Popis projektu

Projekt Zníženie energetickej náročnosti verejných budov rieši zníženie spotreby energie v budove Belanská štvrť č.20, Liptovský Hrádok formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie. Projekt má za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektu, znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie, zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Výsledky projektu budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Liptovský Hrádok
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2019 - 01.06.2020
Celková suma
85,620 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
24.09.2019
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
24.06.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
39,8766 (t ekviv. CO2)
Cieľ
19,8 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
21.10.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,3481 (Kg/rok)
Cieľ
0,48 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
21.10.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
3,5196 (Kg/rok)
Cieľ
4,5 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
21.10.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0774 (Kg/rok)
Cieľ
0,1 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
21.10.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.10.2022
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
88805,0508 (kWh/rok)
Cieľ
85007,5447 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
21.10.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
38997,1032 (kWh/rok)
Cieľ
43329,1872 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
21.10.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
57113,7 (kWh/rok)
Cieľ
56279,8288 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
21.10.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
90,554 (MWh/rok)
Cieľ
91,3878 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
21.10.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
147,6677 (MWh/rok)
Cieľ
147,6677 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
21.10.2022
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
982,77 (m2)
Cieľ
936,24 (m2)
Naposledy aktualizované
21.10.2022
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.10.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82,031 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2020
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2020
Názov IČO
Názov
P.S.in, a.s.
IČO
47764821
Názov
Ing. Helena Hiadlovská
IČO
33831289
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.