Popis projektu

Projekt Zníženie energetickej náročnosti verejných budov rieši zníženie spotreby energie v budove Kúty 7855/1A, Prešov formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie.  Projekt má za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektu, znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie, zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Výsledky projektu budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2017 - 01.04.2023
Celková suma
634,484 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
03.10.2017
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
14.04.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
4,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
70,0 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
11.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
7,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.07.2023
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
17,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
355455,9205 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
405,0013 (MWh/rok)
Cieľ
405,0013 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
141,3067 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.07.2023
Riziko
-
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
288004,7442 (kWh/rok)
Cieľ
287976,974 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
263694,5958 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2777,02 (m2)
Cieľ
2777,02 (m2)
Naposledy aktualizované
11.07.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
MION BUILDING COMPANY s. r. o., skrátený názov: MBC s.r.o.
Žiadaná suma
82,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
MION BUILDING COMPANY s. r. o., skrátený názov: MBC s.r.o.
Žiadaná suma
385,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
MION BUILDING COMPANY s. r. o., skrátený názov: MBC s.r.o.
Žiadaná suma
83,904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2022
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
MION BUILDING COMPANY s. r. o., skrátený názov: MBC s.r.o.
Žiadaná suma
21,735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2023
Názov IČO
Názov
MION BUILDING COMPANY s. r. o., skrátený názov: MBC s.r.o.
IČO
44660375
Názov
A3C s.r.o.
IČO
47895578
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.