Popis projektu

Projekt Zníženie energetickej náročnosti verejných budov rieši zníženie spotreby energie v budove Banská č. 1401, Turčianske Teplice formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie. Inštalácia zariadenia OZE má prispieť k zlepšeniu energetickej hospodárnosti budovy, a to s dôrazom na ochranu životného prostredia. Projekt má za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektu, znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie, zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Výsledky projektu budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Turčianske Teplice
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2018 - 01.01.2019
Celková suma
96,695 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
81,538 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
09.02.2018
Plánovaný koniec
01.01.2019
Skutočný koniec
30.01.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
21,923 (t ekviv. CO2)
Cieľ
14,8 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
07.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0032 (MWt)
Cieľ
0,0029 (MWt)
Naposledy aktualizované
07.12.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0032 (MW)
Cieľ
0,0029 (MW)
Naposledy aktualizované
07.12.2022
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
2,344 (MWh/rok)
Cieľ
2,88 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.12.2022
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,2813 (Kg/rok)
Cieľ
0,56 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
07.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0316 (Kg/rok)
Cieľ
0,06 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
07.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
108,45 (MWh/rok)
Cieľ
108,45 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.12.2022
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
5,2739 (Kg/rok)
Cieľ
10,3 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
07.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
511,1 (m2)
Cieľ
511,0 (m2)
Naposledy aktualizované
07.12.2022
Riziko
-
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
38130,0 (kWh/rok)
Cieľ
71866,3555 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
43572,4354 (kWh/rok)
Cieľ
86769,9678 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
70,32 (MWh/rok)
Cieľ
36,5836 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
68727,7 (kWh/rok)
Cieľ
70268,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.12.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebé práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,869 €
Schválené na preplatenie
47,869 €
Realizácia
15.08.2018
Názov

stavebé práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,081 €
Schválené na preplatenie
47,869 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
953 €
Schválené na preplatenie
953 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
953 €
Schválené na preplatenie
953 €
Realizácia
14.08.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,117 €
Schválené na preplatenie
31,954 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,954 €
Schválené na preplatenie
31,954 €
Realizácia
06.09.2018
Názov

stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
762 €
Schválené na preplatenie
762 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
762 €
Schválené na preplatenie
762 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2019
Názov IČO
Názov
MCH dozoring s.r.o.
IČO
50662279
Názov
VERÓNY OaS s.r.o.
IČO
47210621
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.