Popis projektu

Predkladaný projekt je zameraný na zvýšenie zamestnanosti príslušníkov marginalizovaných komunít, predovšetkým MRK prostredníctvom pokračovania členov miestnej občianskej poriadkovej služby pôsobiacej na území mesta. Na základe dobrých skúseností so zriadenou MOPS vnímame potrebu pokračovania občianskych hliadok v meste. Z celkového počtu 3 377 obyvateľov 8,14 % pochádza z marginalizovaných rómskych komunít (275 obyvateľov). K problémom mesta patrí vysoký počet trestných činov a priestupkov, ktoré je potrebné riešiť. Problémy v meste súvisia najmä s vysokým percentom nezamestnanosti dospelých, ktorá sa stáva aj negatívne pôsobiacim príkladom pre deti a mládež. Na základe skúseností nášho mesta, ktoré v minulosti zriadil občianske hliadky, môžeme potvrdiť účelnosť zriadenia miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) prostredníctvom ŽoNFP. Občianske hliadky pomôžu riešiť sociálno-patologické javy v meste vo všeobecnosti. V rámci projektu zamestnáme 4 členov MOPS na plný pracovný úväzok (2 pracovníkov z MRK, 2 pracovníkov z majoritnej spoločnosti).

Zvýšiť zamestnanosť a zamestnateľnosť ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby mesta Spišské Vlachy.

1. Zabezpečiť verejný poriadok a zvýšiť bezpečnosť obyvateľov mesta.

2. Eliminovať, resp. znížiť kriminalitu a protispoločenskú činnosť v meste.

3. Zlepšiť úroveň vzťahov medzi obyvateľmi MRK a majoritou.

4. Zlepšiť životné podmienky obyvateľov mesta.

5. Zvýšiť ochranu životného prostredia

sú tvorené:

Priamou cieľovou skupinou sú príslušníci a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít v počte 275 z celkového počtu 3 377 obyvateľov. Východiskový a konečný počet osôb tejto skupiny profitujúcej z realizácie projektu je približne rovnaký, resp. mierne stúpajúci v časovom pásme realizácie projektu. Nepriame cieľové skupiny sú tvorené ostatnými obyvateľmi mesta, návštevníkmi mesta, príbuznými obyvateľov mesta a pod..

Začiatok realizácie projektu: 2/2022

Koniec realizácie projektu: 4/2023

Doba trvania: 15 mesiacov

Mesto Spišské Vlachy, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj

P0886 - Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby: 2

Viac
Subjekt
Mesto Spišské Vlachy
Miesta realizácie
Spišské Vlachy
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2022 - 01.06.2023
Celková suma
67,920 €
Vlastné zdroje
3,396 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora komplexného poskytovania miestn…
Typ
Poskytovanie indivi…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
2,0 (osoby)
Cieľ
2,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
30.05.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdy MOPS za 052022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky MOPS

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Vlachy
Dodávateľ
Mesto Spišské Vlachy
Žiadaná suma
3,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky

Paušálna sadzba na ostatné výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Vlachy
Dodávateľ
Mesto Spišské Vlachy
Žiadaná suma
697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky MOPS 062022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky MOPS

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Vlachy
Dodávateľ
Mesto Spišské Vlachy
Žiadaná suma
3,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Paušálne výdavky na ostatné výdavky

Paušálne výdavky na ostatné výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Vlachy
Dodávateľ
Mesto Spišské Vlachy
Žiadaná suma
697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky na ostatné výdavky

Paušálne výdavky na ostatné výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Vlachy
Dodávateľ
Mesto Spišské Vlachy
Žiadaná suma
691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky MOPS 072022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky MOPS

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Vlachy
Dodávateľ
Mesto Spišské Vlachy
Žiadaná suma
3,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Mzdové výdavky 082022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky MOPS

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Vlachy
Dodávateľ
Mesto Spišské Vlachy
Žiadaná suma
3,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Paušálne výdavky na ostatné výdavky

Paušálne výdavky na ostatné výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Vlachy
Dodávateľ
Mesto Spišské Vlachy
Žiadaná suma
691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 092022

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom MOPS

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Vlachy
Dodávateľ
Mesto Spišské Vlachy
Žiadaná suma
3,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Paušálne výdavky na ostatné výdavky

Paušálne výdavky na ostatné výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Vlachy
Dodávateľ
Mesto Spišské Vlachy
Žiadaná suma
691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky 102022

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom MOPS

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Vlachy
Dodávateľ
Mesto Spišské Vlachy
Žiadaná suma
3,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Paušálne výdavky na ostatné výdavky

Paušálne výdavky na ostatné výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Vlachy
Dodávateľ
Mesto Spišské Vlachy
Žiadaná suma
691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na ostatné výdavky

Paušálna sadzba na ostatné výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Vlachy
Dodávateľ
Mesto Spišské Vlachy
Žiadaná suma
697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Schwarcz Dušan

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2022 MOPS

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Vlachy
Dodávateľ
Mesto Spišské Vlachy
Žiadaná suma
872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Rybár Jozef

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2022 MOPS

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Vlachy
Dodávateľ
Mesto Spišské Vlachy
Žiadaná suma
872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Pecha Tibor

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2022 MOPS

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Vlachy
Dodávateľ
Mesto Spišské Vlachy
Žiadaná suma
872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Mižigár Marek

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2022 MOPS

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Vlachy
Dodávateľ
Mesto Spišské Vlachy
Žiadaná suma
872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Paušálne výdavky na ostatné výdavky

Paušálne výdavky na ostatné výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Vlachy
Dodávateľ
Mesto Spišské Vlachy
Žiadaná suma
523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky 112022

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom MOPS 112022

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Vlachy
Dodávateľ
Mesto Spišské Vlachy
Žiadaná suma
2,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

mzdové výdavky

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Vlachy
Dodávateľ
Mesto Spišské Vlachy
Žiadaná suma
2,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

paušálne výdavky na ostatné výdavky

Paušálne výdavky na ostatné výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Vlachy
Dodávateľ
Mesto Spišské Vlachy
Žiadaná suma
523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušálne výdavky na ostatné výdavky

Paušálne výdavky na ostatné výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Vlachy
Dodávateľ
Mesto Spišské Vlachy
Žiadaná suma
567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky 012023

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom MOPS 012023

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Vlachy
Dodávateľ
Mesto Spišské Vlachy
Žiadaná suma
2,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Paušálne výdavky na ostatné výdavky

Paušálne výdavky na ostatné výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Vlachy
Dodávateľ
Mesto Spišské Vlachy
Žiadaná suma
567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky 022023

Sumárizačný hárok k mzdovým výdavkom MOPS 022023

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Vlachy
Dodávateľ
Mesto Spišské Vlachy
Žiadaná suma
2,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

mzdové výdavky 032023

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom MOPS 032023

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Vlachy
Dodávateľ
Mesto Spišské Vlachy
Žiadaná suma
2,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

paušálne výdavky na ostatné výdavky

Paušálne výdavky na ostatné výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Vlachy
Dodávateľ
Mesto Spišské Vlachy
Žiadaná suma
567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky 042023

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom MOPS 042023

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Vlachy
Dodávateľ
Mesto Spišské Vlachy
Žiadaná suma
3,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

paušálne výdavky na ostatné výdavky 042023

Paušálne výdavky na ostatné výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Vlachy
Dodávateľ
Mesto Spišské Vlachy
Žiadaná suma
749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové prostreidky

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom MOPS 052023

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Vlachy
Dodávateľ
Mesto Spišské Vlachy
Žiadaná suma
3,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2023
Názov

paušálne výdavky na ostatné výdavky

Paušálne výdavky na ostatné výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Vlachy
Dodávateľ
Mesto Spišské Vlachy
Žiadaná suma
749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom za 06/2023 MOPS

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Vlachy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

paušálne výdavky na ostatné výdavky

Paušálne výdavky na ostatné výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Vlachy
Dodávateľ
Mesto Spišské Vlachy
Žiadaná suma
749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.