Popis projektu

Národný projekt dopĺňa ostatné projekty „Take away“ balíka (zameraných na terénnu sociálnu prácu, činnosť komunitných centier a asistenciu pri vysporadúvaní pozemkov pod rómskymi obydliami) v 150 obciach s najvyššou mierou indexu podrozvinutosti v SR.

je vytváraním inkluzívneho prostredia v materskej škole (MŠ) a prostredníctvom práce s rodinou (PsR) zvýšiť počet detí z marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov, ktoré navštevujú MŠ. Ciele NP budú dosahované prostredníctvom aktivít, zameraných na vytváranie podmienok pre účasť detí z MRK v MŠ najmä prostredníctvom PsR, materiálnou podporou a skvalitňovaním výchovno-vzdelávacieho procesu. V MŠ budú pôsobiť asistenti učiteľa a odborní zamestnanci ako členovia inkluzívnych tímov. Inkluzívne tímy na základe autoevalvácie pripravia a postupne implementujú akčné plány zmeny MŠ v prospech posilnenia inklúzie. Súčasťou sú vzdelávacie a inštruktážne odborné podujatia, mikroregionálne stretnutia inkluzívnych tímov, tvorba a adaptácia metodík, ktoré vedú k zlepšeniu informovanosti a spolupráce s cieľovými skupinami.

bude zabezpečovať riadiaci tím (hlavný projektový manažér, 9 projektových manažérov, právnička a office manažérka), ktorý je zodpovedný za komunikáciu vo vzťahu k oprávneným užívateľom a reportovanie (príprava monitorovacích správ a žiadostí o platbu a ďalších povinností). Metodickú(obsahovú) a koordinačnú činnosť priamo v regiónoch zabezpečuje projektový tím (metodik a 9 regionálnych koordinátorov), ktorý realizuje podaktivity, monitoruje a zbiera údaje, zabezpečuje zlepšenie spolupráce a informovanosti s cieľovými skupinami a pod.

sú deti z MRK, rodičia, príslušníci a obyvatelia MRK.

  • 150 MŠ zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho vzdelávania,

  • 235 asistentov učiteľa a 145 odborných zamestnancov, 

  • 4000 detí z MRK, ktoré absolvovali aspoň jeden rok predškolskej dochádzky v podporených materských školách.

Viac
Subjekt
Úrad vlády Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Košický kraj, Prešovský kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2017 - 01.12.2020
Celková suma
10,955,955 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
5,137,774 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Systematická podpora účasti detí z pros…
Typ
Systematická podpor…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
01.01.2017
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Systematická podpora účasti detí z pros…
Typ
Systematická podpor…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
01.01.2017
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.02.2021
Riziko
-
Názov
Počet pracovníkov vo výchovno - vzdelávacom procese zapojených do projektu
Hodnota
448,0 (osoby)
Cieľ
380,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
24.02.2021
Riziko
-
Názov
Počet osôb z MRK, ktoré sa zamestnali na pozíciách vo výchovno-vzdelávacom procese zapojených do projektu
Hodnota
108,0 (osoby)
Cieľ
100,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
24.02.2021
Riziko
-
Názov
Počet detí z MRK, ktoré absolvovali minimálne jeden rok v podporených materských školách
Hodnota
4251,0 (osoby)
Cieľ
4000,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
24.02.2021
Riziko
-
Názov
Počet materských škôl zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho vzdelávania
Hodnota
122,0 (materská škola)
Cieľ
123,0 (materská škola)
Naposledy aktualizované
24.02.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 12/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 12/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
78 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 12/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 12/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 12/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
231 €
Schválené na preplatenie
231 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 12/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 12/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
165 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 12/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 12/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
581 €
Schválené na preplatenie
581 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 12/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,035 €
Schválené na preplatenie
1,035 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 06/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
69 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 06/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
208 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 06/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
972 €
Schválené na preplatenie
972 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 06/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
97 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 06/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
359 €
Schválené na preplatenie
359 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 06/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 06/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
335 €
Schválené na preplatenie
335 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 06/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
330 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 06/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,610 €
Schválené na preplatenie
2,610 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 06/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 06/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,332 €
Schválené na preplatenie
4,332 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 05/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
226 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 05/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 05/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,056 €
Schválené na preplatenie
254 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 05/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 05/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
389 €
Schválené na preplatenie
181 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 05/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 05/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
150 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 05/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,255 €
Schválené na preplatenie
560 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 05/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,686 €
Schválené na preplatenie
1,101 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 05/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 05/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 05/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 9/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 9/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
78 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 9/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 9/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 9/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 9/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 04/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 04/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 04/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 04/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,327 €
Schválené na preplatenie
516 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 9/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 9/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
977 €
Schválené na preplatenie
977 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 9/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 9/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 9/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 9/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 9/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 9/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 04/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 04/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 04/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 04/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 04/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 04/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 04/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 04/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 04/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 04/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 04/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 04/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
359 €
Schválené na preplatenie
166 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 04/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 04/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,118 €
Schválené na preplatenie
1,145 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 9/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 9/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 9/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 9/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
629 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 9/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 9/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
229 €
Schválené na preplatenie
229 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 04/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 04/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
902 €
Schválené na preplatenie
233 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 4/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 4/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
418 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 04/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 04/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 4/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 4/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
975 €
Schválené na preplatenie
975 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 4/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 4/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 4/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 4/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 04/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 04/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,083 €
Schválené na preplatenie
1,083 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
316 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
226 €
Schválené na preplatenie
226 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
650 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
524 €
Schválené na preplatenie
524 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
107 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 11/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
647 €
Schválené na preplatenie
647 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 11/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 11/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 11/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 4/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 4/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 4/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 4/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 4/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 4/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
195 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 4/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 4/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 11/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 11/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
273 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 11/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 11/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
332 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 11/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
969 €
Schválené na preplatenie
969 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 11/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
195 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 11/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 4/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 4/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,297 €
Schválené na preplatenie
493 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,486 €
Schválené na preplatenie
1,168 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
398 €
Schválené na preplatenie
98 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,174 €
Schválené na preplatenie
289 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
439 €
Schválené na preplatenie
206 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,600 €
Schválené na preplatenie
400 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2018
Názov

NP PRIM 903 - Paušálne výdavky

NP PRIM 903 - Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22,723 €
Schválené na preplatenie
15,083 €
Realizácia
07.08.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 3/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 3/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 3/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 3/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
465 €
Schválené na preplatenie
465 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 3/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 3/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
928 €
Schválené na preplatenie
928 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 3/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 3/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 3/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 3/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 3/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 3/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 3/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 3/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 3/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 3/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
195 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 3/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 3/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 8/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 8/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,076 €
Schválené na preplatenie
1,076 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 8/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 8/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 8/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 8/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 8/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 8/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 8/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 8/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 8/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 8/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
225 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 8/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 8/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 8/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 8/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
161 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 2/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 2/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
928 €
Schválené na preplatenie
928 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 2/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 2/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
465 €
Schválené na preplatenie
465 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 2/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 2/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 2/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 2/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 2/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 2/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
195 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 2/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 2/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 2/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 2/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 2/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 2/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 2/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 2/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 8/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 8/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
530 €
Schválené na preplatenie
530 €
Realizácia
08.09.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 7/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 7/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
08.08.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 7/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 7/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
08.08.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 1/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 1/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 1/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 1/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
718 €
Schválené na preplatenie
612 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 1/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 1/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
61 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 1/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 1/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 1/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 1/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 1/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 1/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 7/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 7/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
08.08.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 7/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 7/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
08.08.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 7/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 7/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
08.08.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 7/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 7/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
08.08.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 7/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 7/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
244 €
Schválené na preplatenie
244 €
Realizácia
08.08.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 7/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 7/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,150 €
Schválené na preplatenie
1,150 €
Realizácia
08.08.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 1/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 1/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 1/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 1/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 5/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 5/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
928 €
Schválené na preplatenie
928 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 5/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 5/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 5/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 5/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 5/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 5/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
195 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 5/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 5/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 7/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 7/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
195 €
Realizácia
08.08.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 02/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 02/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 02/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 02/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 02/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 02/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 02/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 02/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 5/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 5/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
465 €
Schválené na preplatenie
465 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 5/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 5/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 02/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 02/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
233 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 02/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 02/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 5/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 5/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 5/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 5/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 02/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 02/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
166 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 02/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 02/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
508 €
Schválené na preplatenie
508 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 02/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 02/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,153 €
Schválené na preplatenie
1,153 €
Realizácia
08.03.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
08.02.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
08.02.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
166 €
Realizácia
08.02.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
233 €
Realizácia
08.02.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
560 €
Realizácia
08.02.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,101 €
Schválené na preplatenie
1,101 €
Realizácia
08.02.2018
Názov

NP PRIM 903 Paušálne výdavky k SH 08/2018

NP PRIM 903 Paušálne výdavky k SH 08/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,782 €
Schválené na preplatenie
7,645 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
08.02.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
08.02.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
08.02.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 6/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 6/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 6/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 6/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
195 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 6/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 6/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 08/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 08/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 6/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 6/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 6/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 6/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 6/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 6/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 6/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 6/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
444 €
Schválené na preplatenie
444 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 6/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 6/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
950 €
Schválené na preplatenie
950 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 6/2017

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 6/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 08/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 08/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,367 €
Schválené na preplatenie
13,060 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 08/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 08/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,044 €
Schválené na preplatenie
4,044 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 08/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 08/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,142 €
Schválené na preplatenie
1,111 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 08/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 08/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
606 €
Schválené na preplatenie
606 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 08/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 08/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 08/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 08/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,446 €
Schválené na preplatenie
2,403 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 08/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 08/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
137 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 08/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 08/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
524 €
Schválené na preplatenie
515 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 08/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 08/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 08/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 08/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
830 €
Schválené na preplatenie
815 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

NP PRIM 903 Paušálne výdavky k SH 07/2018

NP PRIM 903 Paušálne výdavky k SH 07/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,299 €
Schválené na preplatenie
5,535 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 07/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 07/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
492 €
Schválené na preplatenie
373 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

NP PRIM 903 Paušálne výdavky k SH 08/2018

NP PRIM 903 Paušálne výdavky k SH 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,268 €
Schválené na preplatenie
7,268 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 09/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,439 €
Schválené na preplatenie
11,439 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 07/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 07/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
124 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 07/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 07/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
778 €
Schválené na preplatenie
590 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 07/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 07/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,044 €
Schválené na preplatenie
745 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 07/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 07/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,215 €
Schválené na preplatenie
9,111 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 07/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 07/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,163 €
Schválené na preplatenie
3,312 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 07/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 07/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 07/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 07/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
594 €
Schválené na preplatenie
498 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 07/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 07/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
229 €
Schválené na preplatenie
174 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 07/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 07/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,294 €
Schválené na preplatenie
1,740 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 07/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 07/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
99 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

NP PRIM 903 Paušálne výdavky k SH 10/2018 a 11/2018

NP PRIM 903 Paušálne výdavky k SH 10/2018 a 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23,265 €
Schválené na preplatenie
23,201 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 09/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,410 €
Schválené na preplatenie
4,410 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 09/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
118 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 09/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 09/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
893 €
Schválené na preplatenie
893 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 09/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
704 €
Schválené na preplatenie
704 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 09/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
223 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 09/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,235 €
Schválené na preplatenie
2,235 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 09/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
128 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 09/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
479 €
Schválené na preplatenie
479 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 11/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,754 €
Schválené na preplatenie
3,754 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 09/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
160 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 09/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
758 €
Schválené na preplatenie
758 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 09/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
393 €
Schválené na preplatenie
393 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

NP PRIM 903 Paušálne výdavky k SH transfery za 10/2018

NP PRIM 903 Paušálne výdavky k SH transfery za 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20,188 €
Schválené na preplatenie
20,124 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

Obec Zlaté Klasy NP PRIM 10/2018

Obec Zlaté Klasy NP PRIM 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
498 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Obec Zemplínska Teplica NP PRIM 10/2018

Obec Zemplínska Teplica NP PRIM 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,177 €
Schválené na preplatenie
2,177 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 11/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
368 €
Schválené na preplatenie
368 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 11/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,405 €
Schválené na preplatenie
1,405 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 11/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,000 €
Schválené na preplatenie
5,000 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 11/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 11/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,025 €
Schválené na preplatenie
8,025 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 11/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,279 €
Schválené na preplatenie
1,279 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 11/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,656 €
Schválené na preplatenie
3,464 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 11/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,338 €
Schválené na preplatenie
1,338 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 11/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
257 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 11/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
781 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 11/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
225 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 11/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,471 €
Schválené na preplatenie
11,471 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

Obec Zámutov NP PRIM 10/2018

Obec Zámutov NP PRIM 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,276 €
Schválené na preplatenie
1,276 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

Mesto Veľké Kapušany NP PRIM 10/2018

Mesto Veľké Kapušany NP PRIM 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
909 €
Schválené na preplatenie
909 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

Obec Varhaňovce NP PRIM 10/2018

Obec Varhaňovce NP PRIM 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,999 €
Schválené na preplatenie
2,999 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
3,600 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,170 €
Schválené na preplatenie
1,170 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
246 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
739 €
Schválené na preplatenie
739 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
197 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,126 €
Schválené na preplatenie
3,126 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
345 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,241 €
Schválené na preplatenie
1,241 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,222 €
Schválené na preplatenie
1,222 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
123 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,104 €
Schválené na preplatenie
8,104 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,812 €
Schválené na preplatenie
12,812 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

NP PRIM 903 Paušálne výdavky k SH 12/2018

NP PRIM 903 Paušálne výdavky k SH 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,305 €
Schválené na preplatenie
9,146 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

Obec Toporec NP PRIM 10/2018

Obec Toporec NP PRIM 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,035 €
Schválené na preplatenie
1,035 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Obec Sučany NP PRIM 10/2018

Obec Sučany NP PRIM 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
637 €
Schválené na preplatenie
637 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

Obec Stráne pod Tatrami NP PRIM 10/2018

Obec Stráne pod Tatrami NP PRIM 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,149 €
Schválené na preplatenie
1,149 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

Obec Spišský Štiavnik NP PRIM 10/2018

Obec Spišský Štiavnik NP PRIM 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,486 €
Schválené na preplatenie
1,486 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Mesto Spišská Nová Ves NP PRIM 10/2018

Mesto Spišská Nová Ves NP PRIM 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
4,800 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Obec Slavkovce NP PRIM 10/2018

Obec Slavkovce NP PRIM 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,455 €
Schválené na preplatenie
1,412 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

Obec Sečovce NP PRIM 10/2018

Obec Sečovce NP PRIM 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,236 €
Schválené na preplatenie
1,236 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

Obec Sačurov NP PRIM 10/2018

Obec Sačurov NP PRIM 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,808 €
Schválené na preplatenie
3,808 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

Obec Pavlovce nad Uhom NP PRIM 10/2018

Obec Pavlovce nad Uhom NP PRIM 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,026 €
Schválené na preplatenie
1,026 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Obec Ostrovany NP PRIM 10/2018

Obec Ostrovany NP PRIM 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,791 €
Schválené na preplatenie
1,791 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Obec Malčice NP PRIM 10/2018

Obec Malčice NP PRIM 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,491 €
Schválené na preplatenie
1,436 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

Mesto Lipany NP PRIM 10/2018

Mesto Lipany NP PRIM 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,873 €
Schválené na preplatenie
3,873 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

Obec Kuzmice NP PRIM 10/2018

Obec Kuzmice NP PRIM 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,349 €
Schválené na preplatenie
1,349 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

Obec Krížová Ves NP PRIM 10/2018

Obec Krížová Ves NP PRIM 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,098 €
Schválené na preplatenie
3,004 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

Obec Krásnohorské Podhradie NP PRIM 10/2018

Obec Krásnohorské Podhradie NP PRIM 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,018 €
Schválené na preplatenie
1,018 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Mesto Kežmarok NP PRIM 10/2018

Mesto Kežmarok NP PRIM 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,381 €
Schválené na preplatenie
2,381 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

Obec Kecerovce NP PRIM 10/2018

Obec Kecerovce NP PRIM 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
845 €
Schválené na preplatenie
845 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

Obec Kamenná Poruba NP PRIM 10/2018

Obec Kamenná Poruba NP PRIM 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,885 €
Schválené na preplatenie
1,885 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

Obec Jastrabie nad Topľou NP PRIM 10/2018

Obec Jastrabie nad Topľou NP PRIM 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
1,252 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Obec Jarovnice NP PRIM 10/2018

Obec Jarovnice NP PRIM 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,939 €
Schválené na preplatenie
3,939 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Obec Chminianske Jakubovany NP PRIM 10/2018

Obec Chminianske Jakubovany NP PRIM 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
720 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

Obec Huncovce NP PRIM 10/2018

Obec Huncovce NP PRIM 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,460 €
Schválené na preplatenie
2,460 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Mesto Giraltovce NP PRIM 10/2018

Mesto Giraltovce NP PRIM 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,749 €
Schválené na preplatenie
1,749 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

Obec Gelnica NP PRIM 10/2018

Obec Gelnica NP PRIM 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,338 €
Schválené na preplatenie
1,338 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

Obec Drahňov NP PRIM 10/2018

Obec Drahňov NP PRIM 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
601 €
Schválené na preplatenie
601 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

Obec Doľany NP PRIM 10/2018

Obec Doľany NP PRIM 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,096 €
Schválené na preplatenie
2,096 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

Obec Čičava NP PRIM 10/2018

Obec Čičava NP PRIM 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,839 €
Schválené na preplatenie
1,839 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

Mesto Brezno NP PRIM 10/2018

Mesto Brezno NP PRIM 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,128 €
Schválené na preplatenie
1,128 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Obec Banské NP PRIM 10/2018

Obec Banské NP PRIM 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,834 €
Schválené na preplatenie
1,834 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 12/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,105 €
Schválené na preplatenie
1,105 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

Mesto Stará Ľubovňa NP PRIM 10/2018

Mesto Stará Ľubovňa NP PRIM 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
874 €
Schválené na preplatenie
874 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 12/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 12/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,975 €
Schválené na preplatenie
12,494 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 12/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,580 €
Schválené na preplatenie
1,580 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 12/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,006 €
Schválené na preplatenie
1,006 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 12/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
199 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 12/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
597 €
Schválené na preplatenie
597 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 12/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
169 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 12/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,781 €
Schválené na preplatenie
2,781 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 12/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
278 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 12/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
885 €
Schválené na preplatenie
885 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 12/2018

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,612 €
Schválené na preplatenie
6,612 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

Obec Chmiňany NP PRIM 10/2018

Obec Chmiňany NP PRIM 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
530 €
Schválené na preplatenie
530 €
Realizácia
30.01.2019
Názov

Mesto Trebišov NP PRIM 10/2018

Mesto Trebišov NP PRIM 10/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,832 €
Schválené na preplatenie
1,832 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

Mesto Brezno NP PRIM 11/2018

Mesto Brezno NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,128 €
Schválené na preplatenie
1,128 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

Obec Banské NP PRIM 11/2018

Obec Banské NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,920 €
Schválené na preplatenie
1,920 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

Obec Čičava NP PRIM 11/2018

Obec Čičava NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,945 €
Schválené na preplatenie
1,945 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

Obec Bystré NP PRIM 11/2018

Obec Bystré NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,741 €
Schválené na preplatenie
2,741 €
Realizácia
30.01.2019
Názov

Obec Doľany NP PRIM 11/2018

Obec Doľany NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,096 €
Schválené na preplatenie
2,096 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

Obec Družstevná pri Hornáde NP PRIM 11/2018

Obec Družstevná pri Hornáde NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
666 €
Schválené na preplatenie
666 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

Obec Drahňov NP PRIM 11/2018

Obec Drahňov NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,505 €
Schválené na preplatenie
1,505 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

Obec Gemerská Ves NP PRIM 11/2018

Obec Gemerská Ves NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
818 €
Schválené na preplatenie
818 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

Obec Gelnica NP PRIM 11/2018

Obec Gelnica NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,885 €
Schválené na preplatenie
2,885 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

Obec Hodruša Hámre NP PRIM 11/2018

Obec Hodruša Hámre NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,287 €
Schválené na preplatenie
1,287 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

Obec Huncovce NP PRIM 11/2018

Obec Huncovce NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,270 €
Schválené na preplatenie
3,270 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

Obec Chminianske Jakubovany NP PRIM 11/2018

Obec Chminianske Jakubovany NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,248 €
Schválené na preplatenie
2,248 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

Mesto Giraltovce NP PRIM 11/2018

Mesto Giraltovce NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,656 €
Schválené na preplatenie
1,656 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

Obec Holumnica NP PRIM 11/2018

Obec Holumnica NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,316 €
Schválené na preplatenie
1,316 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

Obec Chmiňany NP PRIM 11/2018

Obec Chmiňany NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
936 €
Schválené na preplatenie
936 €
Realizácia
30.01.2019
Názov

Obec Ihľany NP PRIM 11/2018

Obec Ihľany NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,327 €
Schválené na preplatenie
1,327 €
Realizácia
30.01.2019
Názov

Obec Jastrabie nad Topľou NP PRIM 11/2018

Obec Jastrabie nad Topľou NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,428 €
Schválené na preplatenie
1,428 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

Obec Kecerovce NP PRIM 11/2018

Obec Kecerovce NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
710 €
Schválené na preplatenie
710 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

Obec Jarovnice NP PRIM 11/2018

Obec Jarovnice NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,939 €
Schválené na preplatenie
3,939 €
Realizácia
30.01.2019
Názov

Obec Kamenná Poruba NP PRIM 11/2018

Obec Kamenná Poruba NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,005 €
Schválené na preplatenie
2,005 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

Obec Kozárovce NP PRIM 11/2018

Obec Kozárovce NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
891 €
Schválené na preplatenie
891 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

Mesto Kežmarok NP PRIM 11/2018

Mesto Kežmarok NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,347 €
Schválené na preplatenie
2,347 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

Obec Krížová Ves NP PRIM 11/2018

Obec Krížová Ves NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,098 €
Schválené na preplatenie
3,098 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

Obec Krásnohorské Podhradie NP PRIM 11/2018

Obec Krásnohorské Podhradie NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,895 €
Schválené na preplatenie
1,895 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

Obec Levice NP PRIM 11/2018

Obec Levice NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,446 €
Schválené na preplatenie
1,446 €
Realizácia
01.02.2019
Názov

Obec Kuzmice NP PRIM 11/2018

Obec Kuzmice NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,615 €
Schválené na preplatenie
2,615 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

Obec Malčice NP PRIM 11/2018

Obec Malčice NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,912 €
Schválené na preplatenie
1,912 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

Mesto Lipany NP PRIM 11/2018

Mesto Lipany NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,007 €
Schválené na preplatenie
4,007 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

Mesto Medzev NP PRIM 12/2018

Mesto Medzev NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,719 €
Schválené na preplatenie
1,719 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

Mesto Michalovce NP PRIM 11/2018

Mesto Michalovce NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,599 €
Schválené na preplatenie
1,599 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

Obec Nacina Ves NP PRIM 11/2018

Obec Nacina Ves NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,945 €
Schválené na preplatenie
1,945 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

Obec Ostrovany NP PRIM 11/2018

Obec Ostrovany NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,885 €
Schválené na preplatenie
1,885 €
Realizácia
30.01.2019
Názov

Obec Pavlovce nad Uhom NP PRIM 11/2018

Obec Pavlovce nad Uhom NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,777 €
Schválené na preplatenie
1,777 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

Obec Podhorany NP PRIM 11/2018

Obec Podhorany NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,230 €
Schválené na preplatenie
1,230 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

Obec Raslavice NP PRIM 12/2018

Obec Raslavice NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,116 €
Schválené na preplatenie
2,116 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

Obec Rudňany NP PRIM 11/2018

Obec Rudňany NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,728 €
Schválené na preplatenie
1,728 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

Obec Sačurov NP PRIM 11/2018

Obec Sačurov NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,808 €
Schválené na preplatenie
3,808 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

Obec Slavkovce NP PRIM 11/2018

Obec Slavkovce NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,455 €
Schválené na preplatenie
1,455 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

Obec Smižany NP PRIM 11/2018

Obec Smižany NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,789 €
Schválené na preplatenie
2,789 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

Obec Spišská Teplica NP PRIM 11/2018

Obec Spišská Teplica NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,847 €
Schválené na preplatenie
2,847 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

Obec Spišský Štiavnik NP PRIM 11/2018

Obec Spišský Štiavnik NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,766 €
Schválené na preplatenie
1,766 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

Obec Stráne pod Tatrami NP PRIM 11/2018

Obec Stráne pod Tatrami NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,022 €
Schválené na preplatenie
2,022 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

Obec Telgárt NP PRIM 11/2018

Obec Telgárt NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
854 €
Schválené na preplatenie
854 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

Obec Vaľkovňa NP PRIM 11/2018

Obec Vaľkovňa NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
891 €
Schválené na preplatenie
891 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

Mesto Veľké Kapušany NP PRIM 11/2018

Mesto Veľké Kapušany NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,859 €
Schválené na preplatenie
1,859 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

Obec Zámutov NP PRIM 11/2018

Obec Zámutov NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,072 €
Schválené na preplatenie
2,072 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

Obec Zlaté Klasy NP PRIM 11/2018

Obec Zlaté Klasy NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
651 €
Schválené na preplatenie
651 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

NP PRIM 903 Paušálne výdavky k SH transfery za 11/2018

NP PRIM 903 Paušálne výdavky k SH transfery za 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36,395 €
Schválené na preplatenie
36,395 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

Obec Komjatice NP PRIM 11/2018

Obec Komjatice NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,374 €
Schválené na preplatenie
1,374 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

Obec Soľ NP PRIM 11/2018

Obec Soľ NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,945 €
Schválené na preplatenie
1,945 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

Obec Spišské Tomášovce NP PRIM 11/2018

Obec Spišské Tomášovce NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,596 €
Schválené na preplatenie
1,596 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

Mesto Stará Ľubovňa NP PRIM 11/2018

Mesto Stará Ľubovňa NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,804 €
Schválené na preplatenie
1,804 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

Obec Sučany NP PRIM 11/2018

Obec Sučany NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
926 €
Schválené na preplatenie
926 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

Obec Toporec NP PRIM 11/2018

Obec Toporec NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,054 €
Schválené na preplatenie
1,054 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

Obec Varhaňovce NP PRIM 11/2018

Obec Varhaňovce NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,054 €
Schválené na preplatenie
3,054 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

Obec Vikartovce NP PRIM 11/2018

Obec Vikartovce NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,762 €
Schválené na preplatenie
1,762 €
Realizácia
01.02.2019
Názov

Obec Zemplínska Teplica NP PRIM 11/2018

Obec Zemplínska Teplica NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,647 €
Schválené na preplatenie
2,647 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

Obec Žbince NP PRIM 11/2018

Obec Žbince NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,839 €
Schválené na preplatenie
1,839 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2019

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,020 €
Schválené na preplatenie
13,020 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2019

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2019

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2019

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
997 €
Schválené na preplatenie
997 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2019

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,288 €
Schválené na preplatenie
2,288 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2019

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
217 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2019

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,042 €
Schválené na preplatenie
1,042 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2019

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
304 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2019

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
651 €
Schválené na preplatenie
651 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2018 odmeny

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2018 odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
74 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2019

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,172 €
Schválené na preplatenie
1,172 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2018 odmeny

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2018 odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,267 €
Schválené na preplatenie
5,267 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2018 odmeny

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2018 odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2018 odmeny

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2018 odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
348 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2018 odmeny

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2018 odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
737 €
Schválené na preplatenie
737 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2018 odmeny

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2018 odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
179 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2019

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,913 €
Schválené na preplatenie
1,913 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2019

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
175 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2019

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,985 €
Schválené na preplatenie
6,985 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2019

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 01/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
206 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

NP PRIM 903 Paušálne výdavky k SH mzdy 01/2019

NP PRIM 903 Paušálne výdavky k SH mzdy 01/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,590 €
Schválené na preplatenie
9,590 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

Mesto Veľká Lomnica NP PRIM 01/2019

Mesto Veľká Lomnica NP PRIM 01/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,106 €
Schválené na preplatenie
3,106 €
Realizácia
13.03.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2018 odmeny

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2018 odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
250 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2018 odmeny

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2018 odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2018 odmeny

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 10/2018 odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
158 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

NP PRIM 903 Paušálne výdavky k SH 10/2018 - odmeny

NP PRIM 903 Paušálne výdavky k SH 10/2018 - odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,346 €
Schválené na preplatenie
2,346 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Obec Sučany NP PRIM 12/2018

Obec Sučany NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
332 €
Realizácia
13.03.2019
Názov

NP PRIM 903 Paušálne výdavky k SH transfery za 12/2018

NP PRIM 903 Paušálne výdavky k SH transfery za 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44,702 €
Schválené na preplatenie
44,694 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Obec Stráne pod Tatrami NP PRIM 12/2018

Obec Stráne pod Tatrami NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,018 €
Schválené na preplatenie
2,018 €
Realizácia
13.03.2019
Názov

Obec Sečovce NP PRIM 12/2018

Obec Sečovce NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,885 €
Schválené na preplatenie
1,885 €
Realizácia
13.03.2019
Názov

Mesto Veľká Lomnica NP PRIM 12/2018

Mesto Veľká Lomnica NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,715 €
Schválené na preplatenie
2,715 €
Realizácia
13.03.2019
Názov

Obec Rudňany NP PRIM 12/2018

Obec Rudňany NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,728 €
Schválené na preplatenie
1,728 €
Realizácia
13.03.2019
Názov

Obec Žbince NP PRIM 12/2018

Obec Žbince NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,244 €
Schválené na preplatenie
1,244 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Mesto Kežmarok NP PRIM 12/2018

Mesto Kežmarok NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,180 €
Schválené na preplatenie
2,180 €
Realizácia
13.03.2019
Názov

Obec Jasov NP PRIM 12/2018

Obec Jasov NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
879 €
Schválené na preplatenie
879 €
Realizácia
13.03.2019
Názov

Mesto Giraltovce NP PRIM 12/2018

Mesto Giraltovce NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
872 €
Schválené na preplatenie
872 €
Realizácia
13.03.2019
Názov

Obec Drahňov NP PRIM 12/2018

Obec Drahňov NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,123 €
Schválené na preplatenie
2,123 €
Realizácia
13.03.2019
Názov

Obec Čaklov NP PRIM 12/2018

Obec Čaklov NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,897 €
Schválené na preplatenie
2,897 €
Realizácia
13.03.2019
Názov

Obec Zemplínska Teplica NP PRIM 12/2018

Obec Zemplínska Teplica NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,189 €
Schválené na preplatenie
2,189 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Obec Vikartovce NP PRIM 12/2018

Obec Vikartovce NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,807 €
Schválené na preplatenie
1,807 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Mesto Veľké Kapušany NP PRIM 12/2018

Mesto Veľké Kapušany NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,318 €
Schválené na preplatenie
4,318 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Mesto Trebišov NP PRIM 12/2018

Mesto Trebišov NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,101 €
Schválené na preplatenie
2,101 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Obec Spišský Štiavnik NP PRIM 12/2018

Obec Spišský Štiavnik NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,766 €
Schválené na preplatenie
1,766 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Obec Spišská Teplica NP PRIM 12/2018

Obec Spišská Teplica NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,847 €
Schválené na preplatenie
2,847 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Obec Slavkovce NP PRIM 12/2018

Obec Slavkovce NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,325 €
Schválené na preplatenie
1,325 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Obec Pavlovce nad Uhom NP PRIM 12/2018

Obec Pavlovce nad Uhom NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,777 €
Schválené na preplatenie
1,777 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Mesto Michalovce NP PRIM 12/2018

Mesto Michalovce NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,806 €
Schválené na preplatenie
1,806 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Mesto Lipany NP PRIM 12/2018

Mesto Lipany NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,967 €
Schválené na preplatenie
3,967 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Obec Kecerovce NP PRIM 12/2018

Obec Kecerovce NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
891 €
Schválené na preplatenie
891 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Obec Hodruša Hámre NP PRIM 12/2018

Obec Hodruša Hámre NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
967 €
Schválené na preplatenie
967 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Mesto Gelnica NP PRIM 12/2018

Mesto Gelnica NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,885 €
Schválené na preplatenie
2,885 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Obec Zlaté Klasy NP PRIM 12/2018

Obec Zlaté Klasy NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
891 €
Schválené na preplatenie
891 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Obec Zámutov NP PRIM 12/2018

Obec Zámutov NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,072 €
Schválené na preplatenie
2,072 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Obec Veľké Blahovo NP PRIM 12/2018

Obec Veľké Blahovo NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
891 €
Schválené na preplatenie
891 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Obec Varhaňovce NP PRIM 12/2018

Obec Varhaňovce NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,975 €
Schválené na preplatenie
2,975 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Mesto Vaľkovňa NP PRIM 12/2018

Mesto Vaľkovňa NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,023 €
Schválené na preplatenie
1,023 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Mesto Trebišov NP PRIM 11/2018

Mesto Trebišov NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
2,100 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 02/2019

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 02/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
357 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

Obec Toporec NP PRIM 12/2018

Obec Toporec NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,057 €
Schválené na preplatenie
1,057 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 02/2019

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 02/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,798 €
Schválené na preplatenie
2,798 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 02/2019

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 02/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 02/2019

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 02/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
765 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 02/2019

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 02/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
255 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 02/2019

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 02/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,220 €
Schválené na preplatenie
1,220 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 02/2019

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 02/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,702 €
Schválené na preplatenie
4,702 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

Obec Telgárt NP PRIM 12/2018

Obec Telgárt NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
854 €
Schválené na preplatenie
854 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Obec Spišské Tomášovce NP PRIM 12/2018

Obec Spišské Tomášovce NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,084 €
Schválené na preplatenie
2,084 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Obec Smižany NP PRIM 12/2018

Obec Smižany NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,789 €
Schválené na preplatenie
2,789 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Obec Sečovce NP PRIM 11/2018

Obec Sečovce NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,885 €
Schválené na preplatenie
1,885 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Obec Sačurov NP PRIM 12/2018

Obec Sačurov NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,311 €
Schválené na preplatenie
3,311 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Obec Poráč NP PRIM 12/2018

Obec Poráč NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
709 €
Schválené na preplatenie
709 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Obec Podhorany NP PRIM 12/2018

Obec Podhorany NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,230 €
Schválené na preplatenie
1,230 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Obec Naciná Ves NP PRIM 12/2018

Obec Naciná Ves NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,945 €
Schválené na preplatenie
1,945 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Obec Markušovce NP PRIM 12/2018

Obec Markušovce NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,547 €
Schválené na preplatenie
1,547 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Obec Levice NP PRIM 12/2018

Obec Levice NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,648 €
Schválené na preplatenie
1,648 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Obec Kuzmice NP PRIM 12/2018

Obec Kuzmice NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,228 €
Schválené na preplatenie
2,204 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 02/2019

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 02/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,377 €
Schválené na preplatenie
1,377 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 02/2019

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 02/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,766 €
Schválené na preplatenie
13,766 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 02/2019

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 02/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,197 €
Schválené na preplatenie
7,197 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 02/2019

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 02/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 02/2019

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 02/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,175 €
Schválené na preplatenie
1,175 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

NP PRIM 903 Paušálne výdavky k SH personálne výdavky za 02/2019

NP PRIM 903 Paušálne výdavky k SH personálne výdavky za 02/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,164 €
Schválené na preplatenie
11,164 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

Obec Krásnohorské Podhradie NP PRIM 12/2018

Obec Krásnohorské Podhradie NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,895 €
Schválené na preplatenie
1,895 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Obec Kráľovský Chlmec NP PRIM 12/2018

Obec Kráľovský Chlmec NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,010 €
Schválené na preplatenie
2,010 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Obec Kráľovský Chlmec NP PRIM 11/2018

Obec Kráľovský Chlmec NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,010 €
Schválené na preplatenie
2,010 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Obec Kozárovce NP PRIM 12/2018

Obec Kozárovce NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
891 €
Schválené na preplatenie
891 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Obec Komjatice NP PRIM 12/2018

Obec Komjatice NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,971 €
Schválené na preplatenie
1,971 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Obec Kamenná Poruba NP PRIM 12/2018

Obec Kamenná Poruba NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,945 €
Schválené na preplatenie
1,945 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Obec Jastrabie nad Topľou NP PRIM 12/2018

Obec Jastrabie nad Topľou NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,360 €
Schválené na preplatenie
1,360 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Obec Ihľany NP PRIM 12/2018

Obec Ihľany NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
1,450 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Obec Chmiňany NP PRIM 12/2018

Obec Chmiňany NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
936 €
Schválené na preplatenie
936 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Obec Holumnica NP PRIM 12/2018

Obec Holumnica NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,448 €
Schválené na preplatenie
1,448 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Obec Gemerská Ves NP PRIM 12/2018

Obec Gemerská Ves NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
891 €
Schválené na preplatenie
891 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Obec Družstevná pri Hornáde NP PRIM 12/2018

Obec Družstevná pri Hornáde NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,142 €
Schválené na preplatenie
1,142 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Obec Doľany NP PRIM 12/2018

Obec Doľany NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,096 €
Schválené na preplatenie
2,096 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Obec Čičava NP PRIM 12/2018

Obec Čičava NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,945 €
Schválené na preplatenie
1,945 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Obec Bystré NP PRIM 12/2018

Obec Bystré NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,741 €
Schválené na preplatenie
2,741 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

NP PRIM 903 Paušálne výdavky k SH transfery za 01/2019

NP PRIM 903 Paušálne výdavky k SH transfery za 01/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49,919 €
Schválené na preplatenie
49,915 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Mesto Stará Ľubovňa NP PRIM 1/2019

Mesto Stará Ľubovňa NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,853 €
Schválené na preplatenie
1,853 €
Realizácia
22.03.2019
Názov

Mesto Bánovce nad Bebravou NP PRIM 1/2019

Mesto Bánovce nad Bebravou NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,072 €
Schválené na preplatenie
1,072 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Obec Vydrník NP PRIM 1/2019

Obec Vydrník NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,632 €
Schválené na preplatenie
1,632 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Obec Bystrany NP PRIM 12/2018

Obec Bystrany NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
866 €
Schválené na preplatenie
866 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Obec Brezno NP PRIM 12/2018

Obec Brezno NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,128 €
Schválené na preplatenie
1,128 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Obec Banské NP PRIM 12/2018

Obec Banské NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,250 €
Schválené na preplatenie
2,250 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Mesto Stará Ľubovňa NP PRIM 12/2018

Mesto Stará Ľubovňa NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
901 €
Schválené na preplatenie
901 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Obec Spišská Nová ves NP PRIM 11/2018

Obec Spišská Nová ves NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,509 €
Schválené na preplatenie
4,509 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Obec Spišská Nová ves NP PRIM 12/2018

Obec Spišská Nová ves NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,752 €
Schválené na preplatenie
4,752 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Obec Huncovce NP PRIM 12/2018

Obec Huncovce NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,200 €
Schválené na preplatenie
3,200 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Obec Chminianske Jakubovany NP PRIM 12/2018

Obec Chminianske Jakubovany NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,248 €
Schválené na preplatenie
2,248 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Obec Jarovnice NP PRIM 12/2018

Obec Jarovnice NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,939 €
Schválené na preplatenie
3,939 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Obec Soľ NP PRIM 12/2018

Obec Soľ NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,945 €
Schválené na preplatenie
1,945 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Obec Krížová Ves NP PRIM 12/2018

Obec Krížová Ves NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,128 €
Schválené na preplatenie
3,128 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

NP PRIM 903 Paušálne výdavky k SH personálne výdavky za 03/2019

NP PRIM 903 Paušálne výdavky k SH personálne výdavky za 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,329 €
Schválené na preplatenie
9,329 €
Realizácia
08.04.2019
Názov

Mesto Veľké Kapušany MŠ Tolstého NPPRIM 1/2019

Mesto Veľké Kapušany MŠ Tolstého NPPRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,762 €
Schválené na preplatenie
4,762 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Obec Turňa nad Bodvou NP PRIM 1/2019

Obec Turňa nad Bodvou NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,941 €
Schválené na preplatenie
1,941 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Obec Švedlár NP PRIM 1/2019

Obec Švedlár NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
344 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Obec Soľ NP PRIM 1/2019

Obec Soľ NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,131 €
Schválené na preplatenie
2,131 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Obec Sečovce NP PRIM 1/2019

Obec Sečovce NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,292 €
Schválené na preplatenie
2,292 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Obec Nálepkovo NP PRIM 1/2019

Obec Nálepkovo NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,243 €
Schválené na preplatenie
2,243 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Mesto Medzilaborce MŠ gen.Sv. NPPRIM 1/2019

Mesto Medzilaborce MŠ gen.Sv. NPPRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,780 €
Schválené na preplatenie
3,780 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Obec Lenartov NP PRIM 1/2019

Obec Lenartov NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,504 €
Schválené na preplatenie
2,504 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Mesto Kráľovský Chlmec NP PRIM 1/2019

Mesto Kráľovský Chlmec NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,217 €
Schválené na preplatenie
2,217 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Obec Jasov NP PRIM 1/2019 a KIV za 12/2018

Obec Jasov NP PRIM 1/2019 a KIV za 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,172 €
Schválené na preplatenie
1,172 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Obec Holumnica NP PRIM 1/2019

Obec Holumnica NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,551 €
Schválené na preplatenie
1,551 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Mesto Giraltovce NP PRIM 1/2019

Mesto Giraltovce NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,706 €
Schválené na preplatenie
1,706 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Obec Brzotín NP PRIM 1/2019

Obec Brzotín NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
690 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Mesto Bánovce nad Bebravou NP PRIM 12/2018

Mesto Bánovce nad Bebravou NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
985 €
Schválené na preplatenie
985 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Mesto Bánovce nad Bebravou NP PRIM 11/2018

Mesto Bánovce nad Bebravou NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
621 €
Schválené na preplatenie
621 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Obec Kamenná Poruba NP PRIM 1/2019

Obec Kamenná Poruba NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,978 €
Schválené na preplatenie
1,978 €
Realizácia
21.03.2019
Názov

Obec Hodruša Hámre NP PRIM 1/2019

Obec Hodruša Hámre NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,623 €
Schválené na preplatenie
1,623 €
Realizácia
21.03.2019
Názov

Obec Ihľany NP PRIM 1/2019

Obec Ihľany NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,584 €
Schválené na preplatenie
1,584 €
Realizácia
21.03.2019
Názov

Obec Kecerovce NP PRIM 1/2019

Obec Kecerovce NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
971 €
Schválené na preplatenie
971 €
Realizácia
21.03.2019
Názov

Obec Krásnohorské Podhradie NP PRIM 1/2019

Obec Krásnohorské Podhradie NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,112 €
Schválené na preplatenie
2,112 €
Realizácia
21.03.2019
Názov

Mesto Nacina Ves NP PRIM 1/2019

Mesto Nacina Ves NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,131 €
Schválené na preplatenie
2,131 €
Realizácia
21.03.2019
Názov

Obec Raslavice NP PRIM 1/2019

Obec Raslavice NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,306 €
Schválené na preplatenie
2,297 €
Realizácia
21.03.2019
Názov

Obec Zámutov NP PRIM 1/2019

Obec Zámutov NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,365 €
Schválené na preplatenie
2,365 €
Realizácia
22.03.2019
Názov

Obec Chminianske Jakubovany NP PRIM 1/2019

Obec Chminianske Jakubovany NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,827 €
Schválené na preplatenie
2,827 €
Realizácia
22.03.2019
Názov

Obec Žehňa NP PRIM 1/2019

Obec Žehňa NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
971 €
Schválené na preplatenie
971 €
Realizácia
22.03.2019
Názov

Mesto Stará Ľubovňa NP PRIM 1/2019

Obec Zlaté Klasy NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,010 €
Schválené na preplatenie
1,010 €
Realizácia
22.03.2019
Názov

Obec Podhorany NP PRIM 1/2019

Obec Podhorany NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,335 €
Schválené na preplatenie
1,335 €
Realizácia
22.03.2019
Názov

Obec Markušovce NP PRIM 1/2019

Obec Markušovce NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,112 €
Schválené na preplatenie
2,112 €
Realizácia
22.03.2019
Názov

Obec Malčice NP PRIM 12/2018

Obec Malčice NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,042 €
Schválené na preplatenie
2,042 €
Realizácia
22.03.2019
Názov

Obec Chmiňany NP PRIM 1/2019

Obec Chmiňany NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,077 €
Schválené na preplatenie
1,077 €
Realizácia
22.03.2019
Názov

Obec Žehňa NP PRIM 12/2018

Obec Žehňa NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
777 €
Schválené na preplatenie
777 €
Realizácia
22.03.2019
Názov

Obec Žehňa NP PRIM 11/2018

Obec Žehňa NP PRIM 11/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
891 €
Schválené na preplatenie
891 €
Realizácia
22.03.2019
Názov

Obec Ostrovany NP PRIM 12/2018

Obec Ostrovany NP PRIM 12/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,565 €
Schválené na preplatenie
1,565 €
Realizácia
22.03.2019
Názov

Obec Žbince NP PRIM 1/2019

Obec Žbince NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,359 €
Schválené na preplatenie
1,359 €
Realizácia
22.03.2019
Názov

Obec Zemplínska Teplica NP PRIM 1/2019

Obec Zemplínska Teplica NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,568 €
Schválené na preplatenie
1,568 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Obec Vikartovce NP PRIM 1/2019

Obec Vikartovce NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,910 €
Schválené na preplatenie
1,910 €
Realizácia
22.03.2019
Názov

Obec Varhaňovce NP PRIM 1/2019

Obec Varhaňovce NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,267 €
Schválené na preplatenie
3,267 €
Realizácia
22.03.2019
Názov

Obec Vaľkovňa NP PRIM 1/2019

Obec Vaľkovňa NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
964 €
Schválené na preplatenie
964 €
Realizácia
22.03.2019
Názov

Obec Toporec NP PRIM 1/2019

Obec Toporec NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,222 €
Schválené na preplatenie
1,222 €
Realizácia
22.03.2019
Názov

Obec Telgárt NP PRIM 1/2019

Obec Telgárt NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
901 €
Schválené na preplatenie
901 €
Realizácia
22.03.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2019

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,039 €
Schválené na preplatenie
1,039 €
Realizácia
08.04.2019
Názov

Obec Sučany NP PRIM 1/2019

Obec Sučany NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
1,065 €
Realizácia
22.03.2019
Názov

Obec Stráne pod Tatrami NP PRIM 1/2019

Obec Stráne pod Tatrami NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,256 €
Schválené na preplatenie
2,256 €
Realizácia
22.03.2019
Názov

Obec Spišský Štiavnik NP PRIM 1/2019

Obec Spišský Štiavnik NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,055 €
Schválené na preplatenie
2,055 €
Realizácia
22.03.2019
Názov

Obec Spišské Tomášovce NP PRIM 1/2019

Obec Spišské Tomášovce NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,306 €
Schválené na preplatenie
2,306 €
Realizácia
22.03.2019
Názov

Obec Spišská Teplica NP PRIM 1/2019

Obec Spišská Teplica NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,151 €
Schválené na preplatenie
3,151 €
Realizácia
22.03.2019
Názov

Mesto Spišská Nová Ves NP PRIM 1/2019

Mesto Spišská Nová Ves NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,411 €
Schválené na preplatenie
5,411 €
Realizácia
22.03.2019
Názov

Obec Smižany NP PRIM 1/2019

Obec Smižany NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,820 €
Schválené na preplatenie
2,820 €
Realizácia
22.03.2019
Názov

Obec Slavkovce NP PRIM 1/2019

Obec Slavkovce NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,371 €
Schválené na preplatenie
1,371 €
Realizácia
22.03.2019
Názov

Obec Sačurov NP PRIM 1/2019

Obec Sačurov NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,175 €
Schválené na preplatenie
4,175 €
Realizácia
22.03.2019
Názov

Obec Rudňany NP PRIM 1/2019

Obec Rudňany NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,289 €
Schválené na preplatenie
2,289 €
Realizácia
22.03.2019
Názov

Obec Poráč NP PRIM 1/2019

Obec Poráč NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,119 €
Schválené na preplatenie
1,119 €
Realizácia
21.03.2019
Názov

Obec Pavlovce nad Uhom NP PRIM 1/2019

Obec Pavlovce nad Uhom NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,057 €
Schválené na preplatenie
2,057 €
Realizácia
21.03.2019
Názov

Obec Ostrovany NP PRIM 1/2019

Obec Ostrovany NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,553 €
Schválené na preplatenie
2,553 €
Realizácia
21.03.2019
Názov

Mesto Michalovce NP PRIM 1/2019

Mesto Michalovce NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,212 €
Schválené na preplatenie
2,212 €
Realizácia
21.03.2019
Názov

Obec Medzev NP PRIM 1/2019

Obec Medzev NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,809 €
Schválené na preplatenie
1,809 €
Realizácia
21.03.2019
Názov

Mesto Lipany NP PRIM 1/2019

Mesto Lipany NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,094 €
Schválené na preplatenie
4,089 €
Realizácia
21.03.2019
Názov

Obec Krížova Ves NP PRIM 1/2019

Obec Krížova Ves NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,650 €
Schválené na preplatenie
3,650 €
Realizácia
21.03.2019
Názov

Obec Kozárovce NP PRIM 1/2019

Obec Kozárovce NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
980 €
Realizácia
21.03.2019
Názov

Obec Komjatice NP PRIM 1/2019

Obec Komjatice NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,165 €
Schválené na preplatenie
2,165 €
Realizácia
21.03.2019
Názov

Mesto Kežmarok NP PRIM 1/2019

Mesto Kežmarok NP PRIM 11/2018 doplatok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
112 €
Realizácia
21.03.2019
Názov

Obec Jastrabie nad Topľou NP PRIM 1/2019

Obec Jastrabie nad Topľou NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,225 €
Schválené na preplatenie
1,225 €
Realizácia
21.03.2019
Názov

Obec Jarovnice NP PRIM 1/2019

Obec Jarovnice NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,337 €
Schválené na preplatenie
4,337 €
Realizácia
21.03.2019
Názov

Obec Huncovce NP PRIM 1/2019

Obec Huncovce NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,606 €
Schválené na preplatenie
3,606 €
Realizácia
21.03.2019
Názov

Obec Gemerská Ves NP PRIM 1/2019

Obec Gemerská Ves NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
971 €
Schválené na preplatenie
971 €
Realizácia
21.03.2019
Názov

Obec Gelnica NP PRIM 1/2019

Obec Gelnica NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,918 €
Schválené na preplatenie
2,918 €
Realizácia
21.03.2019
Názov

Obec Družstevná pri Hornáde NP PRIM 1/2019

Obec Družstevná pri Hornáde NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,243 €
Schválené na preplatenie
1,243 €
Realizácia
21.03.2019
Názov

Obec Drahňov NP PRIM 1/2019

Obec Drahňov NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,667 €
Schválené na preplatenie
2,667 €
Realizácia
21.03.2019
Názov

Obec Doľany NP PRIM 1/2019

Obec Doľany NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,298 €
Schválené na preplatenie
2,298 €
Realizácia
21.03.2019
Názov

Obec Čičava NP PRIM 1/2019

Obec Čičava NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,137 €
Schválené na preplatenie
2,137 €
Realizácia
21.03.2019
Názov

Obec Čaklov NP PRIM 1/2019

Obec Čaklov NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,181 €
Schválené na preplatenie
3,181 €
Realizácia
21.03.2019
Názov

Obec Bystré NP PRIM 1/2019

Obec Bystré NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,007 €
Schválené na preplatenie
3,007 €
Realizácia
21.03.2019
Názov

Obec Bystrany NP PRIM 1/2019

Obec Bystrany NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
680 €
Realizácia
21.03.2019
Názov

Mesto Brezno NP PRIM 1/2019

Mesto Brezno NP PRIM 1/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
987 €
Schválené na preplatenie
987 €
Realizácia
21.03.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2019

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,330 €
Schválené na preplatenie
12,330 €
Realizácia
08.04.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2019

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,662 €
Schválené na preplatenie
7,662 €
Realizácia
08.04.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2019

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
08.04.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2019

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
08.04.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2019

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,077 €
Schválené na preplatenie
1,077 €
Realizácia
08.04.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2019

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
296 €
Schválené na preplatenie
296 €
Realizácia
08.04.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2019

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,166 €
Schválené na preplatenie
2,166 €
Realizácia
08.04.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2019

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
169 €
Realizácia
08.04.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2019

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
635 €
Schválené na preplatenie
635 €
Realizácia
08.04.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2019

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
212 €
Realizácia
08.04.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2019

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,005 €
Schválené na preplatenie
1,005 €
Realizácia
08.04.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2019

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
337 €
Realizácia
08.04.2019
Názov

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2019

NP PRIM sumarizačný hárok personálne výdavky 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,160 €
Schválené na preplatenie
1,160 €
Realizácia
08.04.2019
Názov

Mesto Bánovce nad Bebravou NP PRIM 02/2019

Mesto Bánovce nad Bebravou NP PRIM 02/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,070 €
Schválené na preplatenie
1,070 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

NP PRIM 903 Paušálne výdavky k SH transfery 02/2019 a 03/2019

NP PRIM 903 Paušálne výdavky k SH transfery za 02/2019 a 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
123,170 €
Schválené na preplatenie
123,159 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Obec Žehňa NP PRIM 03/2019

Obec Žehňa NP PRIM 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
971 €
Schválené na preplatenie
971 €
Realizácia
21.06.2019
Názov

Obec Žbince NP PRIM 03/2019

Obec Žbince NP PRIM 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,359 €
Schválené na preplatenie
1,359 €
Realizácia
21.06.2019
Názov

Obec Zlaté Klasy NP PRIM 03/2019

Obec Zlaté Klasy NP PRIM 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,023 €
Schválené na preplatenie
3,023 €
Realizácia
21.06.2019
Názov

Obec Zemplínska Teplica NP PRIM 03/2019

Obec Zemplínska Teplica NP PRIM 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
857 €
Schválené na preplatenie
857 €
Realizácia
21.06.2019
Názov

Obec Zámutov NP PRIM 03/2019

Obec Zámutov NP PRIM 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,365 €
Schválené na preplatenie
2,365 €
Realizácia
21.06.2019
Názov

Obec Vydrník NP PRIM 03/2019

Obec Vydrník NP PRIM 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,200 €
Schválené na preplatenie
2,200 €
Realizácia
21.06.2019
Názov

Obec Vikartovce NP PRIM 03/2019

Obec Vikartovce NP PRIM 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,088 €
Schválené na preplatenie
2,088 €
Realizácia
21.06.2019
Názov

Mesto Veľké Kapušany NP PRIM 03/2019

Mesto Veľké Kapušany NP PRIM 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,762 €
Schválené na preplatenie
4,762 €
Realizácia
21.06.2019
Názov

Obec Veľké Blahovo NP PRIM 03/2019

Obec Veľké Blahovo NP PRIM 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
980 €
Realizácia
21.06.2019
Názov

Obec Banské NP PRIM 01/2019

Obec Banské NP PRIM 01/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,225 €
Schválené na preplatenie
2,225 €
Realizácia
04.06.2019
Názov

Obec Bystrany NP PRIM 03/2019

Obec Bystrany NP PRIM 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
04.06.2019
Názov

Obec Brzotín NP PRIM 03/2019

Obec Brzotín NP PRIM 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
971 €
Schválené na preplatenie
971 €
Realizácia
04.06.2019
Názov

Mesto Brezno NP PRIM 03/2019

Mesto Brezno NP PRIM 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
907 €
Schválené na preplatenie
907 €
Realizácia
04.06.2019
Názov

Obec Banské NP PRIM 03/2019

Obec Banské NP PRIM 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,225 €
Schválené na preplatenie
2,225 €
Realizácia
04.06.2019
Názov

Mesto Bánovce nad Bebravou NP PRIM 03/2019

Mesto Bánovce nad Bebravou NP PRIM 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,070 €
Schválené na preplatenie
1,070 €
Realizácia
04.06.2019
Názov

Obec Žehňa NP PRIM 02/2019

Obec Žehňa NP PRIM 02/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
971 €
Schválené na preplatenie
971 €
Realizácia
18.06.2019
Názov

Obec Žbince NP PRIM 02/2019

Obec Žbince NP PRIM 02/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,359 €
Schválené na preplatenie
1,359 €
Realizácia
21.06.2019
Názov

Obec Zlaté Klasy NP PRIM 02/2019

Obec Zlaté Klasy NP PRIM 02/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,185 €
Schválené na preplatenie
1,185 €
Realizácia
18.06.2019
Názov

Obec Zemplínska Teplica NP PRIM 02/2019

Obec Zemplínska Teplica NP PRIM 02/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
209 €
Realizácia
16.05.2019
Názov

Obec Vydrník NP PRIM 02/2019

Obec Vydrník NP PRIM 02/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,183 €
Schválené na preplatenie
2,183 €
Realizácia
16.05.2019
Názov

Obec Vikartovce NP PRIM 02/2019

Obec Vikartovce NP PRIM 02/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,766 €
Schválené na preplatenie
1,766 €
Realizácia
16.05.2019
Názov

Obec Veľká Lomnica NP PRIM 02/2019

Obec Veľká Lomnica NP PRIM 02/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,106 €
Schválené na preplatenie
3,106 €
Realizácia
16.05.2019
Názov

Obec Varhaňovce NP PRIM 02/2019

Obec Varhaňovce NP PRIM 02/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,508 €
Schválené na preplatenie
3,477 €
Realizácia
15.06.2019
Názov

Obec Vaľkovňa NP PRIM 02/2019

Obec Vaľkovňa NP PRIM 02/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
634 €
Schválené na preplatenie
634 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Obec Turňa nad Bodvou NP PRIM 02/2019

Obec Turňa nad Bodvou NP PRIM 02/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,163 €
Schválené na preplatenie
2,163 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Mesto Trebišov NP PRIM 02/2019

Mesto Trebišov NP PRIM 02/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,303 €
Schválené na preplatenie
2,303 €
Realizácia
18.06.2019
Názov

Obec Toporec NP PRIM 02/2019

Obec Toporec NP PRIM 02/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,222 €
Schválené na preplatenie
1,222 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Obec Veľká Lomnica NP PRIM 03/2019

Obec Veľká Lomnica NP PRIM 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,480 €
Schválené na preplatenie
2,480 €
Realizácia
21.06.2019
Názov

Obec Varhaňovce NP PRIM 03/2019

Obec Varhaňovce NP PRIM 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,345 €
Schválené na preplatenie
3,345 €
Realizácia
21.06.2019
Názov

Obec Vaľkovňa NP PRIM 03/2019

Obec Vaľkovňa NP PRIM 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
929 €
Schválené na preplatenie
929 €
Realizácia
21.06.2019
Názov

Obec Turňa nad Bodvou NP PRIM 03/2019

Obec Turňa nad Bodvou NP PRIM 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,122 €
Schválené na preplatenie
2,122 €
Realizácia
21.06.2019
Názov

Mesto Trebišov NP PRIM 03/2019

Mesto Trebišov NP PRIM 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,699 €
Schválené na preplatenie
1,699 €
Realizácia
21.06.2019
Názov

Obec Toporec NP PRIM 03/2019

Obec Toporec NP PRIM 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,222 €
Schválené na preplatenie
1,222 €
Realizácia
21.06.2019
Názov

Obec Telgárt NP PRIM 03/2019

Obec Telgárt NP PRIM 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
938 €
Schválené na preplatenie
938 €
Realizácia
21.06.2019
Názov

Obec Švedlár NP PRIM 02/2019

Obec Švedlár NP PRIM 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
921 €
Schválené na preplatenie
921 €
Realizácia
21.06.2019
Názov

Obec Širkovce NP PRIM 03/2019

Obec Širkovce NP PRIM 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
921 €
Schválené na preplatenie
921 €
Realizácia
04.06.2019
Názov

Obec Svinia NP PRIM 03/2019

Obec Svinia NP PRIM 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,301 €
Schválené na preplatenie
2,301 €
Realizácia
21.06.2019
Názov

Obec Sučany NP PRIM 03/2019

Obec Sučany NP PRIM 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
835 €
Schválené na preplatenie
835 €
Realizácia
21.06.2019
Názov

Obec Stráne pod Tatrami NP PRIM 03/2019

Obec Stráne pod Tatrami NP PRIM 03/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,256 €
Schválené na preplatenie
2,256 €
Realizácia
21.06.2019
Názov