Popis projektu

Projekt je zameraný na pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík. Zabezpečuje ďalšiu etapu podpory zavádzania participácie v kontexte princípov otvoreného vládnutia a budovania dôveryhodných inštitúcií. Dôraz sa kladie na zvyšovanie miery zapájania verejnosti, profesionalizáciu zamestnancov VS, štandardizáciu postupov a optimalizáciu riadenia participatívnych procesov v previazaní na konkrétne cieľové skupiny: ústredné orgány štátnej správy, regionálna a miestna územná samospráva a ich zamestnanci, ako aj občania/verejnosť. Projekt sa realizuje prostredníctvom jednej hlavnej aktivity s názvom Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, ktorá sa člení na tri samostatné podaktivity: 

  • PARTICIPÁCIA A ÚSTREDNÉ ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY,
  • PARTICIPÁCIA A REGIONÁLNA ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA,
  • INFORMOVANIE, VZÁJOMNÉ UČENIE, PARTICIPÁCIA  A MIESTNA ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Partneri
Prešovský samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Košický kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2020 - 01.12.2023
Celková suma
4,206,445 €
Vlastné zdroje
59,354 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Efektívna verejná správa
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti…
Typ
Budovanie a posilňo…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti…
Typ
Budovanie a posilňo…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti…
Typ
Budovanie a posilňo…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti…
Typ
Budovanie a posilňo…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti…
Typ
Budovanie a posilňo…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti…
Typ
Budovanie a posilňo…
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
01.12.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti…
Typ
Budovanie a posilňo…
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
01.12.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
130,0 (počet)
Cieľ
119,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
9,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených multisektorových partnerstiev
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov VS vykonávajúcich analytické činnosti alebo manažérske činnosti v prospech zavádzania inovačných a reformných opatrení vo VS
Hodnota
23,0 (počet)
Cieľ
24,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet zavedených inovovaných procesov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.07.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Sumarizačný hárok_výdavky_07-10/2023 NPPARTI2_NSK

Sumarizačný hárok_výdavky_07-10/2023 NPPARTI2_NSK

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Nitriansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
18,659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

Paušálne výdavky_ 07-10/2023 NPPARTI2_NSK

Paušálne výdavky 07-10/2023 NPPARTI2_NSK

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Nitriansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
5,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

SUMARIZACNY_HAROK_NPPARTI2_VUC_KSK_03_202306_202309

SUMARIZACNY_HAROK_NPPARTI2_VUC_KSK_03_202306_202309

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
52,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

PAUSALNA_SADZBA_NPPARTI2_VUC_KSK_03_202306_202309

PAUSALNA_SADZBA_NPPARTI2_VUC_KSK_03_202306_202309

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
14,905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Personálne výdavky 07/2023-09/2023_partner_ZSK

Sumarizačný hárok_personálne_výdavky_07/2023-09/2023_NPPARTI2.0_partner_ZSK

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Žilinský samosprávny kraj
Žiadaná suma
26,165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

Paušálne výdavky_07-09/2023_partner_ZSK

Paušálne výdavky_07/2023-09/2023_NPPARTI2.0_partner_ZSK

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Žilinský samosprávny kraj
Žiadaná suma
7,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

SUMARIZACNY_HAROK_NPPARTI2_VUC_PSK_04_202309_202310

SUMARIZACNY_HAROK_NPPARTI2_VUC_PSK_04_202309_202310

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Prešovský samosprávny kraj
Žiadaná suma
20,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

PAUSALNA_SADZBA_NPPARTI2_VUC_PSK_04_202309_202310

PAUSALNA_SADZBA_NPPARTI2_VUC_PSK_04_202309_202310

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Prešovský samosprávny kraj
Žiadaná suma
5,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

02_SUMARIZACNY_HAROK_NPPARTI2_VUC_BBSK_03_202309_202310

02_SUMARIZACNY_HAROK_NPPARTI2_VUC_BBSK_03_202309_202310

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

03_PAUSALNA_SADZBA_NPPARTI2_VUC_BBSK_03_202309_202310

03_PAUSALNA_SADZBA_NPPARTI2_VUC_BBSK_03_202309_202310

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

personálne výdavky_1-2/2023

Sumarizačný hárok_personálne výdavky_1-2/2023

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Žilinský samosprávny kraj
Žiadaná suma
13,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Personálne výdavky_01-12/2022

Sumarizačný hárok_personálne výdavky_01-12/2022

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Žilinský samosprávny kraj
Žiadaná suma
72,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Paušálne výdavky_1-12/2022

Paušálne výdavky_01-12/2022

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Žilinský samosprávny kraj
Žiadaná suma
20,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

paušálne výdavky_1-2/2023

Paušálne výdavky_1-2/2023

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Žilinský samosprávny kraj
Žiadaná suma
3,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

SH_mzdové výdavky_01-12/2022

NP PARTII_VÚC_Nitra_SH

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Nitriansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
64,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

NPPARTII_VÚC_Nitra_Paušálna sadzba

NPPARTII_VÚC_Nitra_Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Nitriansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
18,554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR 01_ZA_122020_DOPLNENIE

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR 01_ZA_122020_DOPLNENIE

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR 01_ZA_122020_DOPLNENIE

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR 01_ZA_122020_DOPLNENIE

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

PAUSALNA SADZBA NPPARTI2 MV SR 01 ZA 122020_DOPLNENIE

PAUSALNA SADZBA NPPARTI2 MV SR 01 ZA 122020_DOPLNENIE

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PAUSALNA SADZBA NPPARTI2 MV SR 01 ZA 122020_DOPLNENIE

PAUSALNA SADZBA NPPARTI2 MV SR 01 ZA 122020_DOPLNENIE

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SUMARIZACNY_HAROK_NPPARTI2_VUC_BBSK_04_202310_202312

SUMARIZACNY_HAROK_NPPARTI2_VUC_BBSK_04_202310_202312

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
23,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

PAUSALNA_SADZBA_NPPARTI2_VUC_BBSK_04_202310_202312

PAUSALNA_SADZBA_NPPARTI2_VUC_BBSK_04_202310_202312

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
6,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR ZA 07 – 09_2023_D_DOPL

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR ZA 07 – 09_2023_D_DOPL

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR ZA 07 – 09_2023_D_DOPL

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR ZA 07 – 09_2023_D_DOPL

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR ZA 07 – 09_2023_SS_DOPL

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR ZA 07 – 09_2023_SS_DOPL

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
126,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR ZA 07 – 09_2023_SS_DOPL

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR ZA 07 – 09_2023_SS_DOPL

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

PAUSALNA SADZBA NPPARTI2 MV SR 07-09_2023_dopl

PAUSALNA SADZBA NPPARTI2 MV SR 07-09_2023_dopl

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
74,837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

PAUSALNA SADZBA NPPARTI2 MV SR 07-09_2023_dopl

PAUSALNA SADZBA NPPARTI2 MV SR 07-09_2023_dopl

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

SUMARIZACNY_HAROK_NPPARTI2_VUC_KSK_04_202309_202311

SUMARIZACNY_HAROK_NPPARTI2_VUC_KSK_04_202309_202311

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
37,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

PAUSALNA_SADZBA_NPPARTI2_VUC_KSK_04_202309_202311

PAUSALNA_SADZBA_NPPARTI2_VUC_KSK_04_202309_202311

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR ZA 10-11_2023_VZ

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR ZA 10-11_2023_VZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR ZA 10-11_2023_VZ

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR ZA 10-11_2023_VZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

PAUSALNA SADZBA NPPARTI2 MV SR 10-11_2023

PAUSALNA SADZBA NPPARTI2 MV SR 10-11_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

PAUSALNA SADZBA NPPARTI2 MV SR 10-11_2023

PAUSALNA SADZBA NPPARTI2 MV SR 10-11_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR ZA 10-11_2023_SS

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR ZA 10-11_2023_SS

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
88,930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR ZA 10-11_2023_SS

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR ZA 10-11_2023_SS

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR ZA 10-11_2023_D

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR ZA 10-11_2023_D

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR ZA 10-11_2023_D

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR ZA 10-11_2023_D

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64,121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Personálne výdavky_11/2023_partner_ZSK

Sumarizačný hárok_Personálne výdavky_11/2023_NPPARTI2.0_Partner_ZSK

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Žilinský samosprávny kraj
Žiadaná suma
4,916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Paušálne výdavky_11/2023_partner_ZSK

Paušálne výdavky_11/2023_NPPARTI2.0_Partner_ZSK

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Žilinský samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

SUMARIZAČNÝ HÁROK 11/2023 NPPARTI2_NSK

SUMARIZAČNÝ HÁROK 11/2023 NPPARTI2_NSK

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Nitriansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
4,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

PAUŠALNA SADZBA 11/2023 NPPARTI2_NSK

PAUŠÁLNA SADZBA 11/2023 NPPARTI2_NSK

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Nitriansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

SH_PV_NPPARTI2_MV_SR_12/2023 SS

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR ZA 12_2023_SS

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22,033 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

SH_PV_NPPARTI2_MV_SR_12/2023 SS

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR ZA 12_2023_SS

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

SH_PV_NPPARTI2_MV_SR_ODMENY_SS

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR ODMENY_SS

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

SH_PV_NPPARTI2_MV_SR_ODMENY_SS

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR ODMENY_SS

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

SH_PV_NPPARTI2_MV_SR_12_2023 VZ

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR ZA 12_2023_VZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

SH_PV_NPPARTI2_MV_SR_12_2023 VZ

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR ZA 12_2023_VZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

PAUSALNA SADZBA NPPARTI2 MV SR 12_2023+Odmeny

PAUSALNA SADZBA NPPARTI2 MV SR 12_2023+Odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

PAUSALNA SADZBA NPPARTI2 MV SR 12_2023+Odmeny

PAUSALNA SADZBA NPPARTI2 MV SR 12_2023+Odmeny

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Paušálne výdavky_10/2023-11/2023_partner_ZSK

Paušálne výdavky_10/2023-11/2023_NPPARTI2.0_partner_ZSK

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Žilinský samosprávny kraj
Žiadaná suma
4,883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Personálne výdavky_10/2023-11/2023_partner_ZSK

Sumarizačný_hárok_personálne výdavky_10/2023-11/2023_NPPARTI2.0_partner_ZSK

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Žilinský samosprávny kraj
Žiadaná suma
17,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

SUMARIZACNY_HAROK_NPPARTI2_VUC_PSK_05_202310_202312

SUMARIZACNY_HAROK_NPPARTI2_VUC_PSK_05_202310_202312

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Prešovský samosprávny kraj
Žiadaná suma
36,838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

PAUSALNA_SADZBA_NPPARTI2_VUC_PSK_05_202310_202312

PAUSALNA_SADZBA_NPPARTI2_VUC_PSK_05_202310_202312

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Prešovský samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR 02 ZA 01_03_2021_DOPLNENIE

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR 02 ZA 01_03_2021_DOPLNENIE

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2023
Názov

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR 02 ZA 01_03_2021_DOPLNENIE

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR 02 ZA 01_03_2021_DOPLNENIE

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2023
Názov

PAUSALNA SADZBA NPPARTI2 MV SR 02 ZA 01_03_2021_DOPLNENIE

PAUSALNA SADZBA NPPARTI2 MV SR 02 ZA 01_03_2021_DOPLNENIE

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2023
Názov

PAUSALNA SADZBA NPPARTI2 MV SR 02 ZA 01_03_2021_DOPLNENIE

PAUSALNA SADZBA NPPARTI2 MV SR 02 ZA 01_03_2021_DOPLNENIE

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2023
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky -partner BBSK č.1 za 202201-202301

SUMARIZACNY_HAROK_NPPARTI2_VUC_BBSK_01_202201_202301

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
80,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

SH NPPARTI2 MVSR ŠS Č.5_01-12/2022

SH NPPARTI2 MVSR ŠTÁTNA SLUŽBA Č.5_01-12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
81,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

SH NPPARTI2 MVSR ŠS Č.5_01-12/2022

SH NPPARTI2 MVSR ŠTÁTNA SLUŽBA Č.5_01-12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
363,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

SH NPPARTI2 MVSR D Č.7_01-12/2022

SH NPPARTI2 MVSR DOHODY Č.7 01-12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

SH NPPARTI2 MVSR D Č.7_01-12/2022

SH NPPARTI2 MVSR DOHODY Č.7 01-12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

PAUSALNA SADZBA NPPARTI2 MVSR 01-12/2022

PAUŠÁLNA SADZBA NPPARTI2 MVSR SPOLU 01-12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

PAUSALNA SADZBA NPPARTI2 MVSR 01-12/2022

PAUŠÁLNA SADZBA NPPARTI2 MVSR SPOLU 01-12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
182,737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

SH NPPARTI2 MVSR VZ Č.6_01-12/2022

SH NPPARTI2 MVSR VEREJNÝ ZÁUJEM Č.6_01-12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

SH NPPARTI2 MVSR VZ Č.6_01-12/2022

SH NPPARTI2 MVSR VEREJNÝ ZÁUJEM Č.6_01-12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25,449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR 03 ZA 04_12_2021_SS

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR 03 ZA 04_12_2021_SS

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
111,727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR 03 ZA 04_12_2021_SS

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR 03 ZA 04_12_2021_SS

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR 04 ZA 04_12_2021_D

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR 04 ZA 04_12_2021_D

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25,908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR 04 ZA 04_12_2021_D

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR 04 ZA 04_12_2021_D

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

PAUSALNA SADZBA NPPARTI2 MV SR 03 ZA 04_12_2021

PAUSALNA SADZBA NPPARTI2 MV SR 03 ZA 04_12_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

PAUSALNA SADZBA NPPARTI2 MV SR 03 ZA 04_12_2021

PAUSALNA SADZBA NPPARTI2 MV SR 03 ZA 04_12_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54,503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby - BBSK č. 01 za 202201-202301

PAUSALNA_SADZBA_NPPARTI2_VUC_BBSK_01_202201_202301

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
22,911 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

SH NPPARTI2 MVSR VEREJNÝ ZÁUJEM 01-02/2023

SH NPPARTI2 MVSR VEREJNÝ ZÁUJEM 01-02/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

SH NPPARTI2 MVSR VEREJNÝ ZÁUJEM 01-02/2023

SH NPPARTI2 MVSR VEREJNÝ ZÁUJEM 01-02/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

SH NPPARTI2 MVSR ŠTÁTNA SLUŽBA 01-02/2023

SH NPPARTI2 MVSR ŠTÁTNA SLUŽBA 01-02/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
79,735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

SH NPPARTI2 MVSR ŠTÁTNA SLUŽBA 01-02/2023

SH NPPARTI2 MVSR ŠTÁTNA SLUŽBA 01-02/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

PAUŠÁLNA SADZBA NPPARTI2 MVSR SPOLU 01-02/2023

PAUŠÁLNA SADZBA NPPARTI2 MVSR SPOLU 01-02/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

PAUŠÁLNA SADZBA NPPARTI2 MVSR SPOLU 01-02/2023

PAUŠÁLNA SADZBA NPPARTI2 MVSR SPOLU 01-02/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39,905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

SH NPPARTI2 MVSR DOHODY 01-02/2023

SH NPPARTI2 MVSR DOHODY 01-02/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

SH NPPARTI2 MVSR DOHODY 01-02/2023

SH NPPARTI2 MVSR DOHODY 01-02/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

SUMARIZACNY_HAROK_NPPARTI2_VUC_PSK_02_202302_202305

SUMARIZACNY_HAROK_NPPARTI2_VUC_PSK_02_202302_202305

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Prešovský samosprávny kraj
Žiadaná suma
26,653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

PAUSALNA_SADZBA_NPPARTI2_VUC_PSK_02_202302_202305

PAUSALNA_SADZBA_NPPARTI2_VUC_PSK_02_202302_202305

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Prešovský samosprávny kraj
Žiadaná suma
7,623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

SH NPPARTI2 VUC NSK 01-06/2023

SH NPPARTI2 VUC NSK 01-06/2023

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Nitriansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
25,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

pausal_VUC_NR_Priloha_c._9_Sum._harok_-_personal._vyd_01-06 2023

pausal_VUC_NR_Priloha_c._9_Sum._harok_-_personal._vyd_01-06 2023

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Nitriansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
7,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

PAUSALNA_SADZBA_NPPARTI2_VUC_KSK_01_202201_202301

PAUSALNA_SADZBA_NPPARTI2_VUC_KSK_01_202201_202301

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
13,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

SUMARIZACNY_HAROK_NPPARTI2_VUC_KSK_01_202201_202301

SUMARIZACNY_HAROK_NPPARTI2_VUC_KSK_01_202201_202301

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
45,798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

SUMARIZACNY_HAROK_NPPARTI2_VUC_KSK_02_202302_202305

SUMARIZACNY_HAROK_NPPARTI2_VUC_KSK_02_202302_202305

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
21,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

PAUSALNA_SADZBA_NPPARTI2_VUC_KSK_02_202302_202305

PAUSALNA_SADZBA_NPPARTI2_VUC_KSK_02_202302_202305

Vlastník dokladu
Košický samosprávny kraj
Dodávateľ
Košický samosprávny kraj
Žiadaná suma
6,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

SUMARIZACNY_HAROK_NPPARTI2_VUC_PSK_01_202201_202301_dopl

SUMARIZACNY_HAROK_NPPARTI2_VUC_PSK_01_202201_202301_dopl

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Prešovský samosprávny kraj
Žiadaná suma
68,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

PAUSALNA_SADZBA_NPPARTI2_VUC_PSK_01_202201_202301_dopl

PAUSALNA_SADZBA_NPPARTI2_VUC_PSK_01_202201_202301_dopl

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Prešovský samosprávny kraj
Žiadaná suma
19,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

SUMARIZACNY_HAROK_NPPARTI2_VUC_BBSK_02_202302_202308

02_SUMARIZACNY_HAROK_NPPARTI2_VUC_BBSK_02_202302_202308

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
65,003 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

PAUSALNA_SADZBA_NPPARTI2_VUC_BBSK_02_202302_202308

03_PAUSALNA_SADZBA_NPPARTI2_VUC_BBSK_02_202302_202308

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
18,591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR ZA 03 – 06_2023_PAUSAL

SH_PV_NPPARTI2_MV_SR_03-06/2023_PAUSAL

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
83,173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR ZA 03 – 06_2023_PAUSAL

SH_PV_NPPARTI2_MV_SR_03-06/2023_PAUSAL

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR ZA 03 – 06_2023_DOHODY

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR ZA 03 – 06_2023_D

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR ZA 03 – 06_2023_DOHODY

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR ZA 03 – 06_2023_D

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR ZA 03 – 06_2023_MZDY

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR ZA 03 – 06_2023_M

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
160,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR ZA 03 – 06_2023_MZDY

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR ZA 03 – 06_2023_M

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR čč ZA 03 – 06_2023_VZ

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR ZA 03 – 06_2023_VZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR čč ZA 03 – 06_2023_VZ

SUMARIZACNY HAROK NPPARTI2 MVSR ZA 03 – 06_2023_VZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

Personálne výdavky 03/2023-06/2023_partner_VUC_ZSK

Sumarizačný hárok_personálne výdavky_03/2023-06/2023 _NPPARTI2.0_partner_ZSK

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Žilinský samosprávny kraj
Žiadaná suma
30,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

Paušálne výdavky_03-06/2023_partner_VUC_ZSK

Paušálne výdavky_03/2023-06/2023_NPPARTI2.0_partner_ZSK

Vlastník dokladu
Žilinský samosprávny kraj
Dodávateľ
Žilinský samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

SUMARIZACNY_HAROK_NPPARTI2_VUC_PSK_03_202306_202308

SUMARIZACNY_HAROK_NPPARTI2_VUC_PSK_03_202306_202308

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Prešovský samosprávny kraj
Žiadaná suma
26,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2023
Názov

PAUSALNA_SADZBA_NPPARTI2_VUC_PSK_03_202306_202308

PAUSALNA_SADZBA_NPPARTI2_VUC_PSK_03_202306_202308

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Prešovský samosprávny kraj
Žiadaná suma
7,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2023
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.