Popis projektu

je eliminovať negatívny trend v oblasti poskytovania služieb, stabilizovať a udržať situáciu vybavenosti jednotlivých agend prostredníctvom podpory najexponovanejších odborov 78 klientskych pracovísk okresných úradov.

Skvalitnenie proklientsky orientovaných služieb je podmienené , ktorým sa zabezpečí odborný, praxou podložený a zároveň flexibilný prístup zamestnancov ku klientom (občanom a podnikateľom).

:

  • katastrálneho odboru,
  • odboru starostlivosti o životné prostredie,
  • pozemkového a lesného odboru,
  • odboru výstavby a bytovej politiky a 
  • odboru reštitúcií pre bývalý vojenský obvod Javorina,

a taktiež zamestnanci prijatí na novovytvorené funkčné miesta (cca max 100), ktorí svojou participáciou na poskytovaní najdôležitejších služieb okresných úradov prispejú k stabilizácii poskytovania služieb.

projektu je  celé územie SR 

Počas realizácie predmetného národného projektu bude sledovaný nasledovný :

- P0296 Počet podporených klientskych centier poskytujúcich pro-klientsky orientované služby FO a PO (cieľová hodnota 78)

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2022 - 01.12.2023
Celková suma
48,999,834 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Efektívna verejná správa
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora najexponovanejších odborov okre…
Typ
Budovanie a posilňo…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podpora najexponovanejších odborov okre…
Typ
Budovanie a posilňo…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených klientskych centier poskytujúcich pro-klientsky orientované služby FO a PO
Hodnota
73,0 (počet)
Cieľ
78,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.07.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

SH mzdy zamestnancov OÚ 1-9/2022

SH mzdy zamestnancov OÚ 1-9/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23,794,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

SH mzdy zamestnancov OÚ 1-9/2022

SH mzdy zamestnancov OÚ 1-9/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,344,801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Paušálna sadzba 1-9/2022

Paušálna sadzba 1-9/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,569,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Paušálna sadzba 1-9/2022

Paušálna sadzba 1-9/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
801,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Paušálna sadzba 05-07/2023

Paušálna sadzba 05-07/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
388,402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Paušálna sadzba 05-07/2023

Paušálna sadzba 05-07/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
87,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

SH mzdy zamestnancov OÚ 05-07/2023

SH mzdy zamestnancov OÚ 05-07/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
581,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

SH mzdy zamestnancov OÚ 05-07/2023

SH mzdy zamestnancov OÚ 05-07/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,589,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

SH mzdy zamestnancov OÚ 10-11/2022

SH mzdy zamestnancov OÚ 10-11/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,200,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SH mzdy zamestnancov OÚ 10-11/2022

SH mzdy zamestnancov OÚ 10-11/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
943,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SH mzdy zamestnancov OÚ 10-11/2022

SH mzdy zamestnancov OÚ 10-11/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,193,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

SH mzdy zamestnancov OÚ 10-11/2022

SH mzdy zamestnancov OÚ 10-11/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
941,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Paušálna sadzba 10-11/2022

Paušálna sadzba 10-11/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
141,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Paušálna sadzba 10-11/2022

Paušálna sadzba 10-11/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
630,083 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Paušálna sadzba 10-11/2022

Paušálna sadzba 10-11/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
141,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Paušálna sadzba 10-11/2022

Paušálna sadzba 10-11/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
628,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Paušálna sadzba 10-11/2022

Paušálna sadzba 02-04/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
632,335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Paušálna sadzba 10-11/2022

Paušálna sadzba 02-04/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
142,034 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

SH mzdy zamestnancov OÚ 02-04/2023

SH mzdy zamestnancov OÚ 02-04/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
946,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

SH mzdy zamestnancov OÚ 02-04/2023

SH mzdy zamestnancov OÚ 02-04/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,215,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.