Popis projektu

Predmetom projektu je zabezpečenie/obstaranie priestorov pre dátové centrum Ministerstva vnútra SR, podľa  požiadaviek na dátové centrum pre eGovernment a  s požadovanými technickými, infraštruktúrnymi a bezpečnostnými vlastnosťami, pričom bude nainštalovaná infraštruktúra pre 800 m2 s podporou pre IT inštalovaný príkon 1,5 kW / m2 (celkovo 1200kW).

Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj, Košický kraj, Bratislavský kraj, Trnavský kraj
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.02.2016 - 01.10.2019
Celková suma
30,891,829 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nákup HW a krabicového softvéru pre rie…
Typ
O. Zriadenie prevád…
Plánovaný začiatok
01.02.2016
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia riešenia okrem integrácie
Typ
N. Vytvorenie konce…
Plánovaný začiatok
01.07.2016
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2015
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet nasadených služieb typu IaaS a PaaS
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dodatočný počet inštitúcií štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.