatky)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
142 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 riadenie projektu (poistné do VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 1 (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 1 (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 1 (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
149 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 1 (doplatok k platu)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 1 (poistné do VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 1 (poistné do soc. poisť. NP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 1 (poistné do soc. poisť. SP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 1 (poistné do soc. poisť. UP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 1 (poistné do soc. poisť. IP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 1 (poistné do soc. poisť. PvN)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 1 (poistné do soc. poisť. RFS)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 1 (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 1 (doplatok k platu)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 1 (poistné do VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 1 (poistné do soc. poisť. NP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 1 (poistné do soc. poisť. SP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 1 (poistné do soc. poisť. UP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 1 (poistné do soc. poisť. IP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 1 (poistné do soc. poisť. PvN)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 1 (poistné do soc. poisť. RFS)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 09-10/2017 riadenie projektu (poistné do Soc. poisť. IP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 09-10/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 09-10/2017 riadenie projektu (poistné do Soc. poisť. NP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 09-10/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 09-10/2017 riadenie projektu (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 09-10/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
881 €
Schválené na preplatenie
881 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 09-10/2017 riadenie projektu (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 09-10/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
575 €
Schválené na preplatenie
575 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 09-10/2017 riadenie projektu (ostatné príplatky)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 09-10/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 09-10/2017 riadenie projektu (poistné do VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 09-10/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 09-10/2017 riadenie projektu (poistné do ostatných zdrav. poisť.)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 09-10/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 09-10/2017 riadenie projektu (poistné do Soc. poisť. NP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 09-10/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 09-10/2017 riadenie projektu (poistné do Soc. poisť. SP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 09-10/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 09-10/2017 riadenie projektu (poistné do Soc. poisť. UP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 09-10/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 09-10/2017 riadenie projektu (poistné do Soc. poisť. IP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 09-10/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 09-10/2017 riadenie projektu (poistné do Soc. poisť. PvN)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 09-10/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 09-10/2017 riadenie projektu (poistné do Soc. poisť. RFS)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 09-10/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
69 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 09-10/2017 riadenie projektu (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 09-10/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
309 €
Schválené na preplatenie
309 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 09-10/2017 riadenie projektu (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 09-10/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
202 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 09-10/2017 riadenie projektu (ostatné príplatky)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 09-10/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 09-10/2017 riadenie projektu (poistné do VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 09-10/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 09-10/2017 riadenie projektu (poistné do ostatných zdrav. poisť.)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 09-10/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 09-10/2017 riadenie projektu (poistné do Soc. poisť. SP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 09-10/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 09-10/2017 riadenie projektu (poistné do Soc. poisť. UP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 09-10/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 09-10/2017 riadenie projektu (poistné do Soc. poisť. PvN)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 09-10/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 09-10/2017 riadenie projektu (poistné do Soc. poisť. RFS)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 09-10/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 2 (ostatné príplatky)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 2 (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 2 (poistné na osobitné účty IVD)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 2 (poistné na osobitné účty VD)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
75 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 2 (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
492 €
Schválené na preplatenie
249 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 2 (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 2 (ostatné príplatky)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 2 (poistné do VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 2 (poistné na osobitné účty NZ)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 2 (poistné na osobitné účty UZ)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 2 (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 2 (poistné do VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 2 (poistné na osobitné účty NZ)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 2 (poistné na osobitné účty VD)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 2 (poistné na osobitné účty UZ)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 2 (poistné na osobitné účty IVD)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 2 (poistné do Soc. poisť. SP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 2 (poistné do Soc. poisť. NP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 2 (poistné do VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 2 (doplatok k platu)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 2 (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
109 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 2 (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
544 €
Schválené na preplatenie
513 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 2 (poistné do Soc. poisť. IP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 2 (poistné do Soc. poisť. UP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 2 (poistné do Soc. poisť. NP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 2 (poistné do VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
163 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 2 (doplatok k platu)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 2 (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,551 €
Schválené na preplatenie
1,463 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 2 (poistné do Soc. poisť. RFS)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 2 (poistné do Soc. poisť. RFS)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 2 (poistné do Soc. poisť. PvN)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 2 (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
310 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 2 (poistné do Soc. poisť. SP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
253 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 2 (poistné do Soc. poisť. UP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 2 (poistné do Soc. poisť. PvN)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 2 (poistné do Soc. poisť. IP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 09-10/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 1 (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
121 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 1 (ostatné príplatky)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 1 (poistné do VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 1 (poistné na osobitné účty NZ)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 1 (poistné na osobitné účty VD)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
125 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 1 (poistné na osobitné účty UZ)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 1 (poistné na osobitné účty IVD)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 1 (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
148 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 1 (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 1 (poistné do VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 1 (poistné na osobitné účty NZ)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 1 (poistné na osobitné účty VD)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 1 (poistné na osobitné účty UZ)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 1 (poistné na osobitné účty IVD)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 1 (ostatné príplatky)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 1 (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 09-10/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
422 €
Schválené na preplatenie
422 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 2 (poistné do ostatných zdrav. poisťovní)

Sumarizačný hárok personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
133 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 2 (odmeny Dohody)

Sumarizačný hárok personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31,333 €
Schválené na preplatenie
31,288 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 2 (poistné do VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,703 €
Schválené na preplatenie
1,699 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 2 (poistné do ostatných zdrav. poisťovní)

Sumarizačný hárok personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
379 €
Schválené na preplatenie
379 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 2 (poistné do Soc. poisťovne SP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,387 €
Schválené na preplatenie
4,380 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 2 (poistné do Soc. poisťovne UP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
250 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 2 (poistné do Soc. poisťovne IP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
702 €
Schválené na preplatenie
701 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 2 (poistné do Soc. poisťovne RFS)

Sumarizačný hárok personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,488 €
Schválené na preplatenie
1,486 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 2 (odmeny Dohody)

Sumarizačný hárok personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,991 €
Schválené na preplatenie
10,975 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 2 (poistné do VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
597 €
Schválené na preplatenie
596 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 2 (poistné do Soc. poisťovne SP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,539 €
Schválené na preplatenie
1,536 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 2 (poistné do Soc. poisťovne UP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 2 (poistné do Soc. poisťovne IP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
246 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 2 (poistné do Soc. poisťovne RFS)

Sumarizačný hárok personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
522 €
Schválené na preplatenie
521 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 1 (poistné do VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
97 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 1 (poistné do ostatných zdrav. poisťovní)

Sumarizačný hárok personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
78 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 1 (poistné do Soc. poisťovne SP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
245 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 1 (poistné do Soc. poisťovne UP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 1 (poistné do VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
278 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 1 (poistné do ostatných zdrav. poisťovní)

Sumarizačný hárok personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
222 €
Schválené na preplatenie
222 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 1 (poistné do Soc. poisťovne SP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
700 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 1 (poistné do Soc. poisťovne UP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 1 (poistné do Soc. poisťovne IP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
150 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 1 (poistné do Soc. poisťovne RFS)

Sumarizačný hárok personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
237 €
Schválené na preplatenie
237 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 1 (odmeny Dohody)

Sumarizačný hárok personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,753 €
Schválené na preplatenie
1,753 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 1 (poistné do Soc. poisťovne RFS)

Sumarizačný hárok personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 1 (poistné do Soc. poisťovne IP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 1 (odmeny Dohody)

Sumarizačný hárok personálne výdavky DoVP 11/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,997 €
Schválené na preplatenie
4,997 €
Realizácia
-
Názov

SH cestovné náhrady tuzemské A2

Sumarizačný hárok - cestovné náhrady tuzemské aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
136 €
Realizácia
-
Názov

SH cestovné náhrady tuzemské A2

Sumarizačný hárok - cestovné náhrady tuzemské aktivita 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
-
Názov

SH cestovné náhrady zahraničné A1

Sumarizačný hárok - cestovné náhrady zahraničné aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
287 €
Schválené na preplatenie
287 €
Realizácia
-
Názov

SH cestovné náhrady zahraničné A1

Sumarizačný hárok - cestovné náhrady zahraničné aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
101 €
Realizácia
-
Názov

SH cestovné náhrady tuzemské A1

Sumarizačný hárok - cestovné náhrady tuzemské aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
171 €
Realizácia
-
Názov

SH cestovné náhrady tuzemské A1

Sumarizačný hárok - cestovné náhrady tuzemské aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
-
Názov

SH cestovné náhrady tuzemské R

Sumarizačný hárok - cestovné náhrady tuzemské riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SH cestovné náhrady tuzemské R

Sumarizačný hárok - cestovné náhrady tuzemské riadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 3 (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
122 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 3 (doplatok k platu)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 3 (poistné do soc. poisťovne UP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 3 (poistné do soc. poisťovne PvN)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 3 (poistné do soc. poisťovne PvN)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 3 (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
104 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 3 (poistné do soc. poisťovne IP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 3 (poistné do soc. poisťovne RFS)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 3 (doplatok k platu)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 3 (poistné do VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 3 (poistné do soc. poisťovne NP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 3 (poistné do VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 3 (poistné do soc. poisťovne NP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 3 (poistné do soc. poisťovne SP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 3 (poistné do soc. poisťovne UP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 3 (poistné do soc. poisťovne IP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 3 (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 3 (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
348 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 3 (poistné do soc. poisťovne SP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 3 (poistné do soc. poisťovne RFS)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 1 (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 1 (poistné do soc. poisťovne PvN)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 1 (poistné do soc. poisťovne IP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 1 (poistné do soc. poisťovne PvN)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 1 (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
651 €
Schválené na preplatenie
585 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 1 (doplatok k platu)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 1 (poistné do VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 1 (poistné do soc. poisťovne NP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 1 (poistné do soc. poisťovne SP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
98 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 1 (poistné do soc. poisťovne UP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 1 (poistné do soc. poisťovne IP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 1 (poistné do soc. poisťovne RFS)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 1 (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 1 (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 1 (doplatok k platu)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 1 (poistné do VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 1 (poistné do soc. poisťovne NP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 1 (poistné do soc. poisťovne SP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 1 (poistné do soc. poisťovne RFS)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 1 (poistné do soc. poisťovne UP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 11-12/2017 aktivita 1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 11-12/2017 riadenie projektu (poistné do ostatných zdrav. poisťovní)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 11-12/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 11-12/2017 riadenie projektu (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 11-12/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
212 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 11-12/2017 riadenie projektu (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 11-12/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
605 €
Schválené na preplatenie
605 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 11-12/2017 riadenie projektu (poistné do VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 11-12/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 11-12/2017 riadenie projektu (poistné do soc. poisťovne NP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 11-12/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 11-12/2017 riadenie projektu (poistné do soc. poisťovne IP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 11-12/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 11-12/2017 riadenie projektu (poistné do soc. poisťovne SP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 11-12/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 11-12/2017 riadenie projektu (poistné do ostatných zdrav. poisťovní)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 11-12/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 11-12/2017 riadenie projektu (poistné do soc. poisťovne SP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 11-12/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
142 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 11-12/2017 riadenie projektu (poistné do soc. poisťovne RFS)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 11-12/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 11-12/2017 riadenie projektu (poistné do soc. poisťovne PvN)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 11-12/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 11-12/2017 riadenie projektu (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 11-12/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
409 €
Schválené na preplatenie
409 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 11-12/2017 riadenie projektu (poistné do soc. poisťovne RFS)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 11-12/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 11-12/2017 riadenie projektu (poistné do VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 11-12/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 11-12/2017 riadenie projektu (poistné do soc. poisťovne NP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 11-12/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 11-12/2017 riadenie projektu (poistné do soc. poisťovne UP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 11-12/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 11-12/2017 riadenie projektu (poistné do soc. poisťovne IP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 11-12/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 11-12/2017 riadenie projektu (poistné do soc. poisťovne PvN)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 11-12/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 11-12/2017 riadenie projektu (poistné do soc. poisťovne UP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 11-12/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 11-12/2017 riadenie projektu (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 11-12/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 11-12/2017 riadenie projektu (poistné na osobitné účty NZ)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 11-12/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 11-12/2017 riadenie projektu (poistné na osobitné účty UZ)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 11-12/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 11-12/2017 riadenie projektu (poistné na osobitné účty IVD)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 11-12/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 11-12/2017 riadenie projektu (poistné na osobitné účty VP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 11-12/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 11-12/2017 riadenie projektu (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 11-12/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 11-12/2017 riadenie projektu (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 11-12/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 11-12/2017 riadenie projektu (ostatné príplatky)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 11-12/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 11-12/2017 riadenie projektu (poistné do VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 11-12/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 11-12/2017 riadenie projektu (poistné na osobitné účty VD)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 11-12/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 11-12/2017 riadenie projektu (poistné na osobitné účty NZ)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 11-12/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 11-12/2017 riadenie projektu (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 11-12/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
437 €
Schválené na preplatenie
369 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 11-12/2017 riadenie projektu (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 11-12/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
103 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 11-12/2017 riadenie projektu (ostatné príplatky)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 11-12/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
219 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 11-12/2017 riadenie projektu (poistné do VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 11-12/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
69 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 11-12/2017 riadenie projektu (poistné na osobitné účty VD)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 11-12/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
132 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 11-12/2017 riadenie projektu (poistné na osobitné účty UZ)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 11-12/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 11-12/2017 riadenie projektu (poistné na osobitné účty IVD)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 11-12/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 11-12/2017 riadenie projektu (poistné na osobitné účty VP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 11-12/2017 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 riadenie projektu (ostatné príplatky)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
321 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 riadenie projektu (poistné na osobitné účty NZ)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 riadenie projektu (poistné na osobitné účty VP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 riadenie projektu (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
568 €
Schválené na preplatenie
554 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 riadenie projektu (poistné na osobitné účty IVD)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 riadenie projektu (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 riadenie projektu (ostatné príplatky)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 riadenie projektu (poistné do VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 riadenie projektu (poistné na osobitné účty NZ)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 riadenie projektu (poistné na osobitné účty VD)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
69 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 riadenie projektu (poistné na osobitné účty VP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 riadenie projektu (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
145 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 riadenie projektu (poistné na osobitné účty VD)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
197 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 riadenie projektu (poistné na osobitné účty UZ)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 riadenie projektu (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
194 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 riadenie projektu (poistné do VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 riadenie projektu (poistné na osobitné účty IVD)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 riadenie projektu (poistné na osobitné účty UZ)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 aktivita 3 (poistné na osobitné účty IVD)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 aktivita 3 (ostatné príplatky)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 aktivita 3 (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
585 €
Schválené na preplatenie
585 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 aktivita 3 (ostatné príplatky)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
134 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 aktivita 3 (poistné do VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 aktivita 3 (poistné na osobitné účty NZ)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 aktivita 3 (poistné na osobitné účty VD)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
171 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 aktivita 3 (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 aktivita 3 (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 aktivita 3 (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
160 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 aktivita 3 (poistné na osobitné účty UZ)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 aktivita 3 (poistné na osobitné účty IVD)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 aktivita 3 (poistné do VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 aktivita 3 (poistné na osobitné účty NZ)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 aktivita 3 (poistné na osobitné účty VD)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 aktivita 3 (poistné na osobitné účty UZ)

Sumarizačný hárok personálne výdavky (PZ) 01-02/2018 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 01-02/2018 aktivita 3 (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 01-02/2018 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
264 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 01-02/2018 aktivita 3 (doplatok k platu)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 01-02/2018 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 01-02/2018 aktivita 3 (poistné do VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 01-02/2018 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
151 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 01-02/2018 aktivita 3 (poistné do Soc. poisťovne IP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 01-02/2018 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 01-02/2018 aktivita 3 (poistné do Soc. poisťovne IP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 01-02/2018 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 01-02/2018 aktivita 3 (poistné do Soc. poisťovne NP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 01-02/2018 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 01-02/2018 aktivita 3 (poistné do Soc. poisťovne SP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 01-02/2018 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
212 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 01-02/2018 aktivita 3 (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 01-02/2018 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 01-02/2018 aktivita 3 (doplatok k platu)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 01-02/2018 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 01-02/2018 aktivita 3 (poistné do VŠZP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 01-02/2018 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 01-02/2018 aktivita 3 (poistné do Soc. poisťovne NP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 01-02/2018 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 01-02/2018 aktivita 3 (poistné do Soc. poisťovne SP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 01-02/2018 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
74 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 01-02/2018 aktivita 3 (poistné do Soc. poisťovne UP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 01-02/2018 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 01-02/2018 aktivita 3 (poistné do Soc. poisťovne PvN)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 01-02/2018 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 01-02/2018 aktivita 3 (poistné do Soc. poisťovne RFS)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 01-02/2018 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 01-02/2018 aktivita 3 (poistné do Soc. poisťovne RFS)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 01-02/2018 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 01-02/2018 aktivita 3 (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 01-02/2018 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,231 €
Schválené na preplatenie
1,231 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 01-02/2018 aktivita 3 (poistné do Soc. poisťovne UP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 01-02/2018 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 01-02/2018 aktivita 3 (poistné do Soc. poisťovne PvN)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 01-02/2018 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky TPP 01-02/2018 aktivita 3 (tarifný plat)

Sumarizačný hárok personálne výdavky TPP 01-02/2018 aktivita 3

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
432 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 01-02/2018 riadenie projektu (poistné do Soc. poisťovne NP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 01-02/2018 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 01-02/2018 riadenie projektu (osobný príplatok)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 01-02/2018 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
609 €
Schválené na preplatenie
609 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 01-02/2018 riadenie projektu (ostatné príplatky)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 01-02/2018 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 01-02/2018 riadenie projektu (poistné do ostatných zdrav. poisťovní)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 01-02/2018 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
-
Názov

SH personálne výdavky 01-02/2018 riadenie projektu (poistné do Soc. poisťovne SP)

Sumarizačný hárok personálne výdavky 01-02/2018 riadenie projektu

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
217 €
Realizácia