Popis projektu

Projekt Zníženie energetickej náročnosti verejných budov rieši zníženie spotreby energie v budove Predmestská 1613, Žilina formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie. Projekt má za cieľ znížiť energetickú náročnosť objektu, znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie, zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Výsledky projektu budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Žilina
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2016 - 01.06.2017
Celková suma
291,798 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
264,047 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.09.2016
Skutočný začiatok
24.09.2016
Plánovaný koniec
01.06.2017
Skutočný koniec
23.06.2017
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,8168 (Kg/rok)
Cieľ
1,3 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
03.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.05.2022
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
16,3365 (Kg/rok)
Cieľ
25,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
03.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,1114 (Kg/rok)
Cieľ
0,2 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
03.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.05.2022
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
159,4779 (t ekviv. CO2)
Cieľ
58,4 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
03.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2564,55 (m2)
Cieľ
2489,0 (m2)
Naposledy aktualizované
03.05.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
157,982 (MWh/rok)
Cieľ
120,8431 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
251,277 (MWh/rok)
Cieľ
251,277 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
155464,1414 (kWh/rok)
Cieľ
182460,8475 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
93295,0 (kWh/rok)
Cieľ
130433,8626 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
169621,45 (kWh/rok)
Cieľ
169252,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.05.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

Žilina Predmestská 1613

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,460 €
Schválené na preplatenie
96,460 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

stavebné práce

Žilina Predmestská 1613

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,158 €
Schválené na preplatenie
48,158 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

stavebné práce

Žilina Predmestská 1613

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,162 €
Schválené na preplatenie
41,162 €
Realizácia
15.06.2017
Názov

stavebný dozor

Žilina Predmestská 1613

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
372 €
Realizácia
12.07.2017
Názov

stavebný dozor

Žilina Predmestská 1613

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,490 €
Schválené na preplatenie
1,490 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

stavebný dozor

Žilina Predmestská 1613

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,863 €
Schválené na preplatenie
1,863 €
Realizácia
23.12.2016
Názov

stavebné práce

Žilina Predmestská 1613

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,027 €
Schválené na preplatenie
16,027 €
Realizácia
25.04.2017
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2017
Názov

Stavebné práce

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,515 €
Schválené na preplatenie
58,515 €
Realizácia
11.05.2017
Názov IČO
Názov
P.S.in, a.s.
IČO
47764821
Názov
Miroslav Šumský - INVESTAV
IČO
10973311
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.