Popis projektu

Cieľom projektu je zabezpečenie stabilizácie administratívnych kapacít sprostredkovateľského orgánu zapojeného do implementácie OP KŽP prostredníctvom financovania miezd spolu s realizáciou spravodlivého a motivačného systému odmeňovania zamestnancov a zavedením a realizáciou transparentného systému hodnotenia ich výkonnosti. V rámci implementácie projektu sa budú financovať mzdové náklady všetkých oprávnených zamestnancov sprostredkovateľského orgánu vykonávajúcich činnosti týkajúce sa prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, kontroly a auditu pri zabezpečovaní implementácie OP KŽP. Oprávneným územím pre aktivity tohto projektu je celé územie Slovenskej republiky. Merateľným ukazovateľom projektu je "Počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci", ktorý bude vykazovaný ako celkový priemerný ročný evidovaný počet administratívnych kapacít zapojených do implementácie OP prepočítaných na ekvivalent plného pracovného úväzku (FTE), ktorých mzdy sú financované z technickej pomoci. Nastavený systém odmeňovania a hodnotenia zamestnancov bude reflektovať získané vedomosti a skúsenosti zamestnancov, najmä však ich aplikáciu v praxi v rámci implementácie OP (kvalitu vykonanej práce).

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2014 - 01.12.2016
Celková suma
1,381,320 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
1,378,870 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Financovanie miezd zamestnancov
Typ
B. Zavedenie a real…
Plánovaný začiatok
01.10.2014
Skutočný začiatok
01.10.2014
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
31.12.2016
Názov
Financovanie miezd zamestnancov
Typ
B. Zavedenie a real…
Plánovaný začiatok
01.10.2014
Skutočný začiatok
01.10.2014
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
31.12.2016
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci
Hodnota
18,02 (FTE)
Cieľ
36,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
31.01.2017
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - október 2014

KŽP Mzdy z HR 10/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
612 €
Schválené na preplatenie
612 €
Realizácia
07.11.2014
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - október 2014

KŽP Mzdy z HR 10/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
07.11.2014
Názov

Tarifný plat - 611 - október 2014

KŽP Mzdy z HR 10/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
155 €
Realizácia
07.11.2014
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - október 2014

KŽP Mzdy z HR 10/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
07.11.2014
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - október 2014

KŽP Mzdy z HR 10/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
208 €
Realizácia
07.11.2014
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - október 2014

KŽP Mzdy z HR 10/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
07.11.2014
Názov

Osobný príplatok - 612001 - október 2014

KŽP Mzdy z HR 10/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,635 €
Schválené na preplatenie
1,635 €
Realizácia
07.11.2014
Názov

Osobný príplatok - 612001 - október 2014

KŽP Mzdy z HR 10/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
99 €
Realizácia
07.11.2014
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - október 2014

KŽP Mzdy z HR 10/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
192 €
Realizácia
07.11.2014
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - október 2014

KŽP Mzdy z HR 10/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
07.11.2014
Názov

Poistné do VZP - 621 - október 2014

KŽP Mzdy z HR 10/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
189 €
Realizácia
07.11.2014
Názov

Tarifný plat - 611 - október 2014

KŽP Mzdy z HR 10/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,542 €
Schválené na preplatenie
2,542 €
Realizácia
07.11.2014
Názov

Poistné do VZP - 621 - október 2014

KŽP Mzdy z HR 10/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
07.11.2014
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - október 2014

KŽP Mzdy z HR 10/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
143 €
Realizácia
07.11.2014
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - október 2014

KŽP Mzdy z HR 10/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
07.11.2014
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - október 2014

KŽP Mzdy z HR 10/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
61 €
Realizácia
07.11.2014
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - október 2014

KŽP Mzdy z HR 10/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
07.11.2014
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - október 2014

KŽP Mzdy z HR 10/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
07.11.2014
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - október 2014

KŽP Mzdy z HR 10/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
131 €
Realizácia
07.11.2014
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - október 2014

KŽP Mzdy z HR 10/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
07.11.2014
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - október 2014

KŽP Mzdy z HR 10/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
07.11.2014
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - október 2014

KŽP Mzdy z HR 10/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
07.11.2014
Názov

Odmeny z TP - 614 - november 2014

KŽP Mzdy z HR 11/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,797 €
Schválené na preplatenie
1,797 €
Realizácia
05.12.2014
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - november 2014

KŽP Mzdy z HR 11/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
05.12.2014
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - november 2014

KŽP Mzdy z HR 11/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
341 €
Realizácia
05.12.2014
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - november 2014

KŽP Mzdy z HR 11/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
05.12.2014
Názov

Osobný príplatok - 612001 - november 2014

KŽP Mzdy z HR 11/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
189 €
Realizácia
05.12.2014
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - november 2014

KŽP Mzdy z HR 11/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
82 €
Realizácia
05.12.2014
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - november 2014

KŽP Mzdy z HR 11/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
346 €
Realizácia
05.12.2014
Názov

Tarifný plat - 611 - november 2014

KŽP Mzdy z HR 11/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
305 €
Realizácia
05.12.2014
Názov

Osobný príplatok - 612001 - november 2014

KŽP Mzdy z HR 11/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,114 €
Schválené na preplatenie
3,114 €
Realizácia
05.12.2014
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - november 2014

KŽP Mzdy z HR 11/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
05.12.2014
Názov

Odmeny z TP - 614 - november 2014

KŽP Mzdy z HR 11/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
109 €
Realizácia
05.12.2014
Názov

Poistné do VZP - 621 - november 2014

KŽP Mzdy z HR 11/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
443 €
Schválené na preplatenie
443 €
Realizácia
05.12.2014
Názov

Poistné do VZP - 621 - november 2014

KŽP Mzdy z HR 11/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
05.12.2014
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - november 2014

KŽP Mzdy z HR 11/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
05.12.2014
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - november 2014

KŽP Mzdy z HR 11/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
05.12.2014
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - november 2014

KŽP Mzdy z HR 11/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,439 €
Schválené na preplatenie
1,439 €
Realizácia
05.12.2014
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - november 2014

KŽP Mzdy z HR 11/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
05.12.2014
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - november 2014

KŽP Mzdy z HR 11/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
308 €
Schválené na preplatenie
308 €
Realizácia
05.12.2014
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - november 2014

KŽP Mzdy z HR 11/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
05.12.2014
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - november 2014

KŽP Mzdy z HR 11/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
103 €
Realizácia
05.12.2014
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - november 2014

KŽP Mzdy z HR 11/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
05.12.2014
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - november 2014

KŽP Mzdy z HR 11/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
488 €
Schválené na preplatenie
488 €
Realizácia
05.12.2014
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - november 2014

KŽP Mzdy z HR 11/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
05.12.2014
Názov

Tarifný plat - 611 - november 2014

KŽP Mzdy z HR 11/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,022 €
Schválené na preplatenie
5,022 €
Realizácia
05.12.2014
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - december 2014

KŽP Mzdy z HR 12/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
133 €
Realizácia
07.01.2015
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - december 2014

KŽP Mzdy z HR 12/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
07.01.2015
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - december 2014

KŽP Mzdy z HR 12/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
07.01.2015
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - december 2014

KŽP Mzdy z HR 12/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
351 €
Realizácia
07.01.2015
Názov

Tarifný plat - 611 - december 2014

KŽP Mzdy z HR 12/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
382 €
Schválené na preplatenie
382 €
Realizácia
07.01.2015
Názov

Tarifný plat - 611 - december 2014

KŽP Mzdy z HR 12/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,291 €
Schválené na preplatenie
6,291 €
Realizácia
07.01.2015
Názov

Osobný príplatok - 612001 - december 2014

KŽP Mzdy z HR 12/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,845 €
Schválené na preplatenie
2,845 €
Realizácia
07.01.2015
Názov

Poistné do VZP - 621 - december 2014

KŽP Mzdy z HR 12/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
412 €
Schválené na preplatenie
412 €
Realizácia
07.01.2015
Názov

Poistné do VZP - 621 - december 2014

KŽP Mzdy z HR 12/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
07.01.2015
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - december 2014

KŽP Mzdy z HR 12/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
07.01.2015
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - december 2014

KŽP Mzdy z HR 12/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
07.01.2015
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - december 2014

KŽP Mzdy z HR 12/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
07.01.2015
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - december 2014

KŽP Mzdy z HR 12/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
07.01.2015
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - december 2014

KŽP Mzdy z HR 12/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
07.01.2015
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - december 2014

KŽP Mzdy z HR 12/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
451 €
Schválené na preplatenie
451 €
Realizácia
07.01.2015
Názov

Osobný príplatok - 612001 - december 2014

KŽP Mzdy z HR 12/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
07.01.2015
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - december 2014

KŽP Mzdy z HR 12/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
07.01.2015
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - december 2014

KŽP Mzdy z HR 12/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,330 €
Schválené na preplatenie
1,330 €
Realizácia
07.01.2015
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - december 2014

KŽP Mzdy z HR 12/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
07.01.2015
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - december 2014

KŽP Mzdy z HR 12/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
361 €
Realizácia
07.01.2015
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - december 2014

KŽP Mzdy z HR 12/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
07.01.2015
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - december 2014

KŽP Mzdy z HR 12/2014

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
07.01.2015
Názov

Tarifný plat - 611 - január 2015

KŽP Mzdy z HR 01/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,702 €
Schválené na preplatenie
6,702 €
Realizácia
06.02.2015
Názov

Tarifný plat - 611 - január 2015

KŽP Mzdy z HR 01/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
407 €
Schválené na preplatenie
407 €
Realizácia
06.02.2015
Názov

Osobný príplatok - 612001 - január 2015

KŽP Mzdy z HR 01/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,988 €
Schválené na preplatenie
2,988 €
Realizácia
06.02.2015
Názov

Osobný príplatok - 612001 - január 2015

KŽP Mzdy z HR 01/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
06.02.2015
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - január 2015

KŽP Mzdy z HR 01/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
401 €
Realizácia
06.02.2015
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - január 2015

KŽP Mzdy z HR 01/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
06.02.2015
Názov

Poistné do VZP - 621 - január 2015

KŽP Mzdy z HR 01/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
383 €
Schválené na preplatenie
383 €
Realizácia
06.02.2015
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - január 2015

KŽP Mzdy z HR 01/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
438 €
Schválené na preplatenie
438 €
Realizácia
06.02.2015
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - január 2015

KŽP Mzdy z HR 01/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
06.02.2015
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - január 2015

KŽP Mzdy z HR 01/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
06.02.2015
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - január 2015

KŽP Mzdy z HR 01/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
303 €
Schválené na preplatenie
303 €
Realizácia
06.02.2015
Názov

Poistné do VZP - 621 - január 2015

KŽP Mzdy z HR 01/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
06.02.2015
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - január 2015

KŽP Mzdy z HR 01/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
06.02.2015
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - január 2015

KŽP Mzdy z HR 01/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
06.02.2015
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - január 2015

KŽP Mzdy z HR 01/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
06.02.2015
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - január 2015

KŽP Mzdy z HR 01/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
06.02.2015
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - január 2015

KŽP Mzdy z HR 01/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
06.02.2015
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - január 2015

KŽP Mzdy z HR 01/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,413 €
Schválené na preplatenie
1,413 €
Realizácia
06.02.2015
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - január 2015

KŽP Mzdy z HR 01/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
06.02.2015
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - január 2015

KŽP Mzdy z HR 01/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
101 €
Realizácia
06.02.2015
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - január 2015

KŽP Mzdy z HR 01/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
06.02.2015
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - január 2015

KŽP Mzdy z HR 01/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
479 €
Schválené na preplatenie
479 €
Realizácia
06.02.2015
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - január 2015

KŽP Mzdy z HR 01/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
06.02.2015
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - január 2015

KŽP Mzdy z HR 01/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
367 €
Schválené na preplatenie
367 €
Realizácia
06.02.2015
Názov

Poistné do VZP - 621 - február 2015

KŽP Mzdy z HR 02/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
417 €
Schválené na preplatenie
417 €
Realizácia
06.03.2015
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - február 2015

KŽP Mzdy z HR 02/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
677 €
Schválené na preplatenie
677 €
Realizácia
06.03.2015
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - február 2015

KŽP Mzdy z HR 02/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
401 €
Realizácia
06.03.2015
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - február 2015

KŽP Mzdy z HR 02/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
109 €
Realizácia
06.03.2015
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - február 2015

KŽP Mzdy z HR 02/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
06.03.2015
Názov

Odmeny z TP - 614 - február 2015

KŽP Mzdy z HR 02/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
1,188 €
Realizácia
06.03.2015
Názov

Osobný príplatok - 612001 - február 2015

KŽP Mzdy z HR 02/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
225 €
Realizácia
06.03.2015
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - február 2015

KŽP Mzdy z HR 02/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
06.03.2015
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - február 2015

KŽP Mzdy z HR 02/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
06.03.2015
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - február 2015

KŽP Mzdy z HR 02/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
128 €
Realizácia
06.03.2015
Názov

Poistné do VZP - 621 - február 2015

KŽP Mzdy z HR 02/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
06.03.2015
Názov

Tarifný plat - 611 - február 2015

KŽP Mzdy z HR 02/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,519 €
Schválené na preplatenie
7,519 €
Realizácia
06.03.2015
Názov

Tarifný plat - 611 - február 2015

KŽP Mzdy z HR 02/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
457 €
Schválené na preplatenie
457 €
Realizácia
06.03.2015
Názov

Osobný príplatok - 612001 - február 2015

KŽP Mzdy z HR 02/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,708 €
Schválené na preplatenie
3,708 €
Realizácia
06.03.2015
Názov

Odmeny z TP - 614 - február 2015

KŽP Mzdy z HR 02/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
06.03.2015
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - február 2015

KŽP Mzdy z HR 02/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
06.03.2015
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - február 2015

KŽP Mzdy z HR 02/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
179 €
Realizácia
06.03.2015
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - február 2015

KŽP Mzdy z HR 02/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
06.03.2015
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - február 2015

KŽP Mzdy z HR 02/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,794 €
Schválené na preplatenie
1,794 €
Realizácia
06.03.2015
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - február 2015

KŽP Mzdy z HR 02/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
103 €
Realizácia
06.03.2015
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - február 2015

KŽP Mzdy z HR 02/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
384 €
Realizácia
06.03.2015
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - február 2015

KŽP Mzdy z HR 02/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
06.03.2015
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - február 2015

KŽP Mzdy z HR 02/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
06.03.2015
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - február 2015

KŽP Mzdy z HR 02/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
609 €
Schválené na preplatenie
609 €
Realizácia
06.03.2015
Názov

Osobný príplatok - 612001 - marec 2015

KŽP mzdy z HR 03/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
236 €
Realizácia
09.04.2015
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - marec 2015

KŽP mzdy z HR 03/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
400 €
Realizácia
09.04.2015
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - marec 2015

KŽP mzdy z HR 03/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
09.04.2015
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - marec 2015

KŽP mzdy z HR 03/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
09.04.2015
Názov

Tarifný plat - 611 - marec 2015

KŽP mzdy z HR 03/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,591 €
Schválené na preplatenie
7,591 €
Realizácia
09.04.2015
Názov

Osobný príplatok - 612001 - marec 2015

KŽP mzdy z HR 03/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,875 €
Schválené na preplatenie
3,875 €
Realizácia
09.04.2015
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - marec 2015

KŽP mzdy z HR 03/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
09.04.2015
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - marec 2015

KŽP mzdy z HR 03/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
166 €
Realizácia
09.04.2015
Názov

Tarifný plat - 611 - marec 2015

KŽP mzdy z HR 03/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
461 €
Schválené na preplatenie
461 €
Realizácia
09.04.2015
Názov

Poistné do VZP - 621 - marec 2015

KŽP mzdy z HR 03/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
435 €
Realizácia
09.04.2015
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - marec 2015

KŽP mzdy z HR 03/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
564 €
Schválené na preplatenie
564 €
Realizácia
09.04.2015
Názov

Poistné do VZP - 621 - marec 2015

KŽP mzdy z HR 03/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
09.04.2015
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - marec 2015

KŽP mzdy z HR 03/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
09.04.2015
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - marec 2015

KŽP mzdy z HR 03/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
119 €
Realizácia
09.04.2015
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - marec 2015

KŽP mzdy z HR 03/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
564 €
Schválené na preplatenie
564 €
Realizácia
09.04.2015
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - marec 2015

KŽP mzdy z HR 03/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
09.04.2015
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - marec 2015

KŽP mzdy z HR 03/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
09.04.2015
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - marec 2015

KŽP mzdy z HR 03/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,661 €
Schválené na preplatenie
1,661 €
Realizácia
09.04.2015
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - marec 2015

KŽP mzdy z HR 03/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
101 €
Realizácia
09.04.2015
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - marec 2015

KŽP mzdy z HR 03/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
09.04.2015
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - marec 2015

KŽP mzdy z HR 03/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
09.04.2015
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - marec 2015

KŽP mzdy z HR 03/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
356 €
Realizácia
09.04.2015
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - apríl 2015

KŽP Mzdy z HR 04/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
07.05.2015
Názov

Odmeny z TP - 614 - apríl 2015

KŽP Mzdy z HR 04/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,923 €
Schválené na preplatenie
1,923 €
Realizácia
07.05.2015
Názov

Odmeny z TP - 614 - apríl 2015

KŽP Mzdy z HR 04/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
117 €
Realizácia
07.05.2015
Názov

Tarifný plat - 611 - apríl 2015

KŽP Mzdy z HR 04/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
769 €
Schválené na preplatenie
769 €
Realizácia
07.05.2015
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - apríl 2015

KŽP Mzdy z HR 04/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
07.05.2015
Názov

Poistné do VZP - 621 - apríl 2015

KŽP Mzdy z HR 04/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
07.05.2015
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - apríl 2015

KŽP Mzdy z HR 04/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,158 €
Schválené na preplatenie
1,158 €
Realizácia
07.05.2015
Názov

Poistné do VZP - 621 - apríl 2015

KŽP Mzdy z HR 04/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
623 €
Schválené na preplatenie
623 €
Realizácia
07.05.2015
Názov

Tarifný plat - 611 - apríl 2015

KŽP Mzdy z HR 04/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,644 €
Schválené na preplatenie
12,644 €
Realizácia
07.05.2015
Názov

Osobný príplatok - 612001 - apríl 2015

KŽP Mzdy z HR 04/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,704 €
Schválené na preplatenie
4,704 €
Realizácia
07.05.2015
Názov

Osobný príplatok - 612001 - apríl 2015

KŽP Mzdy z HR 04/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
286 €
Schválené na preplatenie
286 €
Realizácia
07.05.2015
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - apríl 2015

KŽP Mzdy z HR 04/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
420 €
Realizácia
07.05.2015
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - apríl 2015

KŽP Mzdy z HR 04/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
07.05.2015
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - apríl 2015

KŽP Mzdy z HR 04/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
276 €
Realizácia
07.05.2015
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - apríl 2015

KŽP Mzdy z HR 04/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
07.05.2015
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - apríl 2015

KŽP Mzdy z HR 04/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,757 €
Schválené na preplatenie
2,757 €
Realizácia
07.05.2015
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - apríl 2015

KŽP Mzdy z HR 04/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
168 €
Realizácia
07.05.2015
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - apríl 2015

KŽP Mzdy z HR 04/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
157 €
Realizácia
07.05.2015
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - apríl 2015

KŽP Mzdy z HR 04/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
591 €
Schválené na preplatenie
591 €
Realizácia
07.05.2015
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - apríl 2015

KŽP Mzdy z HR 04/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
07.05.2015
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - apríl 2015

KŽP Mzdy z HR 04/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
197 €
Realizácia
07.05.2015
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - apríl 2015

KŽP Mzdy z HR 04/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
07.05.2015
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - apríl 2015

KŽP Mzdy z HR 04/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
935 €
Schválené na preplatenie
935 €
Realizácia
07.05.2015
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - apríl 2015

KŽP Mzdy z HR 04/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
07.05.2015
Názov

Odmeny z TP - 614 - jún 2015

KŽP Mzdy z HR 06/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
299 €
Schválené na preplatenie
299 €
Realizácia
08.07.2015
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - jún 2015

KŽP Mzdy z HR 06/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
08.07.2015
Názov

Tarifný plat - 611 - jún 2015

KŽP Mzdy z HR 06/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,331 €
Schválené na preplatenie
16,331 €
Realizácia
08.07.2015
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - jún 2015

KŽP Mzdy z HR 06/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
385 €
Schválené na preplatenie
385 €
Realizácia
08.07.2015
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - jún 2015

KŽP Mzdy z HR 06/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
08.07.2015
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - jún 2015

KŽP Mzdy z HR 06/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
234 €
Realizácia
08.07.2015
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - jún 2015

KŽP Mzdy z HR 06/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
08.07.2015
Názov

Osobný príplatok - 612001 - jún 2015

KŽP Mzdy z HR 06/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
360 €
Realizácia
08.07.2015
Názov

Tarifný plat - 611 - jún 2015

KŽP Mzdy z HR 06/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
993 €
Schválené na preplatenie
993 €
Realizácia
08.07.2015
Názov

Osobný príplatok - 612001 - jún 2015

KŽP Mzdy z HR 06/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,925 €
Schválené na preplatenie
5,925 €
Realizácia
08.07.2015
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - jún 2015

KŽP Mzdy z HR 06/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
344 €
Realizácia
08.07.2015
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - jún 2015

KŽP Mzdy z HR 06/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,455 €
Schválené na preplatenie
1,455 €
Realizácia
08.07.2015
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - jún 2015

KŽP Mzdy z HR 06/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
08.07.2015
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - jún 2015

KŽP Mzdy z HR 06/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,307 €
Schválené na preplatenie
1,307 €
Realizácia
08.07.2015
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - jún 2015

KŽP Mzdy z HR 06/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
08.07.2015
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - jún 2015

KŽP Mzdy z HR 06/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
183 €
Realizácia
08.07.2015
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - jún 2015

KŽP Mzdy z HR 06/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
08.07.2015
Názov

Odmeny z TP - 614 - jún 2015

KŽP Mzdy z HR 06/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,911 €
Schválené na preplatenie
4,911 €
Realizácia
08.07.2015
Názov

Poistné do VZP - 621 - jún 2015

KŽP Mzdy z HR 06/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,108 €
Schválené na preplatenie
1,108 €
Realizácia
08.07.2015
Názov

Poistné do VZP - 621 - jún 2015

KŽP Mzdy z HR 06/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
67 €
Realizácia
08.07.2015
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - jún 2015

KŽP Mzdy z HR 06/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
08.07.2015
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - jún 2015

KŽP Mzdy z HR 06/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
275 €
Realizácia
08.07.2015
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - jún 2015

KŽP Mzdy z HR 06/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,851 €
Schválené na preplatenie
3,851 €
Realizácia
08.07.2015
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - jún 2015

KŽP Mzdy z HR 06/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
220 €
Realizácia
08.07.2015
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - jún 2015

KŽP Mzdy z HR 06/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
08.07.2015
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - jún 2015

KŽP Mzdy z HR 06/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
825 €
Realizácia
08.07.2015
Názov

Poistné do VZP - 621 - máj 2015

KŽP Mzdy z HR 05/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
625 €
Schválené na preplatenie
625 €
Realizácia
08.06.2015
Názov

Poistné do VZP - 621 - máj 2015

KŽP Mzdy z HR 05/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
08.06.2015
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - máj 2015

KŽP Mzdy z HR 05/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
69 €
Realizácia
08.06.2015
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - máj 2015

KŽP Mzdy z HR 05/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
265 €
Realizácia
08.06.2015
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - máj 2015

KŽP Mzdy z HR 05/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
568 €
Schválené na preplatenie
568 €
Realizácia
08.06.2015
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - máj 2015

KŽP Mzdy z HR 05/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
189 €
Realizácia
08.06.2015
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - máj 2015

KŽP Mzdy z HR 05/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,131 €
Schválené na preplatenie
1,131 €
Realizácia
08.06.2015
Názov

Osobný príplatok - 612001 - máj 2015

KŽP Mzdy z HR 05/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
255 €
Realizácia
08.06.2015
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - máj 2015

KŽP Mzdy z HR 05/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
364 €
Schválené na preplatenie
364 €
Realizácia
08.06.2015
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - máj 2015

KŽP Mzdy z HR 05/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
08.06.2015
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - máj 2015

KŽP Mzdy z HR 05/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
08.06.2015
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - máj 2015

KŽP Mzdy z HR 05/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
08.06.2015
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - máj 2015

KŽP Mzdy z HR 05/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
08.06.2015
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - máj 2015

KŽP Mzdy z HR 05/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
08.06.2015
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - máj 2015

KŽP Mzdy z HR 05/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
176 €
Realizácia
08.06.2015
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - máj 2015

KŽP Mzdy z HR 05/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
08.06.2015
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - máj 2015

KŽP Mzdy z HR 05/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
08.06.2015
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - máj 2015

KŽP Mzdy z HR 05/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
08.06.2015
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - máj 2015

KŽP Mzdy z HR 05/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,652 €
Schválené na preplatenie
2,652 €
Realizácia
08.06.2015
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - máj 2015

KŽP Mzdy z HR 05/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
161 €
Realizácia
08.06.2015
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - máj 2015

KŽP Mzdy z HR 05/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
151 €
Realizácia
08.06.2015
Názov

Osobný príplatok - 612001 - máj 2015

KŽP Mzdy z HR 05/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,192 €
Schválené na preplatenie
4,192 €
Realizácia
08.06.2015
Názov

Tarifný plat - 611 - máj 2015

KŽP Mzdy z HR 05/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,386 €
Schválené na preplatenie
14,386 €
Realizácia
08.06.2015
Názov

Tarifný plat - 611 - máj 2015

KŽP Mzdy z HR 05/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
874 €
Schválené na preplatenie
874 €
Realizácia
08.06.2015
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - júl 2015

KŽP Mzdy z HR 07/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - júl 2015

KŽP Mzdy z HR 07/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
244 €
Schválené na preplatenie
244 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - júl 2015

KŽP Mzdy z HR 07/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - júl 2015

KŽP Mzdy z HR 07/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
230 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

Poistné do VZP - 621 - júl 2015

KŽP Mzdy z HR 07/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
712 €
Schválené na preplatenie
712 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

Tarifný plat - 611 - júl 2015

KŽP Mzdy z HR 07/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,276 €
Schválené na preplatenie
16,276 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

Poistné do VZP - 621 - júl 2015

KŽP Mzdy z HR 07/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - júl 2015

KŽP Mzdy z HR 07/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,971 €
Schválené na preplatenie
1,971 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - júl 2015

KŽP Mzdy z HR 07/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - júl 2015

KŽP Mzdy z HR 07/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
402 €
Schválené na preplatenie
402 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - júl 2015

KŽP Mzdy z HR 07/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - júl 2015

KŽP Mzdy z HR 07/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,021 €
Schválené na preplatenie
4,021 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - júl 2015

KŽP Mzdy z HR 07/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
862 €
Schválené na preplatenie
862 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - júl 2015

KŽP Mzdy z HR 07/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - júl 2015

KŽP Mzdy z HR 07/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - júl 2015

KŽP Mzdy z HR 07/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

Osobný príplatok - 612001 - júl 2015

KŽP Mzdy z HR 07/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,302 €
Schválené na preplatenie
7,302 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

Osobný príplatok - 612001 - júl 2015

KŽP Mzdy z HR 07/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
444 €
Schválené na preplatenie
444 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - júl 2015

KŽP Mzdy z HR 07/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
287 €
Schválené na preplatenie
287 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - júl 2015

KŽP Mzdy z HR 07/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,364 €
Schválené na preplatenie
1,364 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - júl 2015

KŽP Mzdy z HR 07/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - júl 2015

KŽP Mzdy z HR 07/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

Odmeny z TP - 614 - júl 2015

KŽP Mzdy z HR 07/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,742 €
Schválené na preplatenie
4,742 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

Odmeny z TP - 614 - júl 2015

KŽP Mzdy z HR 07/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
288 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

Tarifný plat - 611 - júl 2015

KŽP Mzdy z HR 07/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
989 €
Schválené na preplatenie
989 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - júl 2015

KŽP Mzdy z HR 07/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
399 €
Schválené na preplatenie
399 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - september 2015

KŽP Mzdy z HR 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
07.10.2015
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - september 2015

KŽP Mzdy z HR 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
07.10.2015
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - september 2015

KŽP Mzdy z HR 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
122 €
Realizácia
07.10.2015
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - september 2015

KŽP Mzdy z HR 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
864 €
Realizácia
07.10.2015
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - september 2015

KŽP Mzdy z HR 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
403 €
Schválené na preplatenie
403 €
Realizácia
07.10.2015
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - september 2015

KŽP Mzdy z HR 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
245 €
Realizácia
07.10.2015
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - september 2015

KŽP Mzdy z HR 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
232 €
Realizácia
07.10.2015
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - september 2015

KŽP Mzdy z HR 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
07.10.2015
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - september 2015

KŽP Mzdy z HR 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
288 €
Realizácia
07.10.2015
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - september 2015

KŽP Mzdy z HR 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
07.10.2015
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - september 2015

KŽP Mzdy z HR 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,368 €
Schválené na preplatenie
1,368 €
Realizácia
07.10.2015
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - september 2015

KŽP Mzdy z HR 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
07.10.2015
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - september 2015

KŽP Mzdy z HR 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
07.10.2015
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - september 2015

KŽP Mzdy z HR 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,033 €
Schválené na preplatenie
4,033 €
Realizácia
07.10.2015
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - september 2015

KŽP Mzdy z HR 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,518 €
Schválené na preplatenie
1,518 €
Realizácia
07.10.2015
Názov

Tarifný plat - 611 - september 2015

KŽP Mzdy z HR 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,086 €
Schválené na preplatenie
1,086 €
Realizácia
07.10.2015
Názov

Tarifný plat - 611 - september 2015

KŽP Mzdy z HR 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,867 €
Schválené na preplatenie
17,867 €
Realizácia
07.10.2015
Názov

Osobný príplatok - 612001 - september 2015

KŽP Mzdy z HR 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,699 €
Schválené na preplatenie
8,699 €
Realizácia
07.10.2015
Názov

Osobný príplatok - 612001 - september 2015

KŽP Mzdy z HR 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
529 €
Schválené na preplatenie
529 €
Realizácia
07.10.2015
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - september 2015

KŽP Mzdy z HR 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
397 €
Schválené na preplatenie
397 €
Realizácia
07.10.2015
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - september 2015

KŽP Mzdy z HR 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
07.10.2015
Názov

Odmeny z TP - 614 - september 2015

KŽP Mzdy z HR 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,074 €
Schválené na preplatenie
2,074 €
Realizácia
07.10.2015
Názov

Odmeny z TP - 614 - september 2015

KŽP Mzdy z HR 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
126 €
Realizácia
07.10.2015
Názov

Poistné do VZP - 621 - september 2015

KŽP Mzdy z HR 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
07.10.2015
Názov

Poistné do VZP - 621 - september 2015

KŽP Mzdy z HR 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
07.10.2015
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - september 2015

KŽP Mzdy z HR 09/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
92 €
Realizácia
07.10.2015
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - august 2015

KŽP Mzdy z HR 08/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
08.09.2015
Názov

Tarifný plat - 611 - august 2015

KŽP Mzdy z HR 08/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,023 €
Schválené na preplatenie
1,023 €
Realizácia
08.09.2015
Názov

Osobný príplatok - 612001 - august 2015

KŽP Mzdy z HR 08/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,526 €
Schválené na preplatenie
6,526 €
Realizácia
08.09.2015
Názov

Osobný príplatok - 612001 - august 2015

KŽP Mzdy z HR 08/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
397 €
Schválené na preplatenie
397 €
Realizácia
08.09.2015
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - august 2015

KŽP Mzdy z HR 08/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
08.09.2015
Názov

Odmeny z TP - 614 - august 2015

KŽP Mzdy z HR 08/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
914 €
Schválené na preplatenie
914 €
Realizácia
08.09.2015
Názov

Poistné do VZP - 621 - august 2015

KŽP Mzdy z HR 08/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
08.09.2015
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - august 2015

KŽP Mzdy z HR 08/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
289 €
Realizácia
08.09.2015
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - august 2015

KŽP Mzdy z HR 08/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,169 €
Schválené na preplatenie
1,169 €
Realizácia
08.09.2015
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - august 2015

KŽP Mzdy z HR 08/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,447 €
Schválené na preplatenie
3,447 €
Realizácia
08.09.2015
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - august 2015

KŽP Mzdy z HR 08/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
349 €
Realizácia
08.09.2015
Názov

Tarifný plat - 611 - august 2015

KŽP Mzdy z HR 08/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,830 €
Schválené na preplatenie
16,830 €
Realizácia
08.09.2015
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - august 2015

KŽP Mzdy z HR 08/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
08.09.2015
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - august 2015

KŽP Mzdy z HR 08/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
345 €
Realizácia
08.09.2015
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - august 2015

KŽP Mzdy z HR 08/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
08.09.2015
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - august 2015

KŽP Mzdy z HR 08/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
08.09.2015
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - august 2015

KŽP Mzdy z HR 08/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
08.09.2015
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - august 2015

KŽP Mzdy z HR 08/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
246 €
Realizácia
08.09.2015
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - august 2015

KŽP Mzdy z HR 08/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
08.09.2015
Názov

Odmeny z TP - 614 - august 2015

KŽP Mzdy z HR 08/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
08.09.2015
Názov

Poistné do VZP - 621 - august 2015

KŽP Mzdy z HR 08/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
869 €
Schválené na preplatenie
869 €
Realizácia
08.09.2015
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - august 2015

KŽP Mzdy z HR 08/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,404 €
Schválené na preplatenie
1,404 €
Realizácia
08.09.2015
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - august 2015

KŽP Mzdy z HR 08/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
210 €
Realizácia
08.09.2015
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - august 2015

KŽP Mzdy z HR 08/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
197 €
Realizácia
08.09.2015
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - august 2015

KŽP Mzdy z HR 08/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
08.09.2015
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - august 2015

KŽP Mzdy z HR 08/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
739 €
Schválené na preplatenie
739 €
Realizácia
08.09.2015
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - október 2015

KŽP Mzdy z HR 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
06.11.2015
Názov

Osobný príplatok - 612001 - október 2015

KŽP Mzdy z HR 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
583 €
Schválené na preplatenie
583 €
Realizácia
06.11.2015
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - október 2015

KŽP Mzdy z HR 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
297 €
Realizácia
06.11.2015
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - október 2015

KŽP Mzdy z HR 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
06.11.2015
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - október 2015

KŽP Mzdy z HR 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
349 €
Realizácia
06.11.2015
Názov

Tarifný plat - 611 - október 2015

KŽP Mzdy z HR 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,174 €
Schválené na preplatenie
18,174 €
Realizácia
06.11.2015
Názov

Tarifný plat - 611 - október 2015

KŽP Mzdy z HR 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,105 €
Schválené na preplatenie
1,105 €
Realizácia
06.11.2015
Názov

Osobný príplatok - 612001 - október 2015

KŽP Mzdy z HR 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,586 €
Schválené na preplatenie
9,586 €
Realizácia
06.11.2015
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - október 2015

KŽP Mzdy z HR 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
06.11.2015
Názov

Odmeny z TP - 614 - október 2014

KŽP Mzdy z HR 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,629 €
Schválené na preplatenie
6,629 €
Realizácia
06.11.2015
Názov

Odmeny z TP - 614 - október 2014

KŽP Mzdy z HR 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
403 €
Schválené na preplatenie
403 €
Realizácia
06.11.2015
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - október 2015

KŽP Mzdy z HR 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
06.11.2015
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - október 2015

KŽP Mzdy z HR 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,657 €
Schválené na preplatenie
1,657 €
Realizácia
06.11.2015
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - október 2015

KŽP Mzdy z HR 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
101 €
Realizácia
06.11.2015
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - október 2015

KŽP Mzdy z HR 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,966 €
Schválené na preplatenie
1,966 €
Realizácia
06.11.2015
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - október 2015

KŽP Mzdy z HR 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
507 €
Schválené na preplatenie
507 €
Realizácia
06.11.2015
Názov

Poistné do VZP - 621 - október 2015

KŽP Mzdy z HR 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,269 €
Schválené na preplatenie
1,269 €
Realizácia
06.11.2015
Názov

Poistné do VZP - 621 - október 2015

KŽP Mzdy z HR 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
06.11.2015
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - október 2015

KŽP Mzdy z HR 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
119 €
Realizácia
06.11.2015
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - október 2015

KŽP Mzdy z HR 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
488 €
Schválené na preplatenie
488 €
Realizácia
06.11.2015
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - október 2015

KŽP Mzdy z HR 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
06.11.2015
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - október 2015

KŽP Mzdy z HR 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,885 €
Schválené na preplatenie
4,885 €
Realizácia
06.11.2015
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - október 2015

KŽP Mzdy z HR 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
279 €
Realizácia
06.11.2015
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - október 2015

KŽP Mzdy z HR 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
06.11.2015
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - október 2015

KŽP Mzdy z HR 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,047 €
Schválené na preplatenie
1,047 €
Realizácia
06.11.2015
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - október 2015

KŽP Mzdy z HR 10/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
134 €
Realizácia
06.11.2015
Názov

Osobný príplatok - 612001 - november 2015

KŽP Mzdy z HR 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
617 €
Schválené na preplatenie
617 €
Realizácia
08.12.2015
Názov

Tarifný plat - 611 - november 2015

KŽP Mzdy z HR 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,294 €
Schválené na preplatenie
1,294 €
Realizácia
08.12.2015
Názov

Poistné do VZP - 621 - november 2015

KŽP Mzdy z HR 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,140 €
Schválené na preplatenie
2,140 €
Realizácia
08.12.2015
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - november 2015

KŽP Mzdy z HR 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
08.12.2015
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - november 2015

KŽP Mzdy z HR 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,600 €
Schválené na preplatenie
1,600 €
Realizácia
08.12.2015
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - november 2015

KŽP Mzdy z HR 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
454 €
Schválené na preplatenie
454 €
Realizácia
08.12.2015
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - november 2015

KŽP Mzdy z HR 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
175 €
Realizácia
08.12.2015
Názov

Tarifný plat - 611 - november 2015

KŽP Mzdy z HR 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21,289 €
Schválené na preplatenie
21,289 €
Realizácia
08.12.2015
Názov

Odmeny z TP - 614 - november 2015

KŽP Mzdy z HR 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22,448 €
Schválené na preplatenie
22,448 €
Realizácia
08.12.2015
Názov

Odmeny z TP - 614 - november 2015

KŽP Mzdy z HR 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,364 €
Schválené na preplatenie
1,364 €
Realizácia
08.12.2015
Názov

Poistné do VZP - 621 - november 2015

KŽP Mzdy z HR 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
130 €
Realizácia
08.12.2015
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - november 2015

KŽP Mzdy z HR 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
08.12.2015
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - november 2015

KŽP Mzdy z HR 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
430 €
Schválené na preplatenie
430 €
Realizácia
08.12.2015
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - november 2015

KŽP Mzdy z HR 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
08.12.2015
Názov

Osobný príplatok - 612001 - november 2015

KŽP Mzdy z HR 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,152 €
Schválené na preplatenie
10,152 €
Realizácia
08.12.2015
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - november 2015

KŽP Mzdy z HR 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
08.12.2015
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - november 2015

KŽP Mzdy z HR 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
747 €
Schválené na preplatenie
747 €
Realizácia
08.12.2015
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - november 2015

KŽP Mzdy z HR 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
08.12.2015
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - november 2015

KŽP Mzdy z HR 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
435 €
Realizácia
08.12.2015
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - november 2015

KŽP Mzdy z HR 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
97 €
Realizácia
08.12.2015
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - november 2015

KŽP Mzdy z HR 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
533 €
Schválené na preplatenie
533 €
Realizácia
08.12.2015
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - november 2015

KŽP Mzdy z HR 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,887 €
Schválené na preplatenie
2,887 €
Realizácia
08.12.2015
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - november 2015

KŽP Mzdy z HR 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,469 €
Schválené na preplatenie
7,469 €
Realizácia
08.12.2015
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - november 2015

KŽP Mzdy z HR 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
526 €
Schválené na preplatenie
526 €
Realizácia
08.12.2015
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - november 2015

KŽP Mzdy z HR 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,534 €
Schválené na preplatenie
2,534 €
Realizácia
08.12.2015
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - november 2015

KŽP Mzdy z HR 11/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
154 €
Realizácia
08.12.2015
Názov

Odmeny z TP - 614 - január 2016

KŽP Mzdy z HR 01/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,156 €
Schválené na preplatenie
5,156 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - január 2016

KŽP Mzdy z HR 01/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
382 €
Schválené na preplatenie
382 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - január 2016

KŽP Mzdy z HR 01/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
628 €
Schválené na preplatenie
628 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - január 2016

KŽP Mzdy z HR 01/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,278 €
Schválené na preplatenie
6,278 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - január 2016

KŽP Mzdy z HR 01/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
359 €
Schválené na preplatenie
359 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - január 2016

KŽP Mzdy z HR 01/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
448 €
Schválené na preplatenie
448 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - január 2016

KŽP Mzdy z HR 01/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,130 €
Schválené na preplatenie
2,130 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - január 2016

KŽP Mzdy z HR 01/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

Osobný príplatok - 612001 - január 2016

KŽP Mzdy z HR 01/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
768 €
Schválené na preplatenie
768 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - január 2016

KŽP Mzdy z HR 01/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

Poistné do VZP - 621 - január 2015

KŽP Mzdy z HR 01/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,392 €
Schválené na preplatenie
2,392 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

Poistné do VZP - 621 - január 2015

KŽP Mzdy z HR 01/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
145 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - január 2016

KŽP Mzdy z HR 01/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
1,903 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - január 2016

KŽP Mzdy z HR 01/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
116 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - január 2016

KŽP Mzdy z HR 01/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - január 2016

KŽP Mzdy z HR 01/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,345 €
Schválené na preplatenie
1,345 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - január 2016

KŽP Mzdy z HR 01/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
82 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - január 2016

KŽP Mzdy z HR 01/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - január 2016

KŽP Mzdy z HR 01/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - január 2016

KŽP Mzdy z HR 01/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
498 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - január 2016

KŽP Mzdy z HR 01/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - január 2016

KŽP Mzdy z HR 01/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
483 €
Schválené na preplatenie
483 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

Tarifný plat - 611 - január 2016

KŽP Mzdy z HR 01/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26,626 €
Schválené na preplatenie
26,626 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

Osobný príplatok - 612001 - január 2016

KŽP Mzdy z HR 01/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,628 €
Schválené na preplatenie
12,628 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

Tarifný plat - 611 - január 2016

KŽP Mzdy z HR 01/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,618 €
Schválené na preplatenie
1,618 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

Odmeny z TP - 614 - január 2016

KŽP Mzdy z HR 01/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
313 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

Poistné do VZP - 621 - december 2015

KŽP Mzdy z HR 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,467 €
Schválené na preplatenie
1,467 €
Realizácia
07.01.2016
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - december 2015

KŽP Mzdy z HR 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
499 €
Schválené na preplatenie
499 €
Realizácia
07.01.2016
Názov

Tarifný plat - 611 - december 2015

KŽP Mzdy z HR 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26,138 €
Schválené na preplatenie
26,138 €
Realizácia
07.01.2016
Názov

Tarifný plat - 611 - december 2015

KŽP Mzdy z HR 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,589 €
Schválené na preplatenie
1,589 €
Realizácia
07.01.2016
Názov

Osobný príplatok - 612001 - december 2015

KŽP Mzdy z HR 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,074 €
Schválené na preplatenie
9,074 €
Realizácia
07.01.2016
Názov

Osobný príplatok - 612001 - december 2015

KŽP Mzdy z HR 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
552 €
Schválené na preplatenie
552 €
Realizácia
07.01.2016
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - december 2015

KŽP Mzdy z HR 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
07.01.2016
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - december 2015

KŽP Mzdy z HR 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,912 €
Schválené na preplatenie
1,912 €
Realizácia
07.01.2016
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - december 2015

KŽP Mzdy z HR 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
470 €
Realizácia
07.01.2016
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - december 2015

KŽP Mzdy z HR 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
07.01.2016
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - december 2015

KŽP Mzdy z HR 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
07.01.2016
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - december 2015

KŽP Mzdy z HR 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,996 €
Schválené na preplatenie
4,996 €
Realizácia
07.01.2016
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - december 2015

KŽP Mzdy z HR 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
304 €
Realizácia
07.01.2016
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - december 2015

KŽP Mzdy z HR 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
357 €
Realizácia
07.01.2016
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - december 2015

KŽP Mzdy z HR 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,695 €
Schválené na preplatenie
1,695 €
Realizácia
07.01.2016
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - december 2015

KŽP Mzdy z HR 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
103 €
Realizácia
07.01.2016
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - december 2015

KŽP Mzdy z HR 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
07.01.2016
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - december 2015

KŽP Mzdy z HR 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
07.01.2016
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - december 2015

KŽP Mzdy z HR 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
07.01.2016
Názov

Poistné do VZP - 621 - december 2015

KŽP Mzdy z HR 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
07.01.2016
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - december 2015

KŽP Mzdy z HR 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
116 €
Realizácia
07.01.2016
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - december 2015

KŽP Mzdy z HR 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
07.01.2016
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - december 2015

KŽP Mzdy z HR 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
07.01.2016
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - december 2015

KŽP Mzdy z HR 12/2015

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,070 €
Schválené na preplatenie
1,070 €
Realizácia
07.01.2016
Názov

Poistné do VZP - 621 - február 2016

KŽP Mzdy z HR 02/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,226 €
Schválené na preplatenie
2,226 €
Realizácia
08.03.2016
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - február 2016

KŽP Mzdy z HR 02/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,738 €
Schválené na preplatenie
1,738 €
Realizácia
08.03.2016
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - február 2016

KŽP Mzdy z HR 02/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
578 €
Schválené na preplatenie
578 €
Realizácia
08.03.2016
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - február 2016

KŽP Mzdy z HR 02/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
08.03.2016
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - február 2016

KŽP Mzdy z HR 02/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
08.03.2016
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - február 2016

KŽP Mzdy z HR 02/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
330 €
Realizácia
08.03.2016
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - február 2016

KŽP Mzdy z HR 02/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
476 €
Realizácia
08.03.2016
Názov

Osobný príplatok - 612001 - február 2016

KŽP Mzdy z HR 02/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,392 €
Schválené na preplatenie
13,392 €
Realizácia
08.03.2016
Názov

Osobný príplatok - 612001 - február 2016

KŽP Mzdy z HR 02/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
814 €
Schválené na preplatenie
814 €
Realizácia
08.03.2016
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - február 2016

KŽP Mzdy z HR 02/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
08.03.2016
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - február 2016

KŽP Mzdy z HR 02/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
106 €
Realizácia
08.03.2016
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - február 2016

KŽP Mzdy z HR 02/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,785 €
Schválené na preplatenie
5,785 €
Realizácia
08.03.2016
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - február 2016

KŽP Mzdy z HR 02/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
352 €
Realizácia
08.03.2016
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - február 2016

KŽP Mzdy z HR 02/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
119 €
Realizácia
08.03.2016
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - február 2016

KŽP Mzdy z HR 02/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
409 €
Schválené na preplatenie
409 €
Realizácia
08.03.2016
Názov

Tarifný plat - 611 - február 2016

KŽP Mzdy z HR 02/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,669 €
Schválené na preplatenie
1,669 €
Realizácia
08.03.2016
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - február 2016

KŽP Mzdy z HR 02/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
08.03.2016
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - február 2016

KŽP Mzdy z HR 02/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,240 €
Schválené na preplatenie
1,240 €
Realizácia
08.03.2016
Názov

Tarifný plat - 611 - február 2016

KŽP Mzdy z HR 02/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27,453 €
Schválené na preplatenie
27,453 €
Realizácia
08.03.2016
Názov

Poistné do VZP - 621 - február 2016

KŽP Mzdy z HR 02/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
135 €
Realizácia
08.03.2016
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - február 2016

KŽP Mzdy z HR 02/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
75 €
Realizácia
08.03.2016
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - február 2016

KŽP Mzdy z HR 02/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
413 €
Schválené na preplatenie
413 €
Realizácia
08.03.2016
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - február 2016

KŽP Mzdy z HR 02/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
08.03.2016
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - február 2016

KŽP Mzdy z HR 02/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,963 €
Schválené na preplatenie
1,963 €
Realizácia
08.03.2016
Názov

Osobný príplatok - 612001 - marec 2016

KŽP Mzdy z HR 03/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,101 €
Schválené na preplatenie
13,101 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - marec 2016

KŽP Mzdy z HR 03/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - marec 2016

KŽP Mzdy z HR 03/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,380 €
Schválené na preplatenie
1,380 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - marec 2016

KŽP Mzdy z HR 03/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
368 €
Schválené na preplatenie
368 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - marec 2016

KŽP Mzdy z HR 03/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - marec 2016

KŽP Mzdy z HR 03/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
460 €
Schválené na preplatenie
460 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - marec 2016

KŽP Mzdy z HR 03/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Osobný príplatok - 612001 - marec 2016

KŽP Mzdy z HR 03/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
796 €
Schválené na preplatenie
796 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Odmeny z TP - 614 - marec 2016

KŽP Mzdy z HR 03/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,233 €
Schválené na preplatenie
4,233 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Poistné do VZP - 621 - marec 2016

KŽP Mzdy z HR 03/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,613 €
Schválené na preplatenie
2,613 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - marec 2016

KŽP Mzdy z HR 03/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,794 €
Schválené na preplatenie
1,794 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - marec 2016

KŽP Mzdy z HR 03/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
109 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - marec 2016

KŽP Mzdy z HR 03/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
644 €
Schválené na preplatenie
644 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - marec 2016

KŽP Mzdy z HR 03/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - marec 2016

KŽP Mzdy z HR 03/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,441 €
Schválené na preplatenie
6,441 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - marec 2016

KŽP Mzdy z HR 03/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
392 €
Schválené na preplatenie
392 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - marec 2016

KŽP Mzdy z HR 03/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,185 €
Schválené na preplatenie
2,185 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - marec 2016

KŽP Mzdy z HR 03/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
133 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - marec 2016

KŽP Mzdy z HR 03/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
364 €
Schválené na preplatenie
364 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - marec 2016

KŽP Mzdy z HR 03/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Poistné do VZP - 621 - marec 2016

KŽP Mzdy z HR 03/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
159 €
Schválené na preplatenie
159 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Tarifný plat - 611 - marec 2016

KŽP Mzdy z HR 03/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28,220 €
Schválené na preplatenie
28,220 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Tarifný plat - 611 - marec 2016

KŽP Mzdy z HR 03/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,715 €
Schválené na preplatenie
1,715 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Odmeny z TP - 614 - marec 2016

KŽP Mzdy z HR 03/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
257 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - marec 2016

KŽP Mzdy z HR 03/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
455 €
Schválené na preplatenie
455 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - marec 2016

KŽP Mzdy z HR 03/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
07.04.2016
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - apríl 2016

KŽP Mzdy z HR 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
395 €
Schválené na preplatenie
395 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - apríl 2016

KŽP Mzdy z HR 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - apríl 2016

KŽP Mzdy z HR 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

Odmeny z TP - 614 - apríl 2016

KŽP Mzdy z HR 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,065 €
Schválené na preplatenie
2,065 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

Poistné do VZP - 621 - apríl 2016

KŽP Mzdy z HR 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
166 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - apríl 2016

KŽP Mzdy z HR 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,708 €
Schválené na preplatenie
1,708 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - apríl 2016

KŽP Mzdy z HR 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
134 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - apríl 2016

KŽP Mzdy z HR 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - apríl 2016

KŽP Mzdy z HR 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

Poistné do VZP - 621 - apríl 2016

KŽP Mzdy z HR 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,738 €
Schválené na preplatenie
2,738 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

Osobný príplatok - 612001 - apríl 2016

KŽP Mzdy z HR 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,309 €
Schválené na preplatenie
15,309 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

Osobný príplatok - 612001 - apríl 2016

KŽP Mzdy z HR 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
931 €
Schválené na preplatenie
931 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - apríl 2016

KŽP Mzdy z HR 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
512 €
Schválené na preplatenie
512 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

Odmeny z TP - 614 - apríl 2016

KŽP Mzdy z HR 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
125 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - apríl 2016

KŽP Mzdy z HR 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
104 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - apríl 2016

KŽP Mzdy z HR 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
649 €
Schválené na preplatenie
649 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - apríl 2016

KŽP Mzdy z HR 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - apríl 2016

KŽP Mzdy z HR 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,495 €
Schválené na preplatenie
6,495 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - apríl 2016

KŽP Mzdy z HR 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
371 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - apríl 2016

KŽP Mzdy z HR 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,392 €
Schválené na preplatenie
1,392 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - apríl 2016

KŽP Mzdy z HR 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - apríl 2016

KŽP Mzdy z HR 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
464 €
Schválené na preplatenie
464 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - apríl 2016

KŽP Mzdy z HR 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,204 €
Schválené na preplatenie
2,204 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - apríl 2016

KŽP Mzdy z HR 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

Tarifný plat - 611 - apríl 2016

KŽP Mzdy z HR 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28,509 €
Schválené na preplatenie
28,509 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

Tarifný plat - 611 - apríl 2016

KŽP Mzdy z HR 04/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,733 €
Schválené na preplatenie
1,733 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

Tarifný plat - 611 - máj 2016

KŽP Mzdy z HR 05/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,971 €
Schválené na preplatenie
1,971 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - máj 2016

KŽP Mzdy z HR 05/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
413 €
Schválené na preplatenie
413 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - máj 2016

KŽP Mzdy z HR 05/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,303 €
Schválené na preplatenie
2,303 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

Tarifný plat - 611 - máj 2016

KŽP Mzdy z HR 05/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32,426 €
Schválené na preplatenie
32,426 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - máj 2016

KŽP Mzdy z HR 05/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - máj 2016

KŽP Mzdy z HR 05/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - máj 2016

KŽP Mzdy z HR 05/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,785 €
Schválené na preplatenie
1,785 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

Osobný príplatok - 612001 - máj 2016

KŽP Mzdy z HR 05/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
946 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - máj 2016

KŽP Mzdy z HR 05/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
505 €
Schválené na preplatenie
505 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - máj 2016

KŽP Mzdy z HR 05/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
485 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - máj 2016

KŽP Mzdy z HR 05/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,454 €
Schválené na preplatenie
1,454 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

Osobný príplatok - 612001 - máj 2016

KŽP Mzdy z HR 05/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,558 €
Schválené na preplatenie
15,558 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

Poistné do VZP - 621 - máj 2016

KŽP Mzdy z HR 05/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
174 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - máj 2016

KŽP Mzdy z HR 05/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - máj 2016

KŽP Mzdy z HR 05/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - máj 2016

KŽP Mzdy z HR 05/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

Poistné do VZP - 621 - máj 2016

KŽP Mzdy z HR 05/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,869 €
Schválené na preplatenie
2,869 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - máj 2016

KŽP Mzdy z HR 05/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
140 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - máj 2016

KŽP Mzdy z HR 05/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - máj 2016

KŽP Mzdy z HR 05/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
321 €
Schválené na preplatenie
321 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - máj 2016

KŽP Mzdy z HR 05/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,788 €
Schválené na preplatenie
6,788 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - máj 2016

KŽP Mzdy z HR 05/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
109 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - máj 2016

KŽP Mzdy z HR 05/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
388 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - máj 2016

KŽP Mzdy z HR 05/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
679 €
Schválené na preplatenie
679 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - august 2016

KŽP Mzdy z HR 08/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
395 €
Schválené na preplatenie
395 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

Poistné do VZP - 621 - august 2016

KŽP Mzdy z HR 08/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
168 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

Osobný príplatok - 612001 - august 2016

KŽP Mzdy z HR 08/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,961 €
Schválené na preplatenie
13,961 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - august 2016

KŽP Mzdy z HR 08/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

Tarifný plat - 611 - august 2016

KŽP Mzdy z HR 08/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31,860 €
Schválené na preplatenie
31,860 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - august 2016

KŽP Mzdy z HR 08/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,386 €
Schválené na preplatenie
1,386 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - august 2016

KŽP Mzdy z HR 08/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - august 2016

KŽP Mzdy z HR 08/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - august 2016

KŽP Mzdy z HR 08/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - august 2016

KŽP Mzdy z HR 08/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
462 €
Schválené na preplatenie
462 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - august 2016

KŽP Mzdy z HR 08/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,195 €
Schválené na preplatenie
2,195 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

Tarifný plat - 611 - august 2016

KŽP Mzdy z HR 08/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,937 €
Schválené na preplatenie
1,937 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

Poistné do VZP - 621 - august 2016

KŽP Mzdy z HR 08/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,758 €
Schválené na preplatenie
2,758 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - august 2016

KŽP Mzdy z HR 08/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
133 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - august 2016

KŽP Mzdy z HR 08/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - august 2016

KŽP Mzdy z HR 08/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - august 2016

KŽP Mzdy z HR 08/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
370 €
Schválené na preplatenie
370 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - august 2016

KŽP Mzdy z HR 08/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
107 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - august 2016

KŽP Mzdy z HR 08/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
393 €
Schválené na preplatenie
393 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - august 2016

KŽP Mzdy z HR 08/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,756 €
Schválené na preplatenie
1,756 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - august 2016

KŽP Mzdy z HR 08/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,470 €
Schválené na preplatenie
6,470 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - august 2016

KŽP Mzdy z HR 08/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
235 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - august 2016

KŽP Mzdy z HR 08/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
647 €
Schválené na preplatenie
647 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

Osobný príplatok - 612001 - august 2016

KŽP Mzdy z HR 08/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
849 €
Schválené na preplatenie
849 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - jún 2016

KŽP Mzdy z HR 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,780 €
Schválené na preplatenie
2,780 €
Realizácia
07.07.2016
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - jún 2016

KŽP Mzdy z HR 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
07.07.2016
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - jún 2016

KŽP Mzdy z HR 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
136 €
Realizácia
07.07.2016
Názov

Tarifný plat - 611 - jún 2016

KŽP Mzdy z HR 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,164 €
Schválené na preplatenie
2,164 €
Realizácia
07.07.2016
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - jún 2016

KŽP Mzdy z HR 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
07.07.2016
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - jún 2016

KŽP Mzdy z HR 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,244 €
Schválené na preplatenie
2,244 €
Realizácia
07.07.2016
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - jún 2016

KŽP Mzdy z HR 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
07.07.2016
Názov

Osobný príplatok - 612001 - jún 2016

KŽP Mzdy z HR 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,657 €
Schválené na preplatenie
16,657 €
Realizácia
07.07.2016
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - jún 2016

KŽP Mzdy z HR 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
107 €
Realizácia
07.07.2016
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - jún 2016

KŽP Mzdy z HR 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
169 €
Realizácia
07.07.2016
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - jún 2016

KŽP Mzdy z HR 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
498 €
Realizácia
07.07.2016
Názov

Poistné do VZP - 621 - jún 2016

KŽP Mzdy z HR 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,376 €
Schválené na preplatenie
3,376 €
Realizácia
07.07.2016
Názov

Osobný príplatok - 612001 - jún 2016

KŽP Mzdy z HR 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,012 €
Schválené na preplatenie
1,012 €
Realizácia
07.07.2016
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - jún 2016

KŽP Mzdy z HR 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
819 €
Schválené na preplatenie
819 €
Realizácia
07.07.2016
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - jún 2016

KŽP Mzdy z HR 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
07.07.2016
Názov

Tarifný plat - 611 - jún 2016

KŽP Mzdy z HR 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35,597 €
Schválené na preplatenie
35,597 €
Realizácia
07.07.2016
Názov

Odmeny - 614000 - jún 2016

KŽP Mzdy z HR 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
354 €
Realizácia
07.07.2016
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - jún 2016

KŽP Mzdy z HR 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
468 €
Schválené na preplatenie
468 €
Realizácia
07.07.2016
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - jún 2016

KŽP Mzdy z HR 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
07.07.2016
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - jún 2016

KŽP Mzdy z HR 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
585 €
Schválené na preplatenie
585 €
Realizácia
07.07.2016
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - jún 2016

KŽP Mzdy z HR 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
07.07.2016
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - jún 2016

KŽP Mzdy z HR 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
459 €
Schválené na preplatenie
459 €
Realizácia
07.07.2016
Názov

Poistné do VZP - 621 - jún 2016

KŽP Mzdy z HR 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
07.07.2016
Názov

Odmeny - 614000 - jún 2016

KŽP Mzdy z HR 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,826 €
Schválené na preplatenie
5,826 €
Realizácia
07.07.2016
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - jún 2016

KŽP Mzdy z HR 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,195 €
Schválené na preplatenie
8,195 €
Realizácia
07.07.2016
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - jún 2016

KŽP Mzdy z HR 06/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,756 €
Schválené na preplatenie
1,756 €
Realizácia
07.07.2016
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - november 2016

KŽP Mzdy z HR 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - november 2016

KŽP Mzdy z HR 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
1,188 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - november 2016

KŽP Mzdy z HR 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
508 €
Schválené na preplatenie
508 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - november 2016

KŽP Mzdy z HR 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
697 €
Schválené na preplatenie
697 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

Tarifný plat - 611 - november 2016

KŽP Mzdy z HR 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37,820 €
Schválené na preplatenie
37,820 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - november 2016

KŽP Mzdy z HR 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
194 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

Poistné do VZP - 621- november 2016

KŽP Mzdy z HR 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
310 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - november 2016

KŽP Mzdy z HR 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
203 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

Poistné do VZP - 621- november 2016

KŽP Mzdy z HR 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,099 €
Schválené na preplatenie
5,099 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

Osobný príplatok - 612001 - november 2016

KŽP Mzdy z HR 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,208 €
Schválené na preplatenie
18,208 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - november 2016

KŽP Mzdy z HR 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,187 €
Schválené na preplatenie
3,187 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - november 2016

KŽP Mzdy z HR 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
849 €
Schválené na preplatenie
849 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

Odmeny - 614000 - november 2016

KŽP Mzdy z HR 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,861 €
Schválené na preplatenie
1,861 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

Odmeny - 614000 - november 2016

KŽP Mzdy z HR 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30,617 €
Schválené na preplatenie
30,617 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - november 2016

KŽP Mzdy z HR 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
155 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - november 2016

KŽP Mzdy z HR 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,032 €
Schválené na preplatenie
4,032 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - november 2016

KŽP Mzdy z HR 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - november 2016

KŽP Mzdy z HR 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
722 €
Schválené na preplatenie
722 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - november 2016

KŽP Mzdy z HR 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
245 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - november 2016

KŽP Mzdy z HR 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,546 €
Schválené na preplatenie
2,546 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

Osobný príplatok - 612001 - november 2016

KŽP Mzdy z HR 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,107 €
Schválené na preplatenie
1,107 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - november 2016

KŽP Mzdy z HR 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - november 2016

KŽP Mzdy z HR 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,883 €
Schválené na preplatenie
11,883 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

Tarifný plat - 611 - november 2016

KŽP Mzdy z HR 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,299 €
Schválené na preplatenie
2,299 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - november 2016

KŽP Mzdy z HR 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - november 2016

KŽP Mzdy z HR 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

Poistné do VZP - 621- október 2016

KŽP Mzdy z HR 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
239 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - október 2016

KŽP Mzdy z HR 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - október 2016

KŽP Mzdy z HR 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
552 €
Schválené na preplatenie
552 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - október 2016

KŽP Mzdy z HR 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
150 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Odmeny - 614000 - október 2016

KŽP Mzdy z HR 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,107 €
Schválené na preplatenie
1,107 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Tarifný plat - 611 - október 2016

KŽP Mzdy z HR 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,902 €
Schválené na preplatenie
1,902 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Tarifný plat - 611 - október 2016

KŽP Mzdy z HR 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31,296 €
Schválené na preplatenie
31,296 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Odmeny - 614000 - október 2016

KŽP Mzdy z HR 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,212 €
Schválené na preplatenie
18,212 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Poistné do VZP - 621- október 2016

KŽP Mzdy z HR 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,929 €
Schválené na preplatenie
3,929 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - október 2016

KŽP Mzdy z HR 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
118 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - október 2016

KŽP Mzdy z HR 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Osobný príplatok - 612001 - október 2016

KŽP Mzdy z HR 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,586 €
Schválené na preplatenie
15,586 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Na invalidné poistenie - 625004 - október 2016

KŽP Mzdy z HR 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,944 €
Schválené na preplatenie
1,944 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - október 2016

KŽP Mzdy z HR 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
907 €
Schválené na preplatenie
907 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Osobný príplatok - 612001 - október 2016

KŽP Mzdy z HR 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
947 €
Schválené na preplatenie
947 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - október 2016

KŽP Mzdy z HR 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
365 €
Schválené na preplatenie
365 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - október 2016

KŽP Mzdy z HR 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,074 €
Schválené na preplatenie
9,074 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - 623 - október 2016

KŽP Mzdy z HR 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,476 €
Schválené na preplatenie
2,476 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - október 2016

KŽP Mzdy z HR 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
629 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - október 2016

KŽP Mzdy z HR 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,078 €
Schválené na preplatenie
3,078 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - október 2016

KŽP Mzdy z HR 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
523 €
Schválené na preplatenie
523 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - október 2016

KŽP Mzdy z HR 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - október 2016

KŽP Mzdy z HR 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
648 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Na nemocenské poistenie - 625001 - október 2016

KŽP Mzdy z HR 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - október 2016

KŽP Mzdy z HR 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
187 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Náhrady príjmu - 642015 - október 2016

KŽP Mzdy z HR 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - 612002 - december 2016

KŽP Mzdy z HR 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
192 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - december 2016

KŽP Mzdy z HR 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
394 €
Schválené na preplatenie
394 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Osobný príplatok - 612001 - december 2016

KŽP Mzdy z HR 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
924 €
Schválené na preplatenie
924 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Na starobné poistenie - 625002 - december 2016

KŽP Mzdy z HR 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
419 €
Schválené na preplatenie
419 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - december 2016

KŽP Mzdy z HR 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
493 €
Schválené na preplatenie
493 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 625007 - december 2016

KŽP Mzdy z HR 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,341 €
Schválené na preplatenie
2,341 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Na úrazové poistenie - 625003 - december 2016

KŽP Mzdy z HR 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti - 625005 - december 2016

KŽP Mzdy z HR 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
05.01.2017