Popis projektu

Projekt Zníženie energetickej náročnosti verejných budov rieši zníženie spotreby energie v budove Podjavorinskej 2576, Čadca formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie. Projekt má za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektu, znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie, zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Výsledky projektu budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. 

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Čadca
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2017 - 01.05.2019
Celková suma
166,581 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
162,154 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
14.06.2017
Plánovaný koniec
01.05.2019
Skutočný koniec
23.05.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
71,8106 (t ekviv. CO2)
Cieľ
34,2 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,5022 (Kg/rok)
Cieľ
0,7816 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
173,0473 (MWh/rok)
Cieľ
173,0473 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
94539,3274 (kWh/rok)
Cieľ
131474,9966 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
68353,3 (kWh/rok)
Cieľ
95997,0608 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1328,54 (m2)
Cieľ
1321,0 (m2)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
104,694 (MWh/rok)
Cieľ
77,0503 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0603 (Kg/rok)
Cieľ
0,0938 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
9,7932 (Kg/rok)
Cieľ
15,2412 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
97278,98 (kWh/rok)
Cieľ
100396,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,294 €
Schválené na preplatenie
41,294 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,294 €
Schválené na preplatenie
41,294 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,230 €
Schválené na preplatenie
1,230 €
Realizácia
07.11.2018
Názov

stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,230 €
Schválené na preplatenie
1,230 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,979 €
Schválené na preplatenie
9,979 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,979 €
Schválené na preplatenie
9,979 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,348 €
Schválené na preplatenie
10,348 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,348 €
Schválené na preplatenie
10,348 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,385 €
Schválené na preplatenie
67,385 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,385 €
Schválené na preplatenie
67,385 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,181 €
Schválené na preplatenie
1,181 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,181 €
Schválené na preplatenie
1,181 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,195 €
Schválené na preplatenie
30,195 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
295 €
Realizácia
31.05.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
246 €
Realizácia
08.11.2018
Názov IČO
Názov
EBC group s.r.o.
IČO
36716235
Názov
Miroslav Šumský - INVESTAV
IČO
10973311
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.