Popis projektu

     

      Cieľom projektu "Budovanie systému včasného varovania 2" je zvýšiť úroveň pripravenosti systému včasného varovania obyvateľstva  v prípade vzniku mimoriadnych udalostí spôsobených zmenou klímy. Svojim charakterom projekt napĺňa špecifický cieľ pre výzvu, ktorým je zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy. Implementácia projektu sa bude zabezpečovať prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu B. Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy.

       V rámci realizácie podaktivity B2 - Budovanie systémov včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy  zabezpečiť modernizáciu  systému včasného varovania obyvateľstva pred mimoriadnymi udalosťami spôsobenými zmenou klímy na území 186 miest a obcí Slovenskej republiky s počtom obyvateľov 1 143 055 trvalo obývaného zastavaného územia.  Plocha pokrytia územia zabezpečeného systémom včasného varovania bude 30 978,73 ha. Celkom bude postavených 437 elektronických sirén.

       Projekt sa bude realizovať  prostredníctvom výstavby koncových prvkov varovania elektronických sirén v súlade s technickými požiadavkami vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie  technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov.

P0116 - Plocha pokrytia obývaného územia zabezpečovaného systémom včasného varovania:  

30  978,73 ha

P0117 - Plocha pokrytia územia zabezpečovaného systémom včasného varovania:    

30 978,73 ha 

P0403 - Počet subjektov zapojených do projektu: 1

Detaily projektu sú bližšie určené v 

   

     

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2022 - 01.12.2023
Celková suma
19,918,370 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
B. Budovanie systémov vyhodnocovanie ri…
Typ
B. Budovanie systém…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
28.06.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
15.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
28.06.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
15.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet systémov vyhodnocovania rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet subjektov zapojených do projektu
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.11.2023
Riziko
-
Názov
Plocha pokrytia obývaného územia zabezpečeného systémom včasného varovania
Hodnota
0,0 (ha)
Cieľ
34029,48 (ha)
Naposledy aktualizované
28.11.2023
Riziko
-
Názov
Plocha pokrytia územia zabezpečeného systémom včasného varovania
Hodnota
0,0 (ha)
Cieľ
34029,48 (ha)
Naposledy aktualizované
28.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Elektronická siréna typ A

Faktúra č.2210453

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
332,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Elektronická siréna typ B

Faktúra č.2210498

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
239,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2022
Názov

Elektronická siréna typ A

Faktúra č.2210498

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
406,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2022
Názov

Externá ovládacia jednotka elektronickej sirény-linková

Faktúra č. 2210545

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
24,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Externá ovládacia jednotka sirény - bezdrôtová

Faktúra č. 2210545

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
16,398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Elektronická siréna typ A

Faktúra č. 2210545

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
738,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Elektronická siréna typ B

Faktúra č. 2210545

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
358,506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Externá ovládacia jednotka elektronickej sirény - bezdrôtová

Faktúra č.2210603

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
16,398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2022
Názov

Elektronická siréna typ A

Faktúra č.2210603

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
922,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2022
Názov

Elektronická siréna typ B

Faktúra č.2210603

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
358,506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2022
Názov

Externá ovládacia jednotka elektronickej sirény - linková

Faktúra č.2210603

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
57,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2022
Názov

Elektronická siréna typ B

Faktúra č.2210649

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
597,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2022
Názov

Elektronická siréna typ A

Faktúra č.2210649

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
1,753,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2022
Názov

Externá ovládacia jednotka elektronickej sirény-linková

Faktúra č.2210649

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
114,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2022
Názov

Externá ovládacia jednotka elektronickej sirény - bezdrôtová

Faktúra č.2210649

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
26,237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2022
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou s akustickou jednotkou sirény vrátane potrebných montážnych prvkov

Faktúra č. 2310564

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
216,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou sirény s anténnym systémom vrátane potrebných montážnych prvkov

Faktúra č. 2310564

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
108,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou sirény s anténnym systémom vrátane potrebných montážnych prvkov - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310564

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
23,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Externá ovíádacia jednotka elektronickej sirény-linková

Faktúra č. 2310041

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
40,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2023
Názov

Elektronická siréna typ A

Faktúra č. 2310041

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
738,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2023
Názov

Externá ovládacia jednotka elektronickej sirény - linková

Faktúra č. 2310098

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
42,463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2023
Názov

Akustický a rádiový projekt

Faktúra č. 2310098

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
74,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2023
Názov

Elektronická siréna typ B

Faktúra č. 2310098

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
597,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2023
Názov

Elektronická siréna typ A

Faktúra č. 2310098

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
461,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2023
Názov

Realizačný projekt výstavby sirény

Faktúra č. 2310098

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
317,664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - kabeláž na prepojenie stožiara elektronickej sirény s bleskozvodným systémom vrátane potrebných montážnych prvkov - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310145

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
3,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou sirény s anténnym systémom vrátane potrebných montážnych prvkov - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310145

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
5,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Elektronická siréna typ B - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310145

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
67,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Akustický a rádiový projekt

Faktúra č. 2310145

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
37,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Stožiar pre elektronickú sirénu - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310145

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
45,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Elektronicka siréna typ A - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310145

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
356,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Stožiar pre elektronickú sirénu

Faktúra č. 2310145

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
122,707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Elektronická siréna typ A

Faktúra č. 2310145

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
1,052,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - kabeláž na prepojenie stožiara elektronickej sirény s bleskozvodným systémom vrátane potrebných montážnych prvkov

Faktúra č. 2310145

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
3,643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou s akustickou jednotkou sirény vrátane potrebných montážnych prvkov- inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310145

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
5,597 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou sirény s anténnym systémom vrátane potrebných montážnych prvkov

Faktúra č. 2310145

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
23,918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou sirény s rozvádzačom nízkeho napätia vrátane potrebných montážnych prvkov - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310145

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
10,982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Externá ovládacia jednotka elektronickej sirény - linková -inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310145

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
23,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Blok rádiového ovládania sirény

Faktúra č. 2310145

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
12,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Realizačný projekt výstavby sirény

Faktúra č. 2310145

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
158,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Externá ovládacia jednotka elektronickej sirény - bezdrôtová - inštalácia a konfigurácias

Faktúra č. 2310145

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
1,930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou sirény s rozvádzačom nízkeho napätia vrátane potrebných montážnych prvkov

Faktúra č. 2310145

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
12,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou s akustickou jednotkou sirény vrátane potrebných montážnych prvkov

Faktúra č. 2310145

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
47,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Elektronická siréna typ A

faktúra č. 2310244

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
223,387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2023
Názov

Komunikačná jednotka sirén KJ

faktúra č. 2310244

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
328,266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2023
Názov

Externá ovládacia jednotka - linková

faktúra č. 2310244

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
6,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2023
Názov

Solárny panel pre sirénu - inštalácia a konfigurácia

faktúra č. 2310244

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2023
Názov

Stĺp pre sirénu s príslušenstvom

faktúra č. 2310244

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
2,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2023
Názov

Stĺp pre sirénu s príslušenstvom - inštalácia a konfigurácia

faktúra č. 2310244

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
3,965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2023
Názov

Solárny panel pre sirénu

faktúra č. 2310244

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
1,237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2023
Názov

Externá ovládacia jednotka - bezdrôtová

faktúra č. 2310244

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
26,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2023
Názov

Blok rádiového ovládania

faktúra č. 2310244

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
184,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2023
Názov

Externá ovládacia jednotka elektronickej sirény - linková

Faktúra číslo 2310568

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
1,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Solárny panel pre sirénu - inštalácia a konfigurácia

Faktúra číslo 2310568

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
21,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Solárny panel pre sirénu

Faktúra číslo 2310568

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
48,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Externá ovládacia jednotka elektronickej sirény - linková-inštalácia a konfigurácia

Faktúra číslo 2310568

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
1,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Stĺp pre sirénu s príslušenstvom - inštalácia a konfigurácia

Faktúra číslo 2310568

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
23,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Stĺp pre sirénu s príslušenstvom

Faktúra číslo 2310568

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
15,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Elekronická siréna typ B - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310279

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
96,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

Elektronická siréna typ A- inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310279

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
481,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

Externá ovládacia jednotka elektronickej sirény- linková-inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310279

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
34,272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

Stožiar pre elektronickú sirénu - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310279

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
62,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie stožiara elektronickej sirény s bleskozvodným systémom vrátane potrebných montážnych prvkov - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310279

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
4,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou s akustickou jednotkou sirény vrátane potrebných montážnych prvkov

Faktúra č. 2310279

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
64,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou sirény s anténnym systémom vrátane potrebných montážnych prvkov

Faktúra č. 2310279

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
32,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

Stožiar pre elektronickú sirénu

Faktúra č. 2310279

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
167,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou sirény s rozvádzačom nízkeho napätia vrátane potrebných montážnych prvkov

Faktúra č. 2310279

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
16,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu- Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou sirény s anténnym systémom vrátane potrebných montážnych prvkov - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310279

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
6,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

Realizačný projekt výstavby sirény

Faktúra č. 2310279

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
158,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou s akustickou jednotkou sirény vrátane potrebných montážnych prvkov - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310279

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
7,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou sirény s rozvádzačom nízkeho napätia vrátane potrebných montážnych prvkov- inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310279

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
14,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie stožiara elektronickej sirény s bleskozvodným systémom vrátane potrebných montážnych prvkov

Faktúra č. 2310279

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
4,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

Akustický a rádiový projekt

Faktúra č. 2310279

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
37,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

Elektronická siréna typ B - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310145

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
67,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Externá ovládacia jednotka elektronickej sirény - bezdrôtová - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310145

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
1,930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Stožiar pre elektronickú sirénu - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310145

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
45,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Realizačný projekt výstavby sirény

Faktúra č. 2310145

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
158,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu -Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou s akustickou jednotkou sirény vrátane potrebných montážnych prvkov

Faktúra č. 2310145

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
47,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou sirény s rozvádzačom nízkeho napätia vrátane potrebných montážnych prvkov - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310145

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
10,982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou sirény s anténnym systémom vrátane potrebných montážnych prvkov

Faktúra č. 2310145

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
23,918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Elektronická siréna typ A

Faktúra č. 2310145

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
1,052,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Externá ovládacia jednotka elektronickej sirény - linková - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310145

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
23,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou sirény s rozvádzačom nízkeho napätia vrátane potrebných montážnych prvkov

Faktúra č. 2310145

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
12,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou s akustickou jednotkou sirény vrátane potrebných montážnych prvkov - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310145

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
5,597 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie stožiara elektronickej sirény s bleskozvodným systémom vrátane potrebných montážnych prvkov -inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310145

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
3,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Elektronická siréna typ A - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310145

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
356,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Akustický a rádiový projekt

Faktúra č. 2310145

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
37,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Stožiar pre elektronickú sirénu

Faktúra č. 2310145

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
122,707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Blok rádiového ovládania sirény

Faktúra č. 2310145

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
12,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie stožiara elektronickej sirény s bleskozvodným systémom vrátane potrebných montážnych prvkov

Faktúra č. 2310145

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
3,643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou sirény s anténnym systémom vrátane potrebných montážnych prvkov - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310145

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
5,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Elektronická siréna typ A - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310218

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
481,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Externá ovládacia jednotka elektronickej sirény - bezdrôtová - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310218

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
5,789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Realizačný projekt výstavby sirény

Faktúra č. 2310218

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
198,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou sirény s anténnym systémom vrátane potrebných montážnych prvkov - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310218

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
6,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Elektronická siréna typ B - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310218

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
96,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Stožiar pre elektronickú sirénu

Faktúra č. 2310218

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
167,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Akustický a rádiový projekt

Faktúra č. 2310218

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
46,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou sirény s rozvádzačom nízkeho napätia vrátane potrebných montážnych prvkovj - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310218

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
14,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou s akustickou jednotkou sirény vrátane potrebných montážnych prvkov - inštalácia a konfigurácie

Faktúra č. 2310218

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
7,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou sirény s rozvádzačom nízkeho napätia vrátane potrebných montážnych prvkovj

Faktúra č. 2310218

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
16,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou sirény s anténnym systémom vrátane potrebných montážnych prvkov

Faktúra č. 2310218

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
32,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - kabeláž na prepojenie stožiara elektronickej sirény s bleskozvodným systémom vrátane potrebných montážnych prvkov

Faktúra č. 2310218

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
4,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Externá ovládacia jednotka elektronickej sirény - linková - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310218

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
26,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - kabeláž na prepojenie stožiara elektronickej sirény s bleskozvodným systémom vrátane potrebných montážnych prvkov - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310218

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
4,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Stožiar pre elektronickú sirénu - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310218

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
62,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - kabeláž na preúpojenie skrine s elektronikou s akustickou jednotkou sirény vrátane potrebných montážnych prvkov

Faktúra č. 2310218

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
64,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou sirény s rozvádzačom nízkeho napätia vrátane potrebných montážnych prvkov - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310348

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
1,003 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2023
Názov

Dispečerský riadiaci pult - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310348

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
10,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2023
Názov

Inštalačný materiál pre komunikačnú jednotku - Kabeláž na prepojenie skrine KJ s anténnym systémom vrátane potrebných montážnych prvkov

Faktúra č. 2310348

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
8,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2023
Názov

Inštalačný materiál pre komunikačnú jednotku - Kabeláž na prepojenie skrine KJ s anténnym systémom vrátane potrebných montážnych prvkov - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310348

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
1,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2023
Názov

Montážna konštrukcia pre komunikačnú jednotku

Faktúra č. 2310348

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
5,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2023
Názov

Inštalačný materiál pre komunikačnú jednotku - Kabeláž na prepojenie skrine KJ s rozvádzačom nízkeho napätia vrátane potrebných montážnych prvkov

Faktúra č. 2310348

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
1,663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie stožiara elektronickej sirény s bleskozvodným systémom vrátane potrebných montážnych prvkov - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310348

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2023
Názov

Stožiar pre elektronickú sirénu - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310348

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
4,214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou sirény s rozvádzačom nízkeho napätia vrátane potrebných montážnych prvkov

Faktúra č. 2310348

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
1,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2023
Názov

Elektronická siréna typ A -inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310348

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
38,842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2023
Názov

Stožiar pre elektronickú sirénu

Faktúra č. 2310348

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
11,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2023
Názov

Dispečerský riadiaci pult

Faktúra č. 2310348

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
341,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2023
Názov

Inštalačný materiál pre komunikačnú jednotku - Kabeláž na prepojenie skrine KJ s rozvádzačom nízkeho napätia vrátane potrebných montážnych prvkov - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310348

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2023
Názov

Mobilná elektronická siréna

Faktúra č. 2310348

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
52,397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2023
Názov

Komunikačná jednotka sirén KJ

Faktúra č. 2310348

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
328,266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou s akustickou jednotkou sirény vrátane potrebných montážnych prvkov - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310348

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2023
Názov

Komunikačná jednotka sirén KJ - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310348

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
63,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou sirény s anténnym systémom vrátane potrebných montážnych prvkov - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310348

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2023
Názov

Blok rádiového ovládania - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310348

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
19,358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou s akustickou jednotkou sirény vrátane potrebných montážnych prvkov

Faktúra č. 2310348

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
4,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2023
Názov

Inštalačný materiál pre komunikačnú jednotku - Kabeláž na prepojenie anténneho systému s bleskozvodným systémom vrátane potrebných montážnych prvkov - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310348

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2023
Názov

Akustický a rádiový projekt

Faktúra č. 2310348

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
7,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2023
Názov

Realizačný projekt výstavby komunikačnej jednotky

Faktúra č. 2310348

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
10,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2023
Názov

Realizačný projekt výstavby sirény

Faktúra č. 2310348

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
32,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou sirény s anténnym systémom vrátane potrebných montážnych prvkov

Faktúra č. 2310348

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
2,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie stožiara elektronickej sirény s bleskozvodným systémom vrátane potrebných montážnych prvkov

Faktúra č. 2310348

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2023
Názov

Montážna konštrukcia pre komunikačnú jednotku - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310348

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
3,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2023
Názov

Inštalačný materiál pre komunikačnú jednotku - Kabeláž na prepojenie anténneho systému s bleskozvodným systémom vrátane potrebných montážnych prvkov

Faktúra č. 2310348

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2023
Názov

Stožiar pre elektronickú sirénu

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
142,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2023
Názov

Elektronická siréna typ A - inštalácia a konfigurácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
375,570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie stožiara elektronickej sirény s bleskozvodným systémom vrátane potrebných montážnych prvkov - inštalácia a konfigurácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
3,733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou sirény s anténnym systémom vrátane potrebných montážnych prvkov - inštalácia a konfiguráciau

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
5,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou sirény s anténnym systémom vrátane potrebných montážnych prvkov

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
27,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou sirény s rozvádzačom nízkeho napätia vrátane potrebných montážnych prvkov - inštalácia a konfigurácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
12,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou sirény s rozvádzačom nízkeho napätia vrátane potrebných montážnych prvkov

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
14,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2023
Názov

Akustický a rádiový projekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
42,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2023
Názov

Stožiar pre elektronickú sirénu-inštalácia a konfigurácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
53,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu-Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou s akustickou jednotkou sirény vrátane potrebných montážnych prvkov - inštalácia a konfigurácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
6,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie stožiara elektronickej sirény s bleskozvodným systémom vrátane potrebných montážnych prvkov

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
4,223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2023
Názov

Externá ovládacia jednotka elektronickej sirény- linková-inštalácia a konfigurácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
24,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2023
Názov

Elektronická siréna typ B - inštalácia a konfigurácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
116,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2023
Názov

Realizačný projekt výstavby sirény

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
180,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu-Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou s akustickou jednotkou sirény vrátane potrebných montážnych prvkov

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
55,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2023
Názov

Montážna konštrukcia pre komunikačnú jednotku - inštalácia akonfigurácia

Faktúra č. 2310393

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
7,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Inštalačný materiál pre komunikačnú jednotku - Kabeláž na prepojenie anténneho systému s bleskozvodným systémom vrátane potrebných montážnych prvkov

Faktúra č. 2310393

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
1,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Stožiar pre elektronickú sirénu - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310393

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
8,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie stožiara elekrtonickej sirény s bleskozvodným systémom vrátane potrebných montážnych prvkov

Faktúra č. 2310393

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou sirény s rozvádzačom nízkeho napätia vrátane potrebných montážnych prvkov

Faktúra č. 2310393

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
2,237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Komunikačná jednotka sirén KJ -inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310393

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
127,627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Inštalačný materiál pre komunikačnú jednotku - Kabeláž na prepojenie skrine KJ s rozvádzačom nízkeho napätia vrátane potrebných montážnych prvkov - inštalácia a konfiguráciazm

Faktúra č. 2310393

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
3,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou sirény s anténnym systémom vrátane potrebných montážnych prvkov - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310393

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou sirény s anténnym systémom vrátane potrebných montážnych prvkov

Faktúra č. 2310393

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
4,387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou s akustickou jednotkou sirény vrátane potrebných montážnych prvkov

Faktúra č. 2310393

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
8,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Realizačný projekt výstavby komunikačnej jednotky

Faktúra č. 2310393

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
20,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Stožiar pre elektronickú sirénu

Faktúra č. 2310393

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
22,502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Solárny panel pre sirénu - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310393

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
2,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou s akustickou jednotkou sirény vrátane potrebných montážnych prvkov - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310393

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
1,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou sirény s rozvádzačom nízkeho napätia vrátane potrebných montážnych prvkov - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310393

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
2,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Solárny panel pre sirénu

Faktúra č. 2310393

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
4,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Externá ovládacia jednotka -bezdrôtová - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310393

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
15,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Dispečerský riadiaci pult - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310393

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
50,501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Stĺp pre sirénu s príslušenstvom

Faktúra č. 2310393

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
10,838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Inštalačný materiál pre komunikačnú jednotku - Kabeláž na prepojenie skrine KJ s rozvádzačom nízkeho napätia vrátane potrebných montážnych prvkov

Faktúra č. 2310393

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
3,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Stĺp pre sirénu s príslušenstvom - inštalácia akonfigurácia

Faktúra č. 2310393

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
15,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Montážna konštrukcia pre komunikačnú jednotku

Faktúra č. 2310393

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
10,397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Inštalačný materiál pre komunikačnú jednotku - Kabeláž na prepojenie skrine KJ s anténnym systémom vrátane potrebných montážnych prvkov -inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310393

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
2,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Inštalačný materiál pre komunikačnú jednotku - Kabeláž na prepojenie skrine KJ s anténnym systémom vrátane potrebných montážnych prvkov

Faktúra č. 2310393

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
17,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Externá ovládacia jednotka - linková -inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310393

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
4,934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Elektronická siréna typ A - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310393

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
77,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Blok rádiového ovládania - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310393

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
53,236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou sirény s bleskozvodným systémom vrátane potrebných montážnych prvkov - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310393

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Inštalačný materiál pre komunikačnú jednotku - Kabeláž na prepojenie anténneho systému s bleskozvodným systémom vrátane potrebných montážnych prvkov - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310393

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
907 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Elektronická siréna typ A-inštalácia a konfigurácia

faktúra č. 2310522

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
211,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stožiar pre elektronickú sirénu

faktúra č. 2310522

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
61,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stožiar pre elektronickú sirénu - inštalácia a konfigurácia

faktúra č. 2310522

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
22,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou sirény s rozvádzačom nízkeho napätia vrátane potrebných montážnych prvkov -inštalácia a konfigurácia

faktúra č. 2310522

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
5,491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou sirény s rozvádzačom nízkeho napätia vrátane potrebných montážnych prvkov

faktúra č. 2310522

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
6,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - kabeláž na prepojenie skrine s elektronokou s akustickou jednotkou sirény vrátane potrebných montážnych prvkov

faktúra č. 2310522

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
23,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie stožiara elektronickej sirény s bleskozvodným systémom vrátane potrebných montážnych prvkov

faktúra č. 2310522

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
1,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou sirény s anténnym systémom vrátane potrebných montážnych prvkov - inštalácia a konfigurácia

faktúra č. 2310522

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
2,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou s akustickou jednotkou sirény vrátane potrebných montážnych prvkov -inštalácia a konfigurácia

faktúra č. 2310522

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
2,798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie stožiara elektronickej sirény s bleskozvodným systémom vrátane potrebných montážnych prvkov -inštalácia akonfigurácia

faktúra č. 2310522

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
1,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu - Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou sirény s anténnym systémom vrátane potrebných montážnych prvkov

faktúra č. 2310522

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
11,959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Elektronická siréna typ B-inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310565

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
494,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Elektronická siréna typ A-inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310565

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
1,434,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stožiar pre elektronickú sirénu - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310565

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
209,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu- Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou s akustickou jednotkou sirény vrátane potrebných montážnych prvkov - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310565

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
25,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stožiar pre elektronickú sirénu

Faktúra č. 2310565

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
557,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Blok rádiového ovládania sirény - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310565

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu- Kabeláž na prepojenie stožiara elektronickej sirény s bleskozvodným systémom vrátane potrebných montážnych prvkov

Faktúra č. 2310565

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
16,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Akustický a rádiový projekt

Faktúra č. 2310565

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
33,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externá ovládacia jednotka elektronickej sirény - linková -inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310565

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
100,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externá ovládacia jednotka elektronickej sirény - bezdrôtová -inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310565

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
27,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu- Kabeláž na prepojenie stožiara elektronickej sirény s bleskozvodným systémom vrátane potrebný montážnych prvkov - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310565

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
14,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Realizačný projekt výstavby sirény

Faktúra č. 2310565

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
142,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu- Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou sirény s rozvádzačom nízkeho napätia vrátane potrebných montážnych prvkov

Faktúra č. 2310565

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
55,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Inštalačný materiál pre elektronickú sirénu- Kabeláž na prepojenie skrine s elektronikou sirény s rozvádzačom nízkoho napätia vrátane potrebných montážnych prvkov - inštalácia a konfigurácia

Faktúra č. 2310565

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Telegrafia, a.s.
Žiadaná suma
49,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Telegrafia, a.s.
IČO
17081386
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.