Popis projektu

Projekt Zníženie energetickej náročnosti verejných budov rieši zníženie spotreby energie v budove Bysterecká č. 2067, Dolný Kubín formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie. Projekt má za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektu, znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie, zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Výsledky projektu budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Dolný Kubín
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2017 - 01.07.2018
Celková suma
315,546 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
284,967 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
25.07.2017
Plánovaný koniec
01.07.2018
Skutočný koniec
06.07.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
250,974 (t ekviv. CO2)
Cieľ
68,6 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
19.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,8593 (Kg/rok)
Cieľ
2,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
19.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0859 (Kg/rok)
Cieľ
0,1 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
19.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
15,0376 (Kg/rok)
Cieľ
30,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
19.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.11.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.11.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
6427,0 (m2)
Cieľ
6400,0 (m2)
Naposledy aktualizované
19.11.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
665,081 (MWh/rok)
Cieľ
502,9336 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
19.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
847,046 (MWh/rok)
Cieľ
847,046 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
19.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
181965,0 (kWh/rok)
Cieľ
344112,4375 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
19.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
305904,0 (kWh/rok)
Cieľ
249600,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
19.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
334410,5534 (kWh/rok)
Cieľ
528805,4322 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
19.11.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

Dolný Kubín Bysterecká 2067

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
154,010 €
Schválené na preplatenie
154,010 €
Realizácia
20.11.2017
Názov

stavebné práce

Dolný Kubín Bysterecká 2067

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
162,159 €
Schválené na preplatenie
154,010 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,249 €
Schválené na preplatenie
3,249 €
Realizácia
25.01.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,249 €
Schválené na preplatenie
3,249 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,697 €
Schválené na preplatenie
77,954 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,954 €
Schválené na preplatenie
77,954 €
Realizácia
12.02.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,530 €
Schválené na preplatenie
46,530 €
Realizácia
24.04.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
625 €
Realizácia
20.07.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,599 €
Schválené na preplatenie
2,599 €
Realizácia
21.06.2018
Názov IČO
Názov
STAVPOČ s.r.o.
IČO
44033087
Názov
Ing. Helena Hiadlovská
IČO
33831289
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.