Popis projektu

Cieľom projektu a hlavnou aktivitou je stabilizácia transformácie výkonu miestnej štátnej správy na proklientsky orientovaný prístup k občanovi prostredníctvom podpory administratívnych kapacít klientskych pracovísk. Úspešnosť transformácie okresných úradov na klientske pracoviská je podmienená stabilizáciou administratívnych kapacít klientskych pracovísk, ktorá je nevyhnutným predpokladom pre odborný, praxou podložený a zároveň flexibilný prístup zamestnancov ku klientom (občanom a podnikateľom).Keďže služby verejnej správy ovplyvňujú každú osobu, ktorá s ňou prichádza do kontaktu, či už ako prijímateľ alebo ich poskytovateľ, cieľová skupina je zostavená tak, aby profit z realizácie projektu mal čo najväčší dopad na kvalitu a spokojnosť s poskytovanými službami. Cieľovú skupinu projektu budú tvoriť zamestnanci miestnej štátnej správy, ktorí sa transformačným procesom preklasifikovali zo štandardnej agendovej činnosti na agendu front office pracoviska (klientskeho pracoviska) okresného úradu a zastávajú pozíciu poskytovateľa služieb (pracovníci vo front – office pracoviskách a supervízori klientskych pracovísk). Miestom realizácie projektu je 79 úradov špecializovanej štátnej správy integrované do štruktúry okresných úradov v zmysle územno-správneho členenia SR.

Sledovanými merateľnými ukazovateľmi projektu sú:

- P0296 počet podporených klientskych centier poskytujúcich pro-klientsky orientované služby FO  a PO

- P0894 počet miest prvého kontaktu pri poskytovaní služieb verejnej správy.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2014 - 01.10.2021
Celková suma
38,063,966 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
31,058,610 €
Nezrovnalosti
107,782 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Efektívna verejná správa

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora vybraných zamestnancov poskytuj…
Typ
Zvýšenie dostupnost…
Plánovaný začiatok
01.01.2014
Skutočný začiatok
01.01.2014
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
31.10.2021
Názov
Podpora vybraných zamestnancov poskytuj…
Typ
Zvýšenie dostupnost…
Plánovaný začiatok
01.01.2014
Skutočný začiatok
01.01.2014
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
31.10.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet miest prvého kontaktu pri poskytovaní služieb verejnej správy
Hodnota
703,0 (počet)
Cieľ
570,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.02.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených klientskych centier poskytujúcich pro-klientsky orientované služby FO a PO
Hodnota
68,9 (počet)
Cieľ
69,8 (počet)
Naposledy aktualizované
25.02.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

mzdy 01/2014-09/2018 tarifný plat (1.1.1.)

SH mzdy 01/2014-09/2018 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,788,266 €
Schválené na preplatenie
12,788,266 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

mzdy 01/2014-09/2018 tarifný plat (1.1.1.)

SH mzdy 01/2014-09/2018 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,872,484 €
Schválené na preplatenie
2,872,484 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

mzdy 01/2014-09/2018 osobný príplatok (1.1.1.)

SH mzdy 01/2014-09/2018 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,483,993 €
Schválené na preplatenie
1,483,993 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

mzdy 01/2014-09/2018 osobný príplatok (1.1.1.)

SH mzdy 01/2014-09/2018 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
333,333 €
Schválené na preplatenie
333,333 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

mzdy 01/2014-09/2018 poistné do VšZP (1.1.1.)

SH mzdy 01/2014-09/2018 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
993,052 €
Schválené na preplatenie
993,052 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

mzdy 01/2014-09/2018 poistné do VšZP (1.1.1.)

SH mzdy 01/2014-09/2018 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
223,058 €
Schválené na preplatenie
223,058 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

mzdy 01/2014-09/2018 nemocenské poistenie (1.1.1.)

SH mzdy 01/2014-09/2018 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
199,683 €
Schválené na preplatenie
199,683 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

mzdy 01/2014-09/2018 nemocenské poistenie (1.1.1.)

SH mzdy 01/2014-09/2018 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44,853 €
Schválené na preplatenie
44,853 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

mzdy 01/2014-09/2018 starobné poistenie (1.1.1.)

SH mzdy 01/2014-09/2018 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,997,940 €
Schválené na preplatenie
1,997,940 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

mzdy 01/2014-09/2018 starobné poistenie (1.1.1.)

SH mzdy 01/2014-09/2018 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
448,775 €
Schválené na preplatenie
448,775 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

mzdy 01/2014-09/2018 úrazové poistenie (1.1.1.)

SH mzdy 01/2014-09/2018 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
114,074 €
Schválené na preplatenie
114,074 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

mzdy 01/2014-09/2018 úrazové poistenie (1.1.1.)

SH mzdy 01/2014-09/2018 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25,623 €
Schválené na preplatenie
25,623 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

mzdy 01/2014-09/2018 invalidné poistenie (1.1.1.)

SH mzdy 01/2014-09/2018 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
418,834 €
Schválené na preplatenie
418,834 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

mzdy 01/2014-09/2018 invalidné poistenie (1.1.1.)

SH mzdy 01/2014-09/2018 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
94,078 €
Schválené na preplatenie
94,078 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

mzdy 01/2014-09/2018 poistenie v nezamestnanosti (1.1.1.)

SH mzdy 01/2014-09/2018 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
138,691 €
Schválené na preplatenie
138,691 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

mzdy 01/2014-09/2018 poistenie do rezervného fondu (1.1.1.)

SH mzdy 01/2014-09/2018 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
677,825 €
Schválené na preplatenie
677,825 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

mzdy 01/2014-09/2018 poistenie do rezervného fondu (1.1.1.)

SH mzdy 01/2014-09/2018 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
152,252 €
Schválené na preplatenie
152,252 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

mzdy 01/2014-09/2018 poistenie do ostatných ZP (1.1.1.)

SH mzdy 01/2014-09/2018 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
395,715 €
Schválené na preplatenie
395,715 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

mzdy 01/2014-09/2018 poistenie do ostatných ZP (1.1.1.)

SH mzdy 01/2014-09/2018 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
88,885 €
Schválené na preplatenie
88,885 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

mzdy 01/2014-09/2018 poistenie v nezamestnanosti (1.1.1.)

SH mzdy 01/2014-09/2018 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31,153 €
Schválené na preplatenie
31,153 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

SH mzdy 10/2018-12/2018 A1 úrazové poistenie

SH mzdy 10/2018-12/2018 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,463 €
Schválené na preplatenie
8,463 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

SH mzdy 10/2018-12/2018 A1 invalidné poistenie

SH mzdy 10/2018-12/2018 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31,736 €
Schválené na preplatenie
31,736 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

SH mzdy 10/2018-12/2018 A1 rezervný fond

SH mzdy 10/2018-12/2018 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50,249 €
Schválené na preplatenie
50,249 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

SH mzdy 10/2018-12/2018 A1 rezervný fond

SH mzdy 10/2018-12/2018 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,287 €
Schválené na preplatenie
11,287 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

SH mzdy 10/2018-12/2018 A1 tarifný plat

SH mzdy 10/2018-12/2018 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,057,878 €
Schválené na preplatenie
1,057,878 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

SH mzdy 10/2018-12/2018 A1 tarifný plat

SH mzdy 10/2018-12/2018 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
237,619 €
Schválené na preplatenie
237,619 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

SH mzdy 10/2018-12/2018 A1 poistné do VšZP

SH mzdy 10/2018-12/2018 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23,762 €
Schválené na preplatenie
23,762 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

SH mzdy 10/2018-12/2018 A1 poistné do VšZP

SH mzdy 10/2018-12/2018 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
105,788 €
Schválené na preplatenie
105,788 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

SH mzdy 10/2018-12/2018 A1 starobné poistenie

SH mzdy 10/2018-12/2018 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
148,103 €
Schválené na preplatenie
148,103 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

SH mzdy 10/2018-12/2018 A1 starobné poistenie

SH mzdy 10/2018-12/2018 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33,267 €
Schválené na preplatenie
33,267 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

SH mzdy 10/2018-12/2018 A1 úrazové poistenie

SH mzdy 10/2018-12/2018 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,901 €
Schválené na preplatenie
1,901 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

SH mzdy 10/2018-12/2018 A1 invalidné poistenie

SH mzdy 10/2018-12/2018 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,129 €
Schválené na preplatenie
7,129 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

SH mzdy 10/2018-12/2018 A1 poistenie v nezamestnanosti

SH mzdy 10/2018-12/2018 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,579 €
Schválené na preplatenie
10,579 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

SH mzdy 10/2018-12/2018 A1 poistenie v nezamestnanosti

SH mzdy 10/2018-12/2018 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,376 €
Schválené na preplatenie
2,376 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

SH mzdy 10/2018-12/2018 A1 nemocenské poistenie

SH mzdy 10/2018-12/2018 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,810 €
Schválené na preplatenie
14,810 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

SH mzdy 10/2018-12/2018 A1 nemocenské poistenie

SH mzdy 10/2018-12/2018 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,327 €
Schválené na preplatenie
3,327 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

SH mzdy 01/2019-05/2019 A1 invalidné poistenie

SH mzdy 01/2019-05/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51,198 €
Schválené na preplatenie
51,198 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

SH mzdy 01/2019-05/2019 A1 úrazové poistenie

SH mzdy 01/2019-05/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,067 €
Schválené na preplatenie
3,067 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

SH mzdy 01/2019-05/2019 A1 úrazové poistenie

SH mzdy 01/2019-05/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,653 €
Schválené na preplatenie
13,653 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

SH mzdy 01/2019-05/2019 A1 starobné poistenie

SH mzdy 01/2019-05/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53,666 €
Schválené na preplatenie
53,666 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

SH mzdy 01/2019-05/2019 A1 starobné poistenie

SH mzdy 01/2019-05/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
238,922 €
Schválené na preplatenie
238,922 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

SH mzdy 01/2019-05/2019 A1 nemocenské poistenie

SH mzdy 01/2019-05/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,367 €
Schválené na preplatenie
5,367 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

SH mzdy 01/2019-05/2019 A1 nemocenské poistenie

SH mzdy 01/2019-05/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23,892 €
Schválené na preplatenie
23,892 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

SH mzdy 01/2019-05/2019 A1 poistné do VšZP

SH mzdy 01/2019-05/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38,333 €
Schválené na preplatenie
38,333 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

SH mzdy 01/2019-05/2019 A1 poistné do VšZP

SH mzdy 01/2019-05/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
170,659 €
Schválené na preplatenie
170,659 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

SH mzdy 01/2019-05/2019 A1 tarifný plat

SH mzdy 01/2019-05/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
383,332 €
Schválené na preplatenie
383,332 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

SH mzdy 01/2019-05/2019 A1 tarifný plat

SH mzdy 01/2019-05/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,706,588 €
Schválené na preplatenie
1,706,588 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

SH mzdy 01/2019-05/2019 A1 paušál

SH mzdy 01/2019-05/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,346 €
Schválené na preplatenie
10,346 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

SH mzdy 01/2019-05/2019 A1 paušál

SH mzdy 01/2019-05/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46,061 €
Schválené na preplatenie
46,061 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

SH mzdy 01/2019-05/2019 A1 rezervný fond

SH mzdy 01/2019-05/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,208 €
Schválené na preplatenie
18,208 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

SH mzdy 01/2019-05/2019 A1 rezervný fond

SH mzdy 01/2019-05/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
81,063 €
Schválené na preplatenie
81,063 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

SH mzdy 01/2019-05/2019 A1 poistenie v nezamestnanosti

SH mzdy 01/2019-05/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,833 €
Schválené na preplatenie
3,833 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

SH mzdy 01/2019-05/2019 A1 poistenie v nezamestnanosti

SH mzdy 01/2019-05/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,066 €
Schválené na preplatenie
17,066 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

SH mzdy 01/2019-05/2019 A1 invalidné poistenie

SH mzdy 01/2019-05/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,500 €
Schválené na preplatenie
11,500 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

SH mzdy 06/2019-08/2019 A1 úrazové poistenie

SH mzdy 06/2019-08/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,127 €
Schválené na preplatenie
7,127 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

SH mzdy 06/2019-08/2019 A1 starobné poistenie

SH mzdy 06/2019-08/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28,014 €
Schválené na preplatenie
28,014 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

SH mzdy 06/2019-08/2019 A1 starobné poistenie

SH mzdy 06/2019-08/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
124,719 €
Schválené na preplatenie
124,719 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

SH mzdy 06/2019-08/2019 A1 nemocenské poistenie

SH mzdy 06/2019-08/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,801 €
Schválené na preplatenie
2,801 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

SH mzdy 06/2019-08/2019 A1 nemocenské poistenie

SH mzdy 06/2019-08/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,472 €
Schválené na preplatenie
12,472 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

SH mzdy 06/2019-08/2019 A1 poistné do VšZP

SH mzdy 06/2019-08/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20,010 €
Schválené na preplatenie
20,010 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

SH mzdy 06/2019-08/2019 A1 poistné do VšZP

SH mzdy 06/2019-08/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
89,085 €
Schválené na preplatenie
89,085 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

SH mzdy 06/2019-08/2019 A1 tarifný plat

SH mzdy 06/2019-08/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
200,102 €
Schválené na preplatenie
200,102 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

SH mzdy 06/2019-08/2019 A1 tarifný plat

SH mzdy 06/2019-08/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
890,850 €
Schválené na preplatenie
890,850 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

SH mzdy 06/2019-08/2019 A1 paušál

SH mzdy 06/2019-08/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,401 €
Schválené na preplatenie
5,401 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

SH mzdy 06/2019-08/2019 A1 rezervný fond

SH mzdy 06/2019-08/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,505 €
Schválené na preplatenie
9,505 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

SH mzdy 06/2019-08/2019 A1 paušál

SH mzdy 06/2019-08/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24,044 €
Schválené na preplatenie
24,044 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

SH mzdy 06/2019-08/2019 A1 rezervný fond

SH mzdy 06/2019-08/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42,315 €
Schválené na preplatenie
42,315 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

SH mzdy 06/2019-08/2019 A1 poistenie v nezamestnanosti

SH mzdy 06/2019-08/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,001 €
Schválené na preplatenie
2,001 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

SH mzdy 06/2019-08/2019 A1 poistenie v nezamestnanosti

SH mzdy 06/2019-08/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,908 €
Schválené na preplatenie
8,908 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

SH mzdy 06/2019-08/2019 A1 invalidné poistenie

SH mzdy 06/2019-08/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,003 €
Schválené na preplatenie
6,003 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

SH mzdy 06/2019-08/2019 A1 invalidné poistenie

SH mzdy 06/2019-08/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26,726 €
Schválené na preplatenie
26,726 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

SH mzdy 06/2019-08/2019 A1 úrazové poistenie

SH mzdy 06/2019-08/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,601 €
Schválené na preplatenie
1,601 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

SH mzdy 09/2019 A1 rezervný fond

SH mzdy 09/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,296 €
Schválené na preplatenie
3,296 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

SH mzdy 09/2019 A1 invalidné poistenie

SH mzdy 09/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,082 €
Schválené na preplatenie
2,082 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

SH mzdy 09/2019 A1 úrazové poistenie

SH mzdy 09/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
555 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

SH mzdy 09/2019 A1 úrazové poistenie

SH mzdy 09/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,472 €
Schválené na preplatenie
2,472 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

SH mzdy 09/2019 A1 starobné poistenie

SH mzdy 09/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,716 €
Schválené na preplatenie
9,716 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

SH mzdy 09/2019 A1 poistenie v nezamestnanosti

SH mzdy 09/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
694 €
Schválené na preplatenie
694 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

SH mzdy 09/2019 A1 nemocenské poistenie

SH mzdy 09/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
972 €
Schválené na preplatenie
972 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

SH mzdy 09/2019 A1 poistné do VšZP

SH mzdy 09/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,940 €
Schválené na preplatenie
6,940 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

SH mzdy 09/2019 A1 tarifný plat

SH mzdy 09/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
69,397 €
Schválené na preplatenie
69,397 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

SH mzdy 09/2019 A1 tarifný plat

SH mzdy 09/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
308,954 €
Schválené na preplatenie
308,954 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

SH mzdy 09/2019 A1 poistné do VšZP

SH mzdy 09/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30,895 €
Schválené na preplatenie
30,895 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

SH mzdy 09/2019 A1 nemocenské poistenie

SH mzdy 09/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,325 €
Schválené na preplatenie
4,325 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

SH mzdy 09/2019 A1 starobné poistenie

SH mzdy 09/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43,254 €
Schválené na preplatenie
43,254 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

SH mzdy 09/2019 A1 invalidné poistenie

SH mzdy 09/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,269 €
Schválené na preplatenie
9,269 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

SH mzdy 09/2019 A1 poistenie v nezamestnanosti

SH mzdy 09/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,090 €
Schválené na preplatenie
3,090 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

SH mzdy 09/2019 A1 rezervný fond

SH mzdy 09/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,675 €
Schválené na preplatenie
14,675 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

SH mzdy 09/2019 A1 paušál

SH mzdy 09/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,873 €
Schválené na preplatenie
1,873 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

SH mzdy 09/2019 A1 paušál

SH mzdy 09/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,339 €
Schválené na preplatenie
8,339 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

SH mzdy 03-09/2019 A1 rezervný fond

SH mzdy 03-09/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,951 €
Schválené na preplatenie
7,951 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

SH mzdy 03-09/2019 A1 invalidné poistenie

SH mzdy 03-09/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,022 €
Schválené na preplatenie
5,022 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

SH mzdy 03-09/2019 A1 nemocenské poistenie

SH mzdy 03-09/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
526 €
Schválené na preplatenie
526 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

SH mzdy 03-09/2019 A1paušál

SH mzdy 03-09/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,015 €
Schválené na preplatenie
1,015 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

SH mzdy 03-09/2019 A1 rezervný fond

SH mzdy 03-09/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,786 €
Schválené na preplatenie
1,786 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

SH mzdy 03-09/2019 A1 poistenie v nezamestnanosti

SH mzdy 03-09/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

SH mzdy 03-09/2019 A1 invalidné poistenie

SH mzdy 03-09/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,128 €
Schválené na preplatenie
1,128 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

SH mzdy 03-09/2019 A1 starobné poistenie

SH mzdy 03-09/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,264 €
Schválené na preplatenie
5,264 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

SH mzdy 03-09/2019 A1 poistné do VšZP

SH mzdy 03-09/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,760 €
Schválené na preplatenie
3,760 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

SH mzdy 03-09/2019 A1 tarifný plat

SH mzdy 03-09/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37,599 €
Schválené na preplatenie
37,599 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

SH mzdy 03-09/2019 A1 tarifný plat

SH mzdy 03-09/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
167,389 €
Schválené na preplatenie
167,389 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

SH mzdy 03-09/2019 A1 poistné do VšZP

SH mzdy 03-09/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,739 €
Schválené na preplatenie
16,739 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

SH mzdy 03-09/2019 A1 nemocenské poistenie

SH mzdy 03-09/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,343 €
Schválené na preplatenie
2,343 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

SH mzdy 03-09/2019 A1 starobné poistenie

SH mzdy 03-09/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23,435 €
Schválené na preplatenie
23,435 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

SH mzdy 03-09/2019 A1 úrazové poistenie

SH mzdy 03-09/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,339 €
Schválené na preplatenie
1,339 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

SH mzdy 03-09/2019 A1paušál

SH mzdy 03-09/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,518 €
Schválené na preplatenie
4,518 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

SH mzdy 03-09/2019 A1 úrazové poistenie

SH mzdy 03-09/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
301 €
Schválené na preplatenie
301 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

SH mzdy 03-09/2019 A1 poistenie v nezamestnanosti

SH mzdy 03-09/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,674 €
Schválené na preplatenie
1,674 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

SH mzdy 10/2019 A1 úrazové poistenie

SH mzdy 10/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
646 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

SH mzdy 10/2019 A1 invalidné poistenie

SH mzdy 10/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,424 €
Schválené na preplatenie
2,424 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

SH mzdy 10/2019 A1 starobné poistenie

SH mzdy 10/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,312 €
Schválené na preplatenie
11,312 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

SH mzdy 10/2019 A1 nemocenské poistenie

SH mzdy 10/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,131 €
Schválené na preplatenie
1,131 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

SH mzdy 10/2019 A1 poistné do VšZP

SH mzdy 10/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,080 €
Schválené na preplatenie
8,080 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

SH mzdy 10/2019 A1 tarifný plat

SH mzdy 10/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
80,800 €
Schválené na preplatenie
80,800 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

SH mzdy 10/2019 A1 tarifný plat

SH mzdy 10/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
359,719 €
Schválené na preplatenie
359,719 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

SH mzdy 10/2019 A1 poistné do VšZP

SH mzdy 10/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35,972 €
Schválené na preplatenie
35,972 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

SH mzdy 10/2019 A1 nemocenské poistenie

SH mzdy 10/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,036 €
Schválené na preplatenie
5,036 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

SH mzdy 10/2019 A1 starobné poistenie

SH mzdy 10/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50,361 €
Schválené na preplatenie
50,361 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

SH mzdy 10/2019 A1 úrazové poistenie

SH mzdy 10/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,878 €
Schválené na preplatenie
2,878 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

SH mzdy 10/2019 A1 invalidné poistenie

SH mzdy 10/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,792 €
Schválené na preplatenie
10,792 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

SH mzdy 10/2019 A1 poistenie v nezamestnanosti

SH mzdy 10/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,597 €
Schválené na preplatenie
3,597 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

SH mzdy 10/2019 A1 rezervný fond

SH mzdy 10/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,087 €
Schválené na preplatenie
17,087 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

SH mzdy 10/2019 A1 paušál

SH mzdy 10/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,709 €
Schválené na preplatenie
9,709 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

SH mzdy 10/2019 A1 paušál

SH mzdy 10/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,181 €
Schválené na preplatenie
2,181 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

SH mzdy 10/2019 A1 rezervný fond

SH mzdy 10/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,838 €
Schválené na preplatenie
3,838 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

SH mzdy 10/2019 A1 poistenie v nezamestnanosti

SH mzdy 10/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
808 €
Schválené na preplatenie
808 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

SH mzdy 11-12/2019 A1 rezervný fond

SH mzdy 11-12/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

SH mzdy 11-12/2019 A1 paušál

SH mzdy 11-12/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

SH mzdy 11-12/2019 A1 invalidné poistenie

SH mzdy 11-12/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

SH mzdy 11-12/2019 A1 poistné do VšZP

SH mzdy 11-12/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

SH mzdy 11-12/2019 A1 starobné poistenie

SH mzdy 11-12/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

SH mzdy 11-12/2019 A1 invalidné poistenie

SH mzdy 11-12/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

SH mzdy 11-12/2019 A1 rezervný fond

SH mzdy 11-12/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30,796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

SH mzdy 11-12/2019 A1 poistenie v nezamestnanosti

SH mzdy 11-12/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

SH mzdy 11-12/2019 A1 úrazové poistenie

SH mzdy 11-12/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

SH mzdy 11-12/2019 A1 nemocenské poistenie

SH mzdy 11-12/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

SH mzdy 11-12/2019 A1 tarifný plat

SH mzdy 11-12/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
145,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

SH mzdy 11-12/2019 A1 paušál

SH mzdy 11-12/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

SH mzdy 11-12/2019 A1 poistenie v nezamestnanosti

SH mzdy 11-12/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

SH mzdy 11-12/2019 A1 úrazové poistenie

SH mzdy 11-12/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

SH mzdy 11-12/2019 A1 starobné poistenie

SH mzdy 11-12/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90,767 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

SH mzdy 11-12/2019 A1 nemocenské poistenie

SH mzdy 11-12/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,077 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

SH mzdy 11-12/2019 A1 poistné do VšZP

SH mzdy 11-12/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

SH mzdy 11-12/2019 A1 tarifný plat

SH mzdy 11-12/2019 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
648,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A2 paušál

SH mzdy 01-08/2020 A2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A2 rezervný fond

SH mzdy 01-08/2020 A2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A2 poistenie v nezamestnanosti

SH mzdy 01-08/2020 A2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A2 invalidné poistenie

SH mzdy 01-08/2020 A2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A2 úrazové poistenie

SH mzdy 01-08/2020 A2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A2 starobné poistenie

SH mzdy 01-08/2020 A2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A2 nemocenské poistenie

SH mzdy 01-08/2020 A2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A2 poistné do VšZP

SH mzdy 01-08/2020 A2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A2 tarifný plat

SH mzdy 01-08/2020 A2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90,577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A2 tarifný plat

SH mzdy 01-08/2020 A2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
403,247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A2 poistné do VšZP

SH mzdy 01-08/2020 A2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A2 nemocenské poistenie

SH mzdy 01-08/2020 A2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A2 starobné poistenie

SH mzdy 01-08/2020 A2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A2 úrazové poistenie

SH mzdy 01-08/2020 A2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A2 invalidné poistenie

SH mzdy 01-08/2020 A2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A2 poistenie v nezamestnanosti

SH mzdy 01-08/2020 A2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A2 rezervný fond

SH mzdy 01-08/2020 A2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A2 paušál

SH mzdy 01-08/2020 A2

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1 invalidné poistenie

SH mzdy 01-08/2020 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1 poistenie v nezamestnanosti

SH mzdy 01-08/2020 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1 rezervný fond

SH mzdy 01-08/2020 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
86,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1 paušál

SH mzdy 01-08/2020 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49,387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1 paušál

SH mzdy 01-08/2020 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1 rezervný fond

SH mzdy 01-08/2020 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1 poistenie v nezamestnanosti

SH mzdy 01-08/2020 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1 invalidné poistenie

SH mzdy 01-08/2020 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1 úrazové poistenie

SH mzdy 01-08/2020 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1 starobné poistenie

SH mzdy 01-08/2020 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1 nemocenské poistenie

SH mzdy 01-08/2020 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1 poistné do VšZP

SH mzdy 01-08/2020 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1 tarifný plat

SH mzdy 01-08/2020 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
411,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1 tarifný plat

SH mzdy 01-08/2020 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,829,828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1 poistné do VšZP

SH mzdy 01-08/2020 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
182,983 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1 nemocenské poistenie

SH mzdy 01-08/2020 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25,618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1 starobné poistenie

SH mzdy 01-08/2020 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
256,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1 úrazové poistenie

SH mzdy 01-08/2020 A1

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1B poistenie v nezamestnanosti (1.1.1.)

SH mzdy 01-08/2020 A1B

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1B poistenie v nezamestnanosti (1.4.1.)

SH mzdy 01-08/2020 A1B

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1B poistenie do ostatných ZP (1.4.1.)

SH mzdy 01-08/2020 A1B

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1B poistenie do rezervného fondu (1.1.1.)

SH mzdy 01-08/2020 A1B

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1B invalidné poistenie (1.1.1.)

SH mzdy 01-08/2020 A1B

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1B úrazové poistenie (1.1.1.)

SH mzdy 01-08/2020 A1B

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1B starobné poistenie (1.1.1.)

SH mzdy 01-08/2020 A1B

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1B nemocenské poistenie (1.1.1.)

SH mzdy 01-08/2020 A1B

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1B poistenie do ostatných ZP (1.1.1.)

SH mzdy 01-08/2020 A1B

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1B poistné do VšZP (1.4.1.)

SH mzdy 01-08/2020 A1B

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1B osobný príplatok (1.1.1.)

SH mzdy 01-08/2020 A1B

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
96,492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1B tarifný plat (1.1.1.)

SH mzdy 01-08/2020 A1B

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
271,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1B paušál (1.5.1.)

SH mzdy 01-08/2020 A1B

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1B paušál (1.2.1.)

SH mzdy 01-08/2020 A1B

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1B tarifný plat (1.4.1.)

SH mzdy 01-08/2020 A1B

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1B osobný príplatok (1.4.1.)

SH mzdy 01-08/2020 A1B

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1B poistné do VšZP (1.1.1.)

SH mzdy 01-08/2020 A1B

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1B nemocenské poistenie (1.4.1.)

SH mzdy 01-08/2020 A1B

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1B starobné poistenie (1.4.1.)

SH mzdy 01-08/2020 A1B

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1B úrazové poistenie (1.4.1.)

SH mzdy 01-08/2020 A1B

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1B invalidné poistenie (1.4.1.)

SH mzdy 01-08/2020 A1B

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1B poistenie do rezervného fondu (1.4.1.)

SH mzdy 01-08/2020 A1B

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1A paušál (1.5.1.)

SH mzdy 01-08/2020 A1A

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1A úrazové poistenie (1.1.1.)

SH mzdy 01-08/2020 A1A

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1A úrazové poistenie (1.4.1.)

SH mzdy 01-08/2020 A1A

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1A poistné do VšZP (1.1.1.)

SH mzdy 01-08/2020 A1A

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
94,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1A tarifný plat (1.1.1.)

SH mzdy 01-08/2020 A1A

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,906,761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1A tarifný plat (1.4.1.)

SH mzdy 01-08/2020 A1A

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
428,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1A poistenie do rezervného fondu (1.4.1.)

SH mzdy 01-08/2020 A1A

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1A poistenie v nezamestnanosti (1.4.1.)

SH mzdy 01-08/2020 A1A

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1A invalidné poistenie (1.4.1.)

SH mzdy 01-08/2020 A1A

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1A starobné poistenie (1.4.1.)

SH mzdy 01-08/2020 A1A

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
69,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1A nemocenské poistenie (1.4.1.)

SH mzdy 01-08/2020 A1A

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1A poistenie do ostatných ZP (1.4.1.)

SH mzdy 01-08/2020 A1A

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1A poistné do VšZP (1.4.1.)

SH mzdy 01-08/2020 A1A

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1A osobný príplatok (1.4.1.)

SH mzdy 01-08/2020 A1A

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
71,391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1A osobný príplatok (1.1.1.)

SH mzdy 01-08/2020 A1A

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
317,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1A poistenie do ostatných ZP (1.1.1.)

SH mzdy 01-08/2020 A1A

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46,677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1A nemocenské poistenie (1.1.1.)

SH mzdy 01-08/2020 A1A

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1A starobné poistenie (1.1.1.)

SH mzdy 01-08/2020 A1A

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
311,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1A invalidné poistenie (1.1.1.)

SH mzdy 01-08/2020 A1A

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1A poistenie v nezamestnanosti (1.1.1.)

SH mzdy 01-08/2020 A1A

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1A poistenie do rezervného fondu (1.1.1.)

SH mzdy 01-08/2020 A1A

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
105,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 01-08/2020 A1A paušál (1.2.1.)

SH mzdy 01-08/2020 A1A

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57,863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

SH mzdy 09-12/2020 paušál (1.5.1.)

SH mzdy 09-12/2020 supervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

SH mzdy 09-12/2020 supervízori_rezervný fond (1.4.1.)

SH mzdy 09-12/2020 supervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

SH mzdy 09-12/2020 supervízori_poistenie v nezamestnanosti (1.4.1.)

SH mzdy 09-12/2020 supervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

SH mzdy 09-12/2020 supervízori_invalidné poistenie (1.4.1.)

SH mzdy 09-12/2020 supervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

SH mzdy 09-12/2020 supervízori_úrazové poistenie (1.4.1.)

SH mzdy 09-12/2020 supervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

SH mzdy 09-12/2020 supervízori_poistné do iných ZP (1.4.1.)

SH mzdy 09-12/2020 supervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

SH mzdy 09-12/2020 supervízori_poistné do VŠZP (1.4.1.)

SH mzdy 09-12/2020 supervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

SH mzdy 09-12/2020 supervízori_tarifný plat (1.4.1.)

SH mzdy 09-12/2020 supervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

SH mzdy 09-12/2020 supervízori_osobný príplatok (1.4.1.)

SH mzdy 09-12/2020 supervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

SH mzdy 09-12/2020 supervízori_nemocenské poistenie (1.4.1.)

SH mzdy 09-12/2020 supervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

SH mzdy 09-12/2020 supervízori_starobné poistenie (1.4.1.)

SH mzdy 09-12/2020 supervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

SH mzdy 09-12/2020 supervízori_osobný príplatok (1.1.1.)

SH mzdy 09-12/2020 supervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

SH mzdy 09-12/2020 supervízori_tarifný plat (1.1.1.)

SH mzdy 09-12/2020 supervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
136,364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

SH mzdy 09-12/2020 supervízori_poistné do VŠZP (1.1.1.)

SH mzdy 09-12/2020 supervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

SH mzdy 09-12/2020 supervízori_poistné do iných ZP (1.1.1.)

SH mzdy 09-12/2020 supervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

SH mzdy 09-12/2020 supervízori_nemocenské poistenie (1.1.1.)

SH mzdy 09-12/2020 supervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

SH mzdy 09-12/2020 supervízori_starobné poistenie (1.1.1.)

SH mzdy 09-12/2020 supervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

SH mzdy 09-12/2020 supervízori_úrazové poistenie (1.1.1.)

SH mzdy 09-12/2020 supervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

SH mzdy 09-12/2020 supervízori_invalidné poistenie (1.1.1.)

SH mzdy 09-12/2020 supervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

SH mzdy 09-12/2020 supervízori_poistenie v nezamestnanosti (1.1.1.)

SH mzdy 09-12/2020 supervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

SH mzdy 09-12/2020 supervízori_rezervný fond (1.1.1.)

SH mzdy 09-12/2020 supervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

SH mzdy 09-12/2020 paušál (1.2.1.)

SH mzdy 09-12/2020 supervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,023 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

SH mzdy 01-03/2021 supervízori paušál (1.5.1.)

SH mzdy 01-03/2021 spervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

SH mzdy 01-03/2021 supervízori_tarifný plat (1.4.1.)

SH mzdy 01-03/2021 spervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

SH mzdy 01-03/2021 supervízori osobný príplatok (1.4.1.)

SH mzdy 01-03/2021 spervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

SH mzdy 01-03/2021 supervízori poistné do VŠZP (1.4.1.)

SH mzdy 01-03/2021 spervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

SH mzdy 01-03/2021 supervízori poistné do iných ZP (1.4.1.)

SH mzdy 01-03/2021 spervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

SH mzdy 01-03/2021 supervízori nemocenské poistenie (1.4.1.)

SH mzdy 01-03/2021 spervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

SH mzdy 01-03/2021 supervízori starobné poistenie (1.4.1.)

SH mzdy 01-03/2021 spervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

SH mzdy 01-03/2021 supervízori úrazové poistenie (1.4.1.)

SH mzdy 01-03/2021 spervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

SH mzdy 01-03/2021 supervízori invalidné poistenie (1.4.1.)

SH mzdy 01-03/2021 spervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
939 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

SH mzdy 01-03/2021 supervízori poistenie v nezamestnanosti (1.4.1.)

SH mzdy 01-03/2021 spervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

SH mzdy 01-03/2021 supervízori rezervný fond (1.4.1.)

SH mzdy 01-03/2021 spervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

SH mzdy 01-03/2021 supervízori úrazové poistenie (1.1.1.)

SH mzdy 01-03/2021 spervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

SH mzdy 01-03/2021 supervízori starobné poistenie (1.1.1.)

SH mzdy 01-03/2021 spervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

SH mzdy 01-03/2021 supervízori nemocenské poistenie (1.1.1.)

SH mzdy 01-03/2021 spervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

SH mzdy 01-03/2021 supervízori poistné do iných ZP (1.1.1.)

SH mzdy 01-03/2021 spervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

SH mzdy 01-03/2021 supervízori poistné do VŠZP (1.1.1.)

SH mzdy 01-03/2021 spervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

SH mzdy 01-03/2021 supervízori osobný príplatok (1.1.1.)

SH mzdy 01-03/2021 spervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

SH mzdy 01-03/2021 supervízori_tarifný plat (1.1.1.)

SH mzdy 01-03/2021 spervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

SH mzdy 01-03/2021 supervízori invalidné poistenie (1.1.1.)

SH mzdy 01-03/2021 spervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

SH mzdy 01-03/2021 supervízori paušál (1.2.1.)

SH mzdy 01-03/2021 spervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

SH mzdy 01-03/2021 supervízori rezervný fond (1.1.1.)

SH mzdy 01-03/2021 spervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

SH mzdy 01-03/2021 supervízori poistenie v nezamestnanosti (1.1.1.)

SH mzdy 01-03/2021 spervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

SH mzdy 04-06/2021 supervízori_paušál (1.5.1.)

SH mzdy 04-06/2021 supervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

SH mzdy 04-06/2021 supervízori_rezervný fond (1.4.1.)

SH mzdy 04-06/2021 supervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

SH mzdy 04-06/2021 supervízori_poistenie v nezamestnanosti (1.4.1.)

SH mzdy 04-06/2021 supervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

SH mzdy 04-06/2021 supervízori_invalidné poistenie (1.4.1.)

SH mzdy 04-06/2021 supervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

SH mzdy 04-06/2021 supervízori_úrazové poistenie (1.4.1.)

SH mzdy 04-06/2021 supervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

SH mzdy 04-06/2021 supervízori_starobné poistenie (1.4.1.)

SH mzdy 04-06/2021 supervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

SH mzdy 04-06/2021 supervízori_nemocenské poistenie (1.4.1.)

SH mzdy 04-06/2021 supervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

SH mzdy 04-06/2021 supervízori_poistné do iných ZP (1.4.1.)

SH mzdy 04-06/2021 supervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

SH mzdy 04-06/2021 supervízori_poistné do VŠZP (1.4.1.)

SH mzdy 04-06/2021 supervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

SH mzdy 04-06/2021 supervízori_osobný príplatok (1.4.1.)

SH mzdy 04-06/2021 supervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

SH mzdy 04-06/2021 supervízori_tarifný plat (1.4.1.)

SH mzdy 04-06/2021 supervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22,953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

SH mzdy 04-06/2021 supervízori_tarifný plat (1.1.1.)

SH mzdy 04-06/2021 supervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
102,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

SH mzdy 04-06/2021 supervízori_osobný príplatok(1.1.1.)

SH mzdy 04-06/2021 supervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

SH mzdy 04-06/2021 supervízori_poistné do VŠZP (1.1.1.)

SH mzdy 04-06/2021 supervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

SH mzdy 04-06/2021 supervízori_poistné do iných ZP (1.1.1.)

SH mzdy 04-06/2021 supervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

SH mzdy 04-06/2021 supervízori_nemocenské poistenie (1.1.1.)

SH mzdy 04-06/2021 supervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

SH mzdy 04-06/2021 supervízori_starobné poistenie (1.1.1.)

SH mzdy 04-06/2021 supervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

SH mzdy 04-06/2021 supervízori_úrazové poistenie (1.1.1.)

SH mzdy 04-06/2021 supervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

SH mzdy 04-06/2021 supervízori_invalidné poistenie (1.1.1.)

SH mzdy 04-06/2021 supervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

SH mzdy 04-06/2021 supervízori_poistenie v nezamestnanosti (1.1.1.)

SH mzdy 04-06/2021 supervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

SH mzdy 04-06/2021 supervízori_rezervný fond (1.1.1.)

SH mzdy 04-06/2021 supervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

SH mzdy 04-06/2021 supervízori_paušál (1.2.1.)

SH mzdy 04-06/2021 supervízori

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

sh mzdy úrazové poistenie _supervízori 07-08/2021(1.4.1.)

SH mzdy supervízori 07-08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

sh mzdy poistenie v nezamestnanosti _supervízori 07-08/2021(1.4.1.)

SH mzdy supervízori 07-08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

sh mzdy poistné do iných ZP _supervízori 07-08/2021(1.4.1.)

SH mzdy supervízori 07-08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

sh mzdy invalidné poistenie _supervízori 07-08/2021(1.1.1.)

SH mzdy supervízori 07-08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

sh mzdy úrazové poistenie _supervízori 07-08/2021(1.1.1.)

SH mzdy supervízori 07-08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

sh mzdy starobné poistenie _supervízori 07-08/2021(1.1.1.)

SH mzdy supervízori 07-08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

sh mzdy tarifný plat _supervízori 07-08/2021(1.1.1.)

SH mzdy supervízori 07-08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

sh mzdy nemocenské poistenie _supervízori 07-08/2021(1.1.1.)

SH mzdy supervízori 07-08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

sh mzdy invalidné poistenie _supervízori 07-08/2021(1.1.1.)

SH mzdy supervízori 07-08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

sh mzdy poistné do iných ZP _supervízori 07-08/2021(1.1.1.)

SH mzdy supervízori 07-08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

sh mzdy osobný príplatok _supervízori 07-08/2021(1.1.1.)

SH mzdy supervízori 07-08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

sh mzdy poistné do VŠZP _supervízori 07-08/2021(1.1.1.)

SH mzdy supervízori 07-08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

sh mzdy rezervný fond _supervízori 07-08/2021(1.1.1.)

SH mzdy supervízori 07-08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

sh mzdy poistenie v nezamestnanosti _supervízori 07-08/2021(1.1.1.)

SH mzdy supervízori 07-08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

sh mzdy_paušál 07-08/2021(1.5.1.)

SH mzdy supervízori 07-08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

sh mzdy starobné poistenie _supervízori 07-08/2021(1.1.1.)

SH mzdy supervízori 07-08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

sh mzdy nemocenské poistenie _supervízori 07-08/2021(1.4.1.)

SH mzdy supervízori 07-08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

sh mzdy poistné do VŠZP _supervízori 07-08/2021(1.4.1.)

SH mzdy supervízori 07-08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

sh mzdy osobný príplatok _supervízori 07-08/2021(1.4.1.)

SH mzdy supervízori 07-08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22,943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

sh mzdy tarifný plat _supervízori 07-08/2021(1.4.1.)

SH mzdy supervízori 07-08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

sh mzdy_paušál 07-08/2021(1.2.1.)

SH mzdy supervízori 07-08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

sh mzdy rezervný fond _supervízori 07-08/2021(1.4.1.)

SH mzdy supervízori 07-08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

tarifný plat _supervízori 09-10/2021

SH mzdy supervízori 09-10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

osobný príplatok _supervízori 09-10/2021

SH mzdy supervízori 09-10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25,206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

tarifný plat _supervízori 09-10/2021

SH mzdy supervízori 09-10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

nemocenské poistné _supervízori 09-10/2021

SH mzdy supervízori 09-10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

osobný príplatok _supervízori 09-10/2021

SH mzdy supervízori 09-10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

starobné poistné _supervízori 09-10/2021

SH mzdy supervízori 09-10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

nemocenské poistné _supervízori 09-10/2021

SH mzdy supervízori 09-10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

rezervný fond_supervízori 09-10/2021

SH mzdy supervízori 09-10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

paušál_supervízori 09-10/2021

SH mzdy supervízori 09-10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

poistné do VŠZP _supervízori 09-10/2021

SH mzdy supervízori 09-10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

úrazové poistenie_supervízori 09-10/2021

SH mzdy supervízori 09-10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

invalidné poistenie_supervízori 09-10/2021

SH mzdy supervízori 09-10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

rezervný fond_supervízori 09-10/2021

SH mzdy supervízori 09-10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

poistenie v nezamestnanosti_supervízori 09-10/2021

SH mzdy supervízori 09-10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

poistné do VŠZP _supervízori 09-10/2021

SH mzdy supervízori 09-10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

poistné do ostatných ZP _supervízori 09-10/2021

SH mzdy supervízori 09-10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

paušál_supervízori 09-10/2021

SH mzdy supervízori 09-10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

úrazové poistenie_supervízori 09-10/2021

SH mzdy supervízori 09-10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

starobné poistné _supervízori 09-10/2021

SH mzdy supervízori 09-10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

poistenie v nezamestnanosti_supervízori 09-10/2021

SH mzdy supervízori 09-10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

poistné do ostatných ZP _supervízori 09-10/2021

SH mzdy supervízori 09-10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

invalidné poistenie_supervízori 09-10/2021

SH mzdy supervízori 09-10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Suma celkom
184 €
Vrátená suma
184 €
Suma na vymáhanie
184 €
Typ
Chyby vo výpočte
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
48,674 €
Vrátená suma
48,674 €
Suma na vymáhanie
48,674 €
Typ
Nesprávne účtovníct… Chyby vo výpočte Kontrola, audit, pr…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Suma celkom
403 €
Vrátená suma
403 €
Suma na vymáhanie
403 €
Typ
Kontrola, audit, pr…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Suma celkom
3,722 €
Vrátená suma
3,722 €
Suma na vymáhanie
3,722 €
Typ
Nesprávne účtovníct… Chyby vo výpočte
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Suma celkom
3,319 €
Vrátená suma
3,319 €
Suma na vymáhanie
3,319 €
Typ
Kontrola, audit, pr…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
50,077 €
Vrátená suma
50,077 €
Suma na vymáhanie
50,077 €
Typ
Nesprávne účtovníct… Chyby vo výpočte Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Suma celkom
910 €
Vrátená suma
910 €
Suma na vymáhanie
910 €
Typ
Nesprávne účtovníct… Chyby vo výpočte Kontrola, audit, pr…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Suma celkom
493 €
Vrátená suma
493 €
Suma na vymáhanie
493 €
Typ
Nesprávne doklady Kontrola, audit, pr…
Stav
Vysporiadaná
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.