Refundácia miezd administratívnych kapacít Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vykonávajúcich následné činnosti koordinátora horizontálnej priority marginalizované rómske komunity v roku 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis projektu

Cieľom projektu je mzdové zabezpečenie plnenia úloh zamestnancov MV SR, ÚSVRK, vykonávajúcich následné činnosti koordinátora horizontálnej priority marginalizované rómske komunity(ďalej len "HP MRK") v roku 2019.

Vykonávanie následných činností koordinátora HP MRK v roku 2019 okrem iných činností napr. následné monitorovanie projektov lokálnych stratégií komplexného prístupu (ďalej len "LSKxP") s ukončenou realizáciou financovaných z alokácie pre LSKxP, indikátorov udržateľnosti projektov priamo nadväzuje na vykonávané následné činnosti koordinátora HP MRK v rokoch 2016 až 2018 , pričom sa predpokladá ich vykonávanie do konca roku 2021.

Na vykonávanie následných činností koordinátora HP MRK sú vytvorené tri štátnozamestnanecké pracovné pozície od 01.01.2016.Predpokladá sa, že všetky tri štátnozamestnanecké pozície budú obsadené zamestnancami na plný pracovný úväzok , v prípade neobsadenej (voľnej) niektorej štátnozamestnaneckej pracovnej pozície na plný pracovný úväzok  sa budú následné činnosti kordinátora HP MRK vykonávať aj formou dohody o vykonaní práce. 

Projekt priamo podporuje realizáciu domácich a medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v oblasti riešenia problemetiky sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít. 

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2019 - 01.12.2019
Celková suma
104,348 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
59,441 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Refundácia miezd AK priamo zapojených d…
Typ
A. Refundácia miezd…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP
Hodnota
1,4166 (FTE)
Cieľ
2,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
12.02.2020
Riziko
-
Názov
Počet refundovaných hodín zamestnancov mimopracovného pomeru
Hodnota
440,0 (počet)
Cieľ
700,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.02.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

SK 04/2019 (Dohody o vykonaní práce )

SH 04/2019 (Dohody o vykonaní práce )

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

SK 04/2019 (Dohody o vykonaní práce )

SH 04/2019 (Dohody o vykonaní práce )

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

SK 04/2019 (Dohody o vykonaní práce )

SH 04/2019 (Dohody o vykonaní práce )

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

SK 04/2019 (Dohody o vykonaní práce )

SH 04/2019 (Dohody o vykonaní práce )

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
213 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

SK 04/2019 (Dohody o vykonaní práce )

SH 04/2019 (Dohody o vykonaní práce )

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
152 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

SK 04/2019 (Dohody o vykonaní práce )

SH 04/2019 (Dohody o vykonaní práce )

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,520 €
Schválené na preplatenie
1,520 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

SK 04/2019 (Dohody o vykonaní práce )

SH 04/2019 (Dohody o vykonaní práce )

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

SK 04/2019 (Dohody o vykonaní práce)

SH 04/2019 (Dohody o vykonaní práce )

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

SH 04/2019 AK

SH 04/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

SH 04/2019 AK

SH 04/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

SH 04/2019 AK

SH 04/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

SH 04/2019 AK

SH 04/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

SH 04/2019 AK

SH 04/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,244 €
Schválené na preplatenie
1,244 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

SH 04/2019 AK

SH 04/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
753 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

SH 04/2019 AK

SH 04/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

SH 04/2019 AK

SH 04/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

SH 04/2019 AK

SH 04/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

SH 03/2019 (Dohody o vykonaní práce )

SH 03/2019 (Dohody o vykonaní práce )

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
152 €
Realizácia
08.04.2019
Názov

SH 03/2019 (Dohody o vykonaní práce )

SH 03/2019 (Dohody o vykonaní práce )

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,520 €
Schválené na preplatenie
1,520 €
Realizácia
08.04.2019
Názov

SH 03/2019 (Dohody o vykonaní práce )

SH 03/2019 (Dohody o vykonaní práce )

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
08.04.2019
Názov

SH 03/2019 (Dohody o vykonaní práce )

SH 03/2019 (Dohody o vykonaní práce )

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
08.04.2019
Názov

SH 03/2019 (Dohody o vykonaní práce )

SH 03/2019 (Dohody o vykonaní práce )

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
08.04.2019
Názov

SH 03/2019 (Dohody o vykonaní práce )

SH 03/2019 (Dohody o vykonaní práce )

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
213 €
Realizácia
08.04.2019
Názov

SH 03/2019 (Dohody o vykonaní práce )

SH 03/2019 (Dohody o vykonaní práce )

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
08.04.2019
Názov

SH 03/2019 (Dohody o vykonaní práce )

SH 03/2019 (Dohody o vykonaní práce )

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
08.04.2019
Názov

SH 03/2019 AK

SH 03/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
08.04.2019
Názov

SH 03/2019 AK

SH 03/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
08.04.2019
Názov

SH 03/2019 AK

SH 03/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
08.04.2019
Názov

SH 03/2019 AK

SH 03/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
08.04.2019
Názov

SH 03/2019 AK

SH 03/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
08.04.2019
Názov

SH 03/2019 AK

SH 03/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
08.04.2019
Názov

SH 03/2019 AK

SH 03/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
770 €
Schválené na preplatenie
770 €
Realizácia
08.04.2019
Názov

SH 03/2019 AK

SH 03/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
08.04.2019
Názov

SH 03/2019 AK

SH 03/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,227 €
Schválené na preplatenie
1,227 €
Realizácia
08.04.2019
Názov

SH 02/2019 AK

SH 02/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

SH 02/2019 AK

SH 02/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

SH 02/2019 AK

SH 02/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

SH 02/2019 AK

SH 02/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

SH 02/2019 AK

SH 02/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

SH 02/2019 AK

SH 02/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

SH 02/2019 AK

SH 02/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

SH 02/2019 AK

SH 02/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
727 €
Schválené na preplatenie
727 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

SH 02/2019 AK

SH 02/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,270 €
Schválené na preplatenie
1,270 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

SH 01/2019 - Dohody o vykonaní práce

SH 01/2019 (Dohody o vykonaní práce )

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
114 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

SH 01/2019 - Dohody o vykonaní práce

SH 01/2019 (Dohody o vykonaní práce )

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

SH 01/2019 - Dohody o vykonaní práce

SH 01/2019 (Dohody o vykonaní práce )

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,800 €
Schválené na preplatenie
3,800 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

SH 01/2019 - Dohody o vykonaní práce

SH 01/2019 (Dohody o vykonaní práce )

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

SH 01/2019 - Dohody o vykonaní práce

SH 01/2019 (Dohody o vykonaní práce )

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

SH 01/2019 - Dohody o vykonaní práce

SH 01/2019 (Dohody o vykonaní práce )

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
380 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

SH 01/2019 - Dohody o vykonaní práce

SH 01/2019 (Dohody o vykonaní práce )

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
532 €
Schválené na preplatenie
532 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

SH 01/2019- Dohody o vykonaní práce

SH 01/2019 (Dohody o vykonaní práce )

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

SH 06/2019 AK

SH 06/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
102 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

SH 06/2019 AK

SH 06/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
687 €
Schválené na preplatenie
687 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

SH 06/2019 AK

SH 06/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

SH 06/2019 AK

SH 06/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
302 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

SH 06/2019 AK

SH 06/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
216 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

SH 06/2019 AK

SH 06/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,321 €
Schválené na preplatenie
1,321 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

SH 06/2019 AK

SH 06/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
150 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

SH 06/2019 AK

SH 06/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

SH 06/2019 AK

SH 06/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

SH 06/2019 AK

SH 06/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

SH 01/2019 AK

SH 01/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

SH 01/2019 AK

SH 01/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

SH 01/2019 AK

SH 01/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

SH 01/2019 AK

SH 01/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

SH 01/2019 AK

SH 01/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

SH 01/2019 AK

SH 01/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

SH 01/2019 AK

SH 01/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

SH 01/2019 AK

SH 01/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
808 €
Schválené na preplatenie
808 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

SH 01/2019 AK

SH 01/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,189 €
Schválené na preplatenie
1,189 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

SH 05/2019 AK

SH 05/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
119 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

SH 05/2019 AK

SH 05/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
75 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

SH 05/2019 AK

SH 05/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
350 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

SH 05/2019 AK

SH 05/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

SH 05/2019 AK

SH 05/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,224 €
Schválené na preplatenie
1,224 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

SH 05/2019 AK

SH 05/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
773 €
Schválené na preplatenie
773 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

SH 05/2019 AK

SH 05/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

SH 05/2019 AK

SH 05/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

SH 05/2019 AK

SH 05/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

SH 05/2019 AK

SH 05/2019 AK

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
500 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

SH 02/2019 (Dohody o vykonaní práce)

SH 02/2019 (Dohody o vykonaní práce )

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

SH 02/2019 (Dohody o vykonaní práce )

SH 02/2019 (Dohody o vykonaní práce )

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,520 €
Schválené na preplatenie
1,520 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

SH 02/2019 (Dohody o vykonaní práce )

SH 02/2019 (Dohody o vykonaní práce )

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

SH 02/2019 (Dohody o vykonaní práce )

SH 02/2019 (Dohody o vykonaní práce )

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

SH 02/2019 (Dohody o vykonaní práce )

SH 02/2019 (Dohody o vykonaní práce )

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
213 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

SH 02/2019 (Dohody o vykonaní práce )

SH 02/2019 (Dohody o vykonaní práce )

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
152 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

SH 02/2019 (Dohody o vykonaní práce )

SH 02/2019 (Dohody o vykonaní práce )

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

SH 02/2019 (Dohody o vykonaní práce )

SH 02/2019 (Dohody o vykonaní práce )

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

Súhrnný SH za mesiace (júl,august,september) 2019 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace ( júl,august a september) 2019 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
446 €
Schválené na preplatenie
446 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Súhrnný SH za mesiace (júl,august,september) 2019 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace ( júl,august a september) 2019 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
282 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Súhrnný SH za mesiace (júl,august,september) 2019 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace ( júl,august a september) 2019 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,314 €
Schválené na preplatenie
1,314 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Súhrnný SH za mesiace (júl,august,september) 2019 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace ( júl,august a september) 2019 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
938 €
Schválené na preplatenie
938 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Súhrnný SH za mesiace (júl,august,september) 2019 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace ( júl,august a september) 2019 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,954 €
Schválené na preplatenie
2,954 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Súhrnný SH za mesiace (júl,august,september) 2019 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace ( júl,august a september) 2019 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,250 €
Schválené na preplatenie
6,250 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Súhrnný SH za mesiace (júl,august,september) 2019 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace ( júl,august a september) 2019 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
181 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Súhrnný SH za mesiace (júl,august,september) 2019 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace ( júl,august a september) 2019 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
131 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Súhrnný SH za mesiace (júl,august,september) 2019 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace ( júl,august a september) 2019 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
75 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Súhrnný SH za mesiace (júl,august,september) 2019 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace ( júl,august a september) 2019 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
94 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Súhrnný SH za mesiace (október, november a december) 2019 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace (október, november a december) 2019 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
651 €
Schválené na preplatenie
651 €
Realizácia
08.01.2020
Názov

Súhrnný SH za mesiace (október, november a december) 2019 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace (október, november a december) 2019 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
137 €
Realizácia
08.01.2020
Názov

Súhrnný SH za mesiace (október, november a december) 2019 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace (október, november a december) 2019 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
411 €
Schválené na preplatenie
411 €
Realizácia
08.01.2020
Názov

Súhrnný SH za mesiace (október, november a december) 2019 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace (október, november a december) 2019 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
08.01.2020
Názov

Súhrnný SH za mesiace (október, november a december) 2019 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace (október, november a december) 2019 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,918 €
Schválené na preplatenie
1,918 €
Realizácia
08.01.2020
Názov

Súhrnný SH za mesiace (október, november a december) 2019 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace (október, november a december) 2019 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
192 €
Realizácia
08.01.2020
Názov

Súhrnný SH za mesiace (október, november a december) 2019 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace (október, november a december) 2019 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,370 €
Schválené na preplatenie
1,370 €
Realizácia
08.01.2020
Názov

Súhrnný SH za mesiace (október, november a december) 2019 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace (október, november a december) 2019 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,664 €
Schválené na preplatenie
1,664 €
Realizácia
08.01.2020
Názov

Súhrnný SH za mesiace (október, november a december) 2019 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace (október, november a december) 2019 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
98 €
Realizácia
08.01.2020
Názov

Súhrnný SH za mesiace (október, november a december) 2019 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace (október, november a december) 2019 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,617 €
Schválené na preplatenie
4,617 €
Realizácia
08.01.2020
Názov

Súhrnný SH za mesiace (október, november a december) 2019 - CV a OV

Súhrnný SH za mesiace (október, november a december) 2019 - CV a OV

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,318 €
Schválené na preplatenie
7,318 €
Realizácia
08.01.2020
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.