Popis projektu

Informačný systém identifikátora fyzických osôb zavedie sústavu základných identifikátorov fyzickej osoby. Koncepcia sústavy identifikátorov je založená na tom, že jednotlivé subjekty verejnej správy používajú na identifikáciu fyzickej osoby vlastný identifikátor (nazývaný sektorový identifikátor), ktorý je odvodený od zdrojového identifikátora (nazývaného jednoznačný identifikátor). Jednoznačný identifikátor a sektorový identifikátor budú ukladané len vo vymedzených informačných systémoch. Na identifikáciu fyzickej osoby mimo informačných systémov verejnej správy bude slúžiť bezvýznamový identifikátor, ktorý je všeobecne použiteľným identifikátorom v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. Fyzická osoba bude poznať len svoj bezvýznamový identifikátor a len tento údaj bude uvedený na dokladoch slúžiacich na preukázanie totožnosti fyzickej osoby. Navrhovaný systém základných dentifikátorov zabezpečuje zvýšenie ochrany osobných údajov fyzických osôb vedených v jednotlivých informačných systémoch verejnej správy a prispieva tak k vyššej právnej ochrane dotknutých osôb.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj, Košický kraj, Prešovský kraj
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.03.2015 - 01.03.2020
Celková suma
704,002 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Roll-out, migrácia a stabilizácia
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.05.2015
Skutočný začiatok
01.05.2015
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora legislatívneho procesu
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.03.2015
Skutočný začiatok
01.03.2015
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových cezhraničných služieb pre občanov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových zjednodušených životných situácií pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre podnikateľov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre občanov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Migrácia a nasadenie riešenia - Migrácia údajov finálneho riešenia IS IFO - KM, RFO

faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
24,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Realizácia školení technického personálu pre prototyp IS IFO - KM, RFO

faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
20,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Realizácia užívateľských školení pre finálne riešenie IS IFO - KM, RFO

faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
20,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Realizácia užívateľských školení pre prototyp IS IFO - KM, RFO

faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
20,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Migrácia a nasadenie riešenia - Migrácia údajov prototypu IS IFO, KM, RFO

faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
56,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Realizácia užívateľských školení pre prototyp IS IFO - IS IFO, PPaKP, ES, NPC, eID

faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
20,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Migrácia a nasadenie riešenia - Migrácia údajov finálneho riešenia IS IFO - IS IFO, PPaKP, ES, NPC, eID

faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
24,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Migrácia a nasadenie riešenia - Migrácia údajov prototypu IS IFO - IS IFO, PPaKP, ES, NPC, eID

faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
56,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Realizácia školení technického personálu pre prototyp IS IFO - IS IFO, PPaKP, ES, NPC, eID

faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
20,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Realizácia užívateľských školení pre finálne riešenie IS IFO - IS IFO, PPaKP, ES, NPC, eID

faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
20,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Realizácia užívateľských školení pre finálne riešenie IS IFO - IS IFO, PPaKP, ES, NPC, eID

faktúra - 60150589

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
20,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2016
Názov

Migrácia a nasadenie riešenia - Migrácia údajov prototypu IS IFO - IS IFO, PPaKP, ES, NPC, eID

faktúra - 60150589

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
56,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2016
Názov

Migrácia a nasadenie riešenia - Migrácia údajov finálneho riešenia IS IFO - IS IFO, PPaKP, ES, NPC, eID

faktúra - 60150589

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
24,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2016
Názov

Realizácia školení technického personálu pre prototyp IS IFO - IS IFO, PPaKP, ES, NPC, eID

faktúra - 60150589

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
20,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2016
Názov

Realizácia užívateľských školení pre prototyp IS IFO - IS IFO, PPaKP, ES, NPC, eID

faktúra - 60150589

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Asseco Central Europe, a. s.
Žiadaná suma
20,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2016
Názov

Migrácia a nasadenie riešenia - Migrácia údajov prototypu IS IFO – KM, RFO

faktúra - OFD+1500023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
56,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2016
Názov

Realizácia užívateľských školení pre prototyp IS IFO – KM, RFO

faktúra - OFD+1500023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
20,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2016
Názov

Realizácia užívateľských školení pre finálne riešenie IS IFO – KM, RFO

faktúra - OFD+1500023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
20,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2016
Názov

Realizácia školení technického personálu pre prototyp IS IFO – KM, RFO

faktúra - OFD+1500023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
20,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2016
Názov

Migrácia a nasadenie riešenia - Migrácia údajov finálneho riešenia IS IFO – KM, RFO

faktúra - OFD+1500023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
24,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2016
Názov IČO
Názov
Gratex International, a.s.
IČO
35743468
Názov
Asseco Central Europe, a. s.
IČO
35760419
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.